BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Erweiterte Suche
Kontakt
BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Benutzerliste

Willkommen bei BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen.
Seite 15 von 16 ErsteErste ... 5111213141516 LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 150 von 160

Albaner - Ein Volk, viele Namen

Erstellt von Mudi, 17.11.2014, 16:21 Uhr · 159 Antworten · 10.917 Aufrufe

 1. #141
  Yashar
  Zitat Zitat von Achillis TH Beitrag anzeigen
  Πλούταρχος-Στράβων-Αρριανός "ξεβρακώνουν" τον Αλβανικό μεγαλοϊδεατισμό  Περί Ἀλβανῶν ὁμιλοῦν τά γραπτά κείμενα, καί λέγουν ὁτι δέν εἶναι Εὐρωπαϊκός λαός.
  Ο Πλούταρχος (βίοι παράλληλοι) γράφει:
  "Καταλιπών δέ φρουρόν Αρμενίας Αφράνιον αυτός εβάδιζε δια τών περιοικούντων τον Καύκασον εθνών άναγκαίως έπί Μιθριδάτην. Μέγιστα δε αυτών εστίν έθνη, Αλβανοί και Ίβηρες"

  Στράβωνος Γεωγραφία.
  Εν αυτή δέ τη Αρμενία πολλά μέν όρη, πολλά δέ οροπέδια, έν οις ουδ αμπελος φύεται ραδίως. Πολλοί δε αύλωνες οί μέν μέαως, οι δέ και σφόδρα εύδαίμονες.. Καθάπερ τό Άραξηνόν πεδίον, δι ού ο Άράξης ποταμός ρέων εις τά άκρα της Αλβανίας και την Κασπίαν εκπίπτει θάλασσαν.

  Άλλες αναφορές για την Αλβανία της Κασπίας γίνονται από τον Αρριανό στο έργο του
  ‘Αλεξάνδρου Ανάβασις ‘, όπου οι Αλβανοί βρίσκονται αντιμέτωποι ως εχθρικό τμήμα ενταγμένο στις περσικές δυνάμεις του Δαρείου κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. "Ώς δέ ομού ήδη τά στρατότεδα έγίγνετο, ώφθη Δαρείος και οί άμφ΄ αυτόν, οί τε μηλοφόροι Πέρσαι και Ινδοί και Αλβανοί και Κάρες οι ανάσπαστοι και οί Μαρδοι τοξόται κατ΄ αυτόν Άλέξανδρον τεταγμένοι και την ίλην την βασιλικην."
  Από τον Κλαύδιο Πτολεμαίο διαβάζουμε : Αλβανοί, Σκύθαι
  Από τον Στέφανο Βυζάντιο, φιλόσοφο και γεωγράφο (4ου αιώνα μ.Χ.). διαβάζουμε:
  Αλβανία χώρα προς τοις ανατολικοίς Ίβηρσιν. Εκεί δε και το έθνος οι Αλβανοί, ποιμενικοί και μετρίως πολεμικοί μεταξύ Ιβήρων και Κασπίας. Υπόκειται δε τη Σαρματία προς μεν τω Πόντω η Κολχική προς δε τή Κασπία η Αλβανία.
  Υποστηρίζεται ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Παννονίας υπήρξαν οι Ιλλυριοί (πελασγικός λαός και συγγενής των Ελλήνων). Η Παννονία σήμερα περιέχεται στα εδάφη των κρατών της Σερβίας, Βοσνίας, Μαυροβουνίου, Κοσσυφοπεδίου και βορείου Αλβανίας.
  Ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος για την εποχή του Ηράκλειου γράφει:
  ..."Και επειδή η νυν Σερβλία καί παγανία καί η ονομαζομένη Ζαχλούμων χώρα καί Τερβουνία καί η των Καναλιτών υπό την εξουσίαν του βασιλέως Ρωμαίων υπήρχον, εγένοντο δε αι τοιούιαι χώραι έρημαι παρά τών Αβάρων από των εκείσε γαρ Ρωμάνους τους νύν Δελματίαν καί τό Δυρράχιον οίκούντας απήλασαν"...
  Εδώ περιγράφεται η ερήμωση της Ιλλυρίας μέχρι και του Δυρραχίου και ο εποικισμός υπο των Αβάρων.
  Ο Λαονικος Χαλκοκονδύλης (1430-1490), γράφει: Ουδόλως φρονώ ότι οί Αλβανοί ύπάρχουσιν Ίλλυρικόν γένος ώς τίνες λέγουσιν ... .
  Παρθυαίους δὲ καὶ Ὑρκανίους καὶ Τοπείρους, τοὺς πάντας ἱππέας, Φραταφέρνης ἦγεν. Μήδων δὲ ἡγεῖτο Ἀτροπάτης. ξυνετάττοντο δὲ Μήδοις Καδούσιοί τε καὶ Ἀλβανοὶ καὶ Σακεσῖναι. τοὺς δὲ προσοίκους τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ Ὀροντοβάτης καὶ Ἀριοβαρζάνης καὶ Ὀρξίνης ἐκόσμουν
  Απο την Γαλλική εγκυκλοπαίδεια, γραμμένη από επιτροπή Σοφών υπό την εποπτεία του Ιππότη D' Arteau, μεταφρασμένη κατ΄ επιτομή από τη Γαλλική, το έτος 1862, διαβάζουμε:
  ΑΛΒΑΝΙΑ: υπό των νεωτέρων γεωγράφων καλείται μία των επαρχιών της Ευρωπαϊκής Τουρκίας εκτεινομένη παρά το Αδριατικόν και το Ιόνιον πέλαγος και περιλαμβάνουσα δύο διακεκριμένας Επαρχίας των αρχαίων γεωγράφων την Ιλλυρίαν και Ήπειρο Η χώοα αυτή κατά τόν μεταίωνα εκαλείτο Αρβανέσση νύν δε καλείται Αρναούτ μέν υπο των Οθωμανών, Σκίπερη δέ υπό τών εγχωρίων ήτοι των Αλβανών οίτινες και εαυτούς όνομάζουσι σκιπετάρους. Οί κάτοικοι της εκτεταμένης ταύτης επαρχίας διαφέρουσιν από αλλήλων κατά τε την εθνικότητα την γλώσσαν και την θρησκείαν διότι το μέν μεσημβρινόν μέρος της Αλβανίας ήτοι την κυρίως Ήπειρον οικούσιν οί Ηπειρώται, όντες ομόγλωσσοι και Ομόθρησκοι με τους λοιπούς Έλληνας, το δε αρκτικόν ήτοι την Ιλλυρίαν, ήτις και δύναται νά ονομασθεί κυρίως Αλβανία κατοικούσιν οί Αλβανοί ανάμικτοι οντες μετά Σέρβων καϊ Οθωμανών καί Έλλήνων. Εκτός της αλβανικής γλώσσης η οποία διαιρείται εις πολλάς διαλέκτους και ιδιώματα, λαλείται έτι εν τη Αλβανία καί η Ελληνική, η τουρκική κλπ
  Στις αρχές του 20αι. ο πρωθυπουργός της Σερβίας Πάσιτς δήλωνε περί του Αλβανικού ζητήματος, σε συνέντευξη που έδωσε στην Γαλλική εφημερίδα "Χρόνος":
  "Οι Αλβανοί ουδέποτε είχον ιστορικόν βίον και ουδέποτε υπήρξε Αλβανία με την γεωγραφική έννοιαν ήν δίδουσι σήμερον οι εν Ευρώπη, μάλιστα δε οι προπαγανδισταί. Ανεξαρτήτως απο το ζήτημα περί καταγωγής και γλώσσης των Αλβανών, είναι βέβαιον ότι είτε Ιλλυριοί ήσαν ούτοι αρχαιώθεν είτε μετανάστες εξ Ασίας, πολιτικόν βίον ουδέποτε έσχον".
  Βεβαίως τα λεγόμενα του Σέρβου πολιτικού και μάλιστα πρωθυπουργού, ο καθένας θα περίμενε να κρύβουν πολιτικές σκοπιμότητες.
  Ωστόσο σε αυτό που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι η αναφορά του Πάσιτς στην Ασιατική καταγωγή των Αλβανών.
  Du wiesst schon, dass du das übersetzen musst?

  Ansonsten lass so eine Scheisse sein. Wenn du willst, dass nur die Griechen hier es lesen können dann schick es einfach per PN...

 2. #142
  Avatar von Allih der Große

  Registriert seit
  24.02.2014
  Beiträge
  4.728
  Zitat Zitat von Sazan Beitrag anzeigen
  keine quelle + keine übersetzung = verwarnung
  Quelle ist im Text angegeben. Und dass keine Übersetzung zur Verwarnung führen soll, halte ich für schwer umsetzbar - dann müsste es ja Verwarnungen hageln.

  Quellen sind Plutarch und (scheinbar auch?) Strabon, der zitierte Text jew. auf altgriechisch.

 3. #143
  Don
  Avatar von Don

  Registriert seit
  17.04.2014
  Beiträge
  5.113
  Zitat Zitat von Allih der Große Beitrag anzeigen
  Quelle ist im Text angegeben. Und dass keine Übersetzung zur Verwarnung führen soll, halte ich für schwer umsetzbar - dann müsste es ja Verwarnungen hageln.

  Quellen sind Plutarch und (scheinbar auch?) Strabon, der zitierte Text jew. auf altgriechisch.
  Griechische Texte ohne übersetzung haben nichts in einem Albanien Thread verloren, übersetzt es oder lasst es sein.

 4. #144
  Avatar von Achillis TH

  Registriert seit
  29.12.2011
  Beiträge
  13.650
  Zitat Zitat von Yashar Beitrag anzeigen
  Du wiesst schon, dass du das übersetzen musst?

  Ansonsten lass so eine Scheisse sein. Wenn du willst, dass nur die Griechen hier es lesen können dann schick es einfach per PN...

  Ganz einfach ihr seit keine Europäer.

 5. #145
  Don
  Avatar von Don

  Registriert seit
  17.04.2014
  Beiträge
  5.113
  Zitat Zitat von Achillis TH Beitrag anzeigen
  Ganz einfach ihr seit keine Europäer.
  Hats dir dein Amphi so beigebracht?

 6. #146
  Avatar von Lazarat

  Registriert seit
  18.12.2011
  Beiträge
  6.728
  Zitat Zitat von Achillis TH Beitrag anzeigen
  Ganz einfach ihr seit keine Europäer.
  Und das von einem KARaisKAKIs der behaarter als ein Bär ist

 7. #147
  Gast3756
  Zitat Zitat von MOE Beitrag anzeigen
  Richtige Türken sahen einst wie Jacke Chan aus und du palmst dir einen wegen einem blauäugigen, europäisch aussehenden Mann.
  Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod...

 8. #148
  Avatar von Aligatori

  Registriert seit
  02.11.2014
  Beiträge
  1.963
  Zitat Zitat von Achillis TH Beitrag anzeigen
  Ganz einfach ihr seit keine Europäer.
  Albaner sehen zumindest europäischer aus als ihr Griechen. 90% der Griechen sehen aus wie Türken oder Iraner unter den Albanern gibt es viel mehr hellere Menschen die europäischer aussehen.

 9. #149
  Avatar von Ilir O

  Registriert seit
  11.07.2011
  Beiträge
  3.622
  Ignoriert sie doch einfach. Lasst euch nicht dazu verleiten. Ich habe den Fehler gemacht. Scheiß drauf. MOE macht weiter, super Arbeit bisher!

 10. #150
  Eli
  Avatar von Eli

  Registriert seit
  30.11.2010
  Beiträge
  1.848
  Am Ende seid doch ihr die Dummen, dass ihr immer und ständig auf das eingehen müsst was ein Nationalist und Fremdenfeindlicher (Wohl gemerkt im Auslandlebender) Honk von sich gibt.

  Was soll denn das ?
  Sagt mal versteht Ihr es nicht, oder wollt ihr es einfach nicht verstehen? Es führt zu nichts einen Blinden die Farben zu erklären, Er/Sie sind so voll von Hass und Nationalismus das egal welches Argument erbracht wird es keinen Sinn macht, lasst es doch einfach und geht nicht auf diese Provokationen ein, seid doch einfach gelassener denn es macht wirklich keinen Sinn das ihr euch so Dumm verhaltet nur weil ein alter Verbitterter Nationalist/Fremdenfeindlicher Clown daran sein Sinn sieht die Provokation auf alles nicht Griechische zu lenken und diese dann auch zu Beschimpfen.

  Seid schlauer und lasst ihn Links liegen, denn dann hat Er auch keinen Grund mehr.


  Shume budallaq do Shqipetar ne kete forum, irdhuni nga tij ore, si mund te qani koken per kete mberap te mbeturin ?

Ähnliche Themen

 1. Antworten: 52
  Letzter Beitrag: 03.12.2009, 12:22
 2. Ein Volk
  Von Perun im Forum Geschichte und Kultur
  Antworten: 32
  Letzter Beitrag: 05.05.2007, 16:20
 3. Antworten: 27
  Letzter Beitrag: 07.12.2004, 09:06