BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Erweiterte Suche
Kontakt
BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Benutzerliste

Willkommen bei BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen.
Seite 1 von 28 1234511 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 272

Alt(original)makedonisch

Erstellt von phαηtom, 28.10.2008, 01:38 Uhr · 271 Antworten · 17.001 Aufrufe

 1. #1
  phαηtom

  Alt(original)makedonisch

  Für alle, die's interessant finden.
  • Α Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ-Ω
   • *βαγνον ábagnon 'Rose'

    • {H} βαγνα· ρόδα 'Rosen' >>

     • japhetit. *вaɢ- 'Pflanze', باغ bāġ 'Garten', got. bagms Baum'
      idg. *ń̥-bʰag-non 'was im Garten ist'


   • *βαρκνά abarkná 'Kopfhaar'

    • {H} βαρκνᾷ· κομᾷ 'dem Haupthaar'

   • βαρύabarú 'Oregano'

    • {H} βαρύ· ρίγανον 'Oregano' >>   • ἀβλo- ablo- 'ein Trankopfer ausgießen'

    • {H} βλόη· σπένδε 'gieße aus'

     • idg. *ğel- 'Wasser auswerfen', griech. βάλλειν bállein 'werfen', dt. quellen 'hervorsprudeln'


   • ἀβρο- abro- 'den Mund zusammenziehend' P777


   • *βρούς abroús 'Augenbraue'

    • {H} βροῦτες· φρῦς 'Augenbraue' >>

     • idg. *bʰrus, griech. ὀφρῦς opʰrŷs, a-serb. обръвъ obrŭvŭ, Hindi abrū 'Augenbraue'
      Der Vokalvorschlag könnte Rest eines Kompositionsgliedes sein.


   • ἀγέρδα agérda 'wilder Birnbaum' P446

    • griech. ἀχράς akʰrás, ἄχερδος ákʰerdos 'wilder Birnbaum'
    • idg. *ƺʰër-zdʰ- 'Stachelpflanze: wilder Birnbaum, Gerszte, Stechginster'
   • ἄγημαágēma 'makedonische Elitetruppe'

    • {H} γημα· τὸπροϊὸντοῦβασιλέως τάγμα λεφάντων καὶ ππέων καὶ πεζῶν, οἱδὲτῶνρίστωντῆςΜακεδονικῆςσυντάξεως = das Vorrücken der königlichen Schlachtreihe von Elefanten, Reitern und Fußtruppen, die aber der Besten des makedonischen Heers >>

     • wohl aus griech. ἄγημα ágēma 'Zug'


   • ἀγκαλίς angkalís 'Sichel'

    • {H} γκαλίς· χθος. καὶδρέπανον 'Last, und Sichel' - γκαλίδας λκειν· αἴρειν ξύλα εἰς ργματα = Hölzer für die Arbeiten transportieren
     Die Bedeutung 'Last' ist griechisch, nicht makedonisch.

     • idg. *ḫenk-. griech. ἀγκύλος ankýlos 'krumm'


   • ἀδαλός adalós 'Ruß'

    • {H} ἀδαλός· ἄσβολος 'Ruß' >>
    • idg. *aidʰ- 'brennen'; griech. αἴθαλος aitʰalos 'Lohe, Brand, Ruß'
   • *δδα ádda 'Deichsel'

    • {H} δδαι· ρυμοὶ 'Deichseln'>>
    • idg. *ḫóżdos 'Ast'

   • δῆ adê 'Himmel'

    • {H} δῆ· οὐρανός 'Himmel'>>

     • idg. *aidʰ- 'brennen'; griech. αἰθήρ aitʰḗr 'obere Luftschichten, Himmel'


   • ἄδις ádis 'Feuerstätte, Herd'

    • {H} ἄδις· ... ἀθρόοι ἢ ἐσχάρα = 'vereinte Truppen' oder 'Herd' >>

     • letzteres zu idg. *aidʰ- 'brennen'; griech αῖθος aîtʰos 'Glut, Brand', lat. aedes 'Haus'


   • δισκον ádiskon 'die Schwangere'

    • {H} δισκον· κυκεῶνα 'die Schwangere' (Akkusativ)

   • δραια ádraia 'heiterer Himmel'

    • {H} δραια· αἰθρία aitʰría 'heiterer Himmel, freier Himmel' >>

     • idg. *aidʰ- 'brennen'


   • θως Átʰōs (Bergname)

    • {H} *θως· ρος ν Μακεδονίᾳ'Berg in Makedonien'

   • κόντιον akóntion 'kurzer Spieß'

    • {H} κόντιον· δοράτιον - μικρὰλόγχη - ράχιν δὲ Μακεδόνες. = 'Speerchen, kleine Lanze' – 'Rücken, Vorsprung' auf Makedonisch'

     • idg. *ḫeceњ- ''scharf, spitz, kantig, Stein', griech. ἄκων ákōn 'Wurfspieß'


   • κρέαakréa 'Mädchen'

    • {H} κρέα· παῖςθήλεια 'weibliches Kind'

     • japhetit. *ḫecër- 'wachsen', griech. κόρη kórē 'Mädchen'

   • *κρουνός akrounós 'Grenzstein'

    • {H} κρουνοί· ροι 'Grenzen' >>   • λιζα áliża 'Silberpappel'

    • {H} λιζα· λεύκη τὸ δένδρον = die 'Silberpappel', der Baum' >>

     • idg. *alisa 'ein Baum', gall. alisa, span. aliso 'Erle' P302


   • λίη alíē 'Eber'

    • {H} λίη· κάπρος 'Eber' >>   • *λογ- alog- 'ein Trankopfer ausgießen'

    • {H} λογεῖ· σπεῖσον 'gieße jetzt aus'

   • νθεμοῦς Anthemoûs, Anthemousía (makedonische Stadt)

    • {H} νθεμοῦς· πόλις. χώρα. ποταμός 'Stadt, Land, Fluss'- νθεμουσία· τάγμα τιπαρὰΜακεδόσιν ξ νθεμοῦντος, πόλεως Μακεδονίας = eine Abteilung bei den Makedonen, aus der makedonischen Stadt Anthemous

   • ξος áxos 'eine Holzart'

    • {H} ξος· λη 'Holz als Material' >>

     • idg. *ḫóskos 'Esche', griech. ὁξύα oxýa, alb. ah 'Buche', armen. հացենի haćʰėni 'Esche'


   • ορτήςaortḗs 'Wehrgehenk, Tragevorrichtung für das Schwert'

    • {H} ορτής· ξιφιστής 'Wehrgehenk' - ορτήρεσιν· οἱ ναφορεῖςτοῦξίφους οἱκρίκοιτῆς θήκης = die Aufhänger des Schwertes oder die Ringe der Scheide >>

     • vorgriech *aʊër- 'heben, hangen', griech. ἄορ áor 'Wehrgehenk, Schwert'


   • *ράντις arántis 'eine Rachegöttin'

    • {H} ράντισιν· ρινύσι 'den Erinyien'

   • ἄργελλα árgella 'Badehütte'

    • idg. *hereg- 'Leiste, Riegel > verschließen', aind. argalaḥ 'Riegel', alb. ragál 'Hütte'; kimmer. ἄργιλλα árgilla 'unterirdische Wohnung'; asächs.. racud, aengl. reced 'Gebäude, Haus' P64

   • ργιόπους argiópus 'Adler'

    • {H} ργιόπους· ετός 'Adler' >>   • ρητος Árētos 'Herakles'

    • {H} ρητος· ρακλῆς 'Herakles'>>

     • 'Nachkomme des Kriegsottes Ares'


   • ρκόν árkon 'Muße, Freizeit, Nichtstun'

    • {H} ρκόν· σχολήν 'Muße' (Akkusativ) >>

     • v-griech. *a-wergós, griech. ἀργός argós 'untätig'


   • ρφύς arpʰús 'Riemen'

    • {H} ρφύς· μάς 'Riemen'

     • japhetit. *ḫer- 'zerreißen', idg. *ḫer-bʰús 'Streifen', anders gebildet idg. *ḫereu-men, ahd. rioma, nhd. Riemen


   • σπιλος áspilos 'Bach, der nur im Winter Wasser führt',

    • {H} σπιλος· χείμαρρος 'Bach, der nur im Winter Wasser führt'

     • idg. *sp(ʰ)ēi- 'gedeihen, sich ausdehnen' > griech. Dial. {H} σφηλός spʰēlós 'stark', daher {H} ἃσφηλος á-spʰēlos 'unstark, schwach'


  • Β Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ-Ω
   • βαβρήν babrḗn 'Ölkuchen'

    • {H} βαβρήν· ὑπόστασις ἐλαίου 'Bodensatz des Öls' >>

     • idg. *bʰer- 'aufwallen, gären' > reduplizierend *bʰǝ-bʰerēn; vgl. norw. brīm 'Bodensatz einer eingekochten Flüssigkeit' P133


   • βαδάς badás 'männlicher Prostituierter'

    • {A} βαδάς· κίναιδος 'männlicher Prostituierter' >>
   • βαλακρός balakrós 'Glatzkopf'

    • idg. *bʰël-ḫecrós 'blankspitzig'; griech. φαλακρός pʰalakrós 'Glatzkopf'

   • Βαθάλη Batʰálē 'gegrabener Brunnen, Zisterne (wohl ein Name)'

    • {A} Βαθάλη· κρήνη 'Brunnen'

     • idg. *bʰedʰ- 'stechen, graben', *bʰǝdálē 'kleine Grube'

   • βαθάρα batʰára 'Grube' (?)

    • {H} βαθάρα· πυκλιή (unverständliche Übersetzung)
     idg. *peuc- 'stechen', griech. πευκάλιμος peukálimos 'scharf, eindringend'


     • lautlich entspricht dem mak. Wort: griech. βόθρος bótʰros 'Grube', idg. *bʰedʰ- 'graben'

   • βαυβυκᾶνας baubukânas 'Pelikan'

    • {A} βαίβυκος· πελεκᾶνος Φιλίτας, Ἀμερίας δὲ βαυβυκᾶνας = "baíbykas" 'Pelikan' (Philetas), Amerias aber hat "baubukânas"

   • *βασκευτά baskeutá, *βάσκιος báskios 'Reisigbündel'

    • {H} βασκευταί· φασκίδες. ἀγκάλαι 'Reisigbündel, Armvoll' (Plural); βάσκιοι· δεσμαὶ φρυγάνων 'Reisigbündel' (Plural) >>

     • idg. *bʰask- 'dünner Zweig', lat. fasces 'Reisigbündel', engl. basket 'Korb'


   • Βερενίκη Bereníkē (ein Frauenname)

    • < griech. Φερενίκη Pʰereníkē

   • Βίλιππος Bílippos (ein Männername)

    • < griech. Φίλιππος Pʰílippos

   • *βηματίζειν bēmatíżein 'abschreiten, die Schritte zählen'

    • {H} βηματίζει· τὸ τοῖς ποσὶ μετρεῖν 'mit den Füßen messen' >>
    • < griech. βηματίζειν bēmatíżein 'schreiten, abschreiten'

   • Βέργα 'Bérga' (Name einer Stadt) P140

    • idg. *bʰerƺʰ- 'Bodenerhebung'. thrak. berga(s) 'Berg'

   • βίρροξ bírrox 'zottig, haarig'

    • {H} βίρροξ· δασύ 'dicht bewachsen' >>

     • griech. Dial. {H} βερρός berrós 'dicht bewachsen', lat. burra 'zottiges Gewand' P134
      < *bʰersoks < idg. *bʰer-s- 'Zacke, Spitze, Haar'


   • Βόρβορος Bórboros (Flussname)

    • griech. βόρβορος bórboros 'Schlamm, Schmutz, Mist'


  • Γ Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ-Ω


   • Γαιτέας Gaitéas (Männername)

    • idg. *gʰaítā, griech. χαίτη kʰaítē 'Lockenhaar' P410
   • Γάμψηλοι Gámpsēloi (Name einer Stadt)

    • {H} Γάμψηλοι· πόλις Μακεδονίας 'eine Stadt in Makedonien'
   • *γάρκα gárka 'Stock'

    • {H} γάρκαν· ράβδον 'Stock'(Akkusativ)>>

     • Stammerweiterung zu idg. *gʰer- 'hervorstechen', vgl. Gerte


   • γόλα góla 'Eingeweide'

    • {H} γόλα· ἔντερα 'Eingeweide' >>

     • idg. *ğ(ʰ)el- 'Leib' (> aind. gharbaḥ)


   • *γοητεύειν goēteúein'hexen'

    • {H} γοητεύει· ἀπατᾷ. μαγεύει. πείθει. φαρμακεύει. ἐξᾴδει 'betrügt. zaubert / überredet, stellt Gift her, singt Zauberlieder' >>

     • global *ɢaʊ- > idg. *gou- 'laut sein' > griech. γόος góos 'Klage', γόης góēs 'Zauberer' (der Zaubersprüche singt)


   • Γορπιιαῖος Gorpijaîos 'September'
   • Γορτυνία Gortunía (Name einer Stadt)

    • idg. *ƺʰórdʰos 'Gehege', phryg. Γόρδιον Górdion(Stadt) = aslaw. граъ gradŭ 'Stadt'
     t < dʰ, da es in jedem Wort nur einen aspirierten Konsonanten geben darf.

   • * γοτά- gotá- 'Schwein'

    • {H} γοτάν· ὗν 'Schwein' (Akkusativ) >>

     • idg *ğoʊ-, griech. βοῦς boûs 'Rind Kuh', βοτόν botón 'Weidevieh'


   • γράβιον grâbion 'Fackel'


   • γυλλάς gullás 'Trinkgefäß'

    • {H} γυλλάς· εἶδος ποτηρίου 'Art Trinkgefäß' >>

     • idg. *gēu- biegen, krümmen, wölben' > *geulos 'rundes Gefäß' > griech. Dial. γυάλας gyálas 'Trinkbecher' P397


   • *γῶπα gôpa 'Dohle'

    • {H} γῶπας· κολοιούς 'Dohlen' (Akkusativ) >>

     • vgl. lat. gāvia 'Möve' P403  • Δ Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ-Ω
   • Δαίσιος Daísios (ein Monat)
   • *δαίτοςdaítos 'geteilt'

    • {H} δαίτας· μεριστάς 'geteilte' (Akkusativ Pl. fem.)

     • idg. *dāi-, griech. δαίεσθαι daíestʰai 'teilen'


   • δανός danós 'Tod', δανῶν danôn 'Mörder, Verbrecher'

    • {H} δανῶν· κακοποιῶν. κτείνων 'Übeltäter, Mörder' >>

     • idg. *dʰʊen-'zerstieben', griech. θάνατος tʰánatos 'Tod'


   • Δάρρων Dárrōn 'ein Dämon'

    • {H} Δάρρων·δαίμων, ᾧ ὑπὲρ τῶν νοσούντων εὔχονται 'ein Dämon, mit dem sie für die Kranken beten'

     • idg. *dʰers-, griech θράσύς tʰrasýs 'kühn' P259, griech. θαρρῶν tʰarrôn 'mutig seiend'


   • δάρυλλος dárullos 'Eiche'

    • {H} δάρυλλος· ἡ δρῦς 'die Eiche' >>

     • idg. *deru 'Baum', aind. दारु dâru 'Holz', griech. δρῦς drûs 'Eiche'


   • *δέαςdéas 'Tag'

    • {H} ἰν δέᾳ· μεσημβρίᾳ 'Mittag' >>

     • idg. *en dıéʊai 'am Tag'

   • *δρῆς drês 'Vogel Strauß'

    • {H} δρῆες· στρουθοί 'Strauße' >>

     • japhet. *drë- 'laufen', griech. διδράσκειν- di-drá-skein- 'laufen'


   • Δύστρος Dústros 'März'

    • {H} Δύστρος· μήν 'ein Monat'

   • δώραξ dṓrax 'Milz'

    • {H} δώραξ· σπλήν 'Milz'

     • griech. θώραξ tʰṓrax 'Brustharnisch, Brustkorb, Rumpf'  • Ε Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ-Ω
   • Ἔορτος, Ἐορδός Éortos, Eordós (Name eines Stammes)

    • {H} Ἔορτος· ἢ Ἐορδός· ἀπὸ ἔθνους 'von einem Volk'

   • ἐπιδειπνίς epideipnís 'Menue'

    • {H} ἐπιδειπνίς· κώθων, ἥδυσμα. ἐθισμός 'Humpen, Gewürz, Gewohnheit' >>

     • = griech. ἐπίδειπνον epídeipnon 'Nachtisch'


   • ἐταῖρος etaîros 'Kamerad'

    • < griech. ἑταῖρος hetaîros 'Kamerad'


  • Ζ Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ-Ω
   • Ζειρηνίς Zeirēnís 'die Göttin der Lust'
    • {H} Ζειρηνίς· Ἀφροδίτη 'Aphrodite' >>
     • ʰerıānís < idg. *ƺʰer- 'gern haben', griech. χαίρειν kʰaírein 'sich freuen'  • Η Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ-Ω
   • Ἠμαθίη Ēmatʰíē 'Grasland' (alter Name Makedoniens)

    • {H} Ἠμαθίη· Μακεδονία 'Makedonien' >>

     • idg. *mē- , *met- 'mähen', dt. Mahd 'Grasschnitt', Matte 'Wiese', griech. ἄμητος ámētos 'Ernte'; vgl. dt. Dial. Amahd '2. Heuernte'
      also 'Matten, Weideland'
 2. #2
  phαηtom
  Teil 2:


  • Θ Α-Η Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
   • *θούρις Tʰoúris (eine niedere Göttin)

    • {H} θούριδες· νύμφαι. Μοῦσαι 'Nymphen, Musen' >>

     • Die Endung -id- kennzeichnet die Nachkommen von jemand.  • Ι Α-Η Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
   • ἰζέλα iżéla 'gutes Glück'

    • {H} ἰζέλα· ἀγαθῇ τύχῃ 'gutes Glück' >>

     • idg. *ḫeƺ- 'treiben, führen', *ēƺ- 'sprechen', lat. aio 'ich spreche', *ēƺ-ila 'Schicksalsspruch'


   • ἴλαξ ílax 'Art Eiche (quercus ilex)'

    • {H} ἴλαξ· ἡ πρῖνος 'die Eiche' >>

     • lat. ilex, auch elex 'Steineiche', wohl nicht-idg.
      noach. *el- 'Lebenskraft, Tier, Pflanze'

    • ἰν in 'in, an'

     • {H} ἰν δέᾳ· μεσημβρίᾳ 'Mittag' >>

      • idg. *en dıéʊai 'am Tag'  • Κ Α-Η Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
   • κ(α)- k(a)- 'mit'

    • idg. *ko(m) 'mit', ahd. ga-

   • κἄγχαρμον k'ánkʰarmon 'Lanzenstütze' (?)

    • {H} κἄγχαρμον· τὸ τὴν λόγχην ἄνω ἔχον 'was die Lanze oben hält' >>

     • *ḫenk- 'sich beugen, Haken' + *ḫer-'zusammenfügen' > *ko-ḫénk-ḫer-m-on 'mit Haken zusammengefügt'


   • *καλαρρυγά kalarrugá 'Graben'

    • {H} καλαῤῥυγαί· τάφροι 'Gräben' Nom. Pl. >>

     • wohl zum Grundwort von griech. λάρυγξ lárynx 'Schlund'


   • κάλιθος kálitʰos 'Wein'

    • {A} κάλιθος· οἶνος 'Wein' >>

     • idg. ƺʰēla-, 'Art Wein', aind. hālā 'Branntwein', griech. χάλις kʰális 'ungemischter Wein', thrak. ζίλαι żílai Wein' P434


   • καμαστίς kamastís 'ein Maß'

    • {A} καμαστίς· μέτρον τι 'ein Maß' >>

     • < *mod-tis 'Maß'


   • *κάναδος kánados 'Backe, Kiefer'

    • κάναδοι· σιαγόνες, γνάθοι 'Backen, Kiefer' (Plural) P381 >>

     • idg. ƺónedʰos, lit. žándas 'Kinnbacke', lett. zuôds 'Kinn' P381

   • κάραβος kárabos 'Torflügel'

    • {H} κάραβος· ...
     Von den vielen aufgezählten Bedeutungen kommt hier nur folgende in Frage:
     ... ἡ πύλη 'der Torflügel'

     • japhet. *ɢer-'drehen, winden', *gerebʰ- flechten', germ. *kreƀ-, *kerƀ- 'Korb, Fischreuse, Krippe'
      ein geflochtener Torflügel am Zaun


   • καρπαία karpaía 'Art Tanz'

    • {H} καρπαία· ὄρχησις Μακεδονική 'ein makedonischer Tanz' >>

     • idg. *ger- 'drehen, winden'


   • *κίκερρος kíkerros 'blass, bleich'

    • {H} κίκερροι· ὦχροι 'blasse, bleiche' Nom. Plural mask.) >>

     • reduplizierend zu idg. *ker-, *cer-- 'dunkel, grau', aind. karka- 'weiß', lit šir̃vas 'grau'
      wohl Fremdwort


   • Κισσοῦς Kissoûs (Bergname)

    • {H} Κισσοῦς· ὄρος ἐν Μακεδονίᾳ 'Berg in Makedonien' >>

     • phryg. γίσσα gíssa 'Stein', dt. Kies


   • κλινότροχον klinótrokʰon ('Ahorn' + ...)

    • griech. γλῖνος glînos 'Art Ahorn (acer Creticum)' + griech. τρόχος trókʰos 'Lauf'

   • *κομ(μ)άρα kom(m)mára'Hummer'

    • {H} κομμάραι ἢ κομάραι· καρίδες 'Art Krebse' >>

     • griech. κάμαρος kámaros, dt. Hummer'


   • *κόμβος kómbos 'Backenzahn'

    • {H} κόμβους· ἄδοντας γομφίους 'Backenzähne' (Akkusativ) >>

     • idg. *ƺembʰ- 'beißen', ƺómbʰos 'Zahn', griech. γόμφος gómpʰos 'Stift', γόμφιος gómpʰios 'Backenzahn'


   • Κόραννος Kórannos 'König'

    • {H} Κόραννος· βασιλεὺς 'König' >>

     • idg. *kór(ı)os 'Heer', *kór(ı)onos, griech. κοίραννος koíranos, 'Heerführer', anord. herjann 'Kriegsgott'. Fremdwort?


   • κυνοῦπες kunoûpes 'Bär'

    • {H} κυνοῦπες· ἄρκτος 'Bär'

     • Tabuwort 'Hundsfuß', zu idg. *kun- 'Hund' + *ped-s 'Fuß'  • Λ Α-Η Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
   • λακεδάμα lakedáma 'ein Getränk' (Salzwasser mit Fischsoße)

    • {H} λακεδάμα· ὕδωρ λμυρὸν ἄλικι ἐπικεχυμένον, ὃ πίνουσιν οἱ τῶν Μακεδόνων ἀγροῖκοι 'Salzwasser mit einem Schuss allec (Fischsoße), wie es die Landbewohner der Makedonen trinken' >>

     • idg. *lege-dʰóma 'dunkle Brühe' <<

      • idg. *leg- 'tröpfeln, sickern', armen. լիձ liź 'Sumpf, See', dt. lecken 'undicht sein, herauströpfeln' P657
      • idg. *dʰëm- 'stieben, rauchen', mir. dem 'dunkel' P347f   • λείβηθρον leibētʰron 'Wasserlauf'

    • {H} λείβηθρον· ῥεῖθρον. ὀχετόν. κρουνόν, καὶ τόπος ἐν Μακεδονίᾳ 'Fluss, Bach, Wasserrinne, Flussbett' und Ortsname in Makedonien >>

     • idg. *lei- gießen, fließen, tröpfeln' P694, *lei-b- 'ausfließen lassen', griech. λείβειν leíbein 'träufeln', lat. lībare 'ein Trankopfer ausgießen'  • Μ Α-Η Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
   • μάγειρος mágeiros 'Metzger'

    • idg. *maƺʰ-, griech. μάχειν mákʰein 'kämpfen' P697
     + idg. *ker- 'schneiden',
     asächs. heru, mir.coire 'Schwert'
    • > griech. μάχαιρα mákʰaira, 'Kampfmesser, Schwert', mak. *mageira 'Messer' >>

     • > griech. μάγειρος mágeiros 'Koch, Metzger'


   • Μακεδονία Makedonía'weites Land'

    • Makedonien hat im Unterschied zum gebirgigen Griechenland eine große Ebene.
    • griech. μακεδνός mākednós, μηκεδανός mēkedanós 'lang' hat nach {H} auch die Bedeutung 'weit, hoch'


  • Ν Α-Η Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
   • Νῦσα Nûsa (Bergname)

    • {H} Νῦσα καὶ Νυσήϊον· ὄρος, οὐ καθ' ἕνα τόπον. ἔστι γὰρ ... Μακεδονίας ... = Nûsa und Nusêïon: ein Berg, nicht nur an einem Ort, es gibt ihn nämlich in ... Makedonien ... >>

     • eigentlich der Name einer Nymphe, die Dionysos großgezogen hat, und Berg, an dem Dionysos verehrt wurde.
     • idg. *(s)nus- 'junge Frau', *(s)nusós, griech. νυός nyós 'Schwiegertochter'  • Ξ Α-Η Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
   • *Ξανδικά Xandiká 'ein Fest', Ξανδικός Xandikós 'ein Monat'

    • {H} Ξανθικά· ἑορτὴ Μακεδόνων, Ξανδικοῦ μηνὸς ἢ Ξανθικοῦ ἀγομένη. ἔστι δὲ καθάρσιον τῶν στρατευμάτων = ein Fest der Makedonen, im Monat Xandikós oder Xanthikós gefeiert; es ist da aber ein Reinigungsopfer der Streitkräfte.


  • Ο Α-Η Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
  • Π Α-Η Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
   • παραός paraós 'Adler'

    • {H} παραός· ἀετὸς 'Adler' >>

     • *per-ḫëʊós 'Fliegvogel' <

      • idg. *për 'in Richtung auf etw. bewegen', a-russ. парити paríti, russ. парить paríƭ 'schweben, gleiten', (a-)russ. перо ṕeró 'Feder'
      • idg. *ḫëʊís, lat. avis 'Vogel'   • Πελλα Pélla (Ortsname)

    • idg. *pël- 'Ebene', a-schwed. fala 'Ebene, Feld', a-slaw. поле póle 'Feld' P806

   • *περιήτης períḗtēs 'Wache'

    • {H} περιῆτες· οἱ φύλακες 'die Wachen' >>

     • griech. 'die Herumgehenden' < περιέναι periénai 'herumgehen'


   • περίπετεια perípeteia 'ein Fest'

    • {H} περί[πε]τ[ε]ια ... Μακεδονικὴ ἑορτή 'ein makedonisches Fest'

     • griech. περιπέτεια peripéteia 'plötzliche Wende des Schicksals'


   • πέχαρι pékʰari 'Hirsch'

    • {A} πέχαρι· ἔλαφος 'Hirsch' >>

     • idg. *bʰeğ-, griech. φέβεσθαι pʰébestʰai 'fliehen', lit. bė́gti 'laufen, fliehen', ä-russ. бѣгать bẹ́gatĭ 'hinlaufen' P116


   • *πίγγα pínga 'Eule'

    • {A} πίγγαν· γλαυκόν 'Eule' (Akkusativ) >>

     • griech. σπίγγος spíngos, dt. Fink 'ein Vogel'


   • Πιέρι... Piéri... (Bergname)

    • {H} Πιέρι...· ἡ ἀκρώρεια τοῦ ἐν Μακεδονίᾳ ὄρους 'die Berspitze in Makedonien'>>

     • ein häufiger Bergname, erinnert an kelt.-lat. Hercynia Silva 'deutsches Mittelgebirge', got. fairguni 'Gebirge' < idg. *perǩus 'Eiche' P822
   • Πιερίδες Pierídes 'Musen'

    • {H} Πιερίδες· αἱ Μοῦσαι 'Musen' >>

     • 'die auf dem Berg Pieria wohnen'


   • Πίπλειαι Pípleiai 'Göttinnen der Quelle Pipleía'

    • {H} Πίπλ(ε)ιαι· αἱ Μοῦσαι ἐν τῷ Μακεδονικῷ Ὀλύμπῳ, ἀπὸ κρήνης Πιπλείας = die Musen auf dem makedonischen Olymp, nach der Quelle Pipleía >>

     • idg. *pel- 'voll', reduplizierend wie griech. πιμπλέναι pimplenai 'füllen'
   • Πύδνα Púdna (Ortsname)

    • idg. Lautgeste *bu-, pu- 'aufblasen, schwellen, dick und rund', *bu-ten- 'ein Gefäß', griech Dial. {H} *βύτανον býtanon, βυτίνη = πυτίνη b-, pytínē 'Art Gefäß', arm. պոյտն pŏjtn 'Topf' P99, als Ortsname vgl. Ruhrpott


  • Ρ Α-Η Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
   • *ῥάμα ráma'Weintraube'

    • {H} ῥάματα· βο[ς]τρύδια. σταφυλίς 'Weintrauben'

     • eigentlich 'Weinranke'? japhetit. *ʊei- 'drehen, biegen', *ʊe-ʁ-, 'drehen, wälzen, winden', auch 'Pflanzenteil', idg. *ʊera- 'drehen, winden', *ʊrá-ma 'Windung', lat. ramus 'Zweig'


   • ῥοῦτο roûto 'dieses'

    • {H} ῥοῦτο· τοῦτο 'dieses'

     • [r] statt [t] nach Vokal  • Σ Α-Η Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
   • σάρισ(σ)α sáris(s)a 'lange Lanze'

    • {H} σάρις[ς]α· δόρυ μακρόν, εἶδος ἀκοντίου Ἑλληνικοῦ, σπάθη βαρβαρική = langer Speer, sieht aus wie ein griechischer Wurfspieß, Barbarenschwert >>

     • idg. *šer- 'stechen, schmerzen', awest. xvara 'Wunde', a-arm. սուր sŏʊr 'Schwert', n-arm. sur 'scharf', ahd. swero 'Schmerz', swer-t 'Schwert' P1050


   • Σαυᾶδαι Sauâdai (Einwohner von Silene)

    • {A} σαυᾶδαι· σαῦδοι. Ἀμερίας τοὺς σειλείνους οὕτω καλεῖσθαί φησιν ὑπὸ Μακεδόνων = Sauâdai, Sâudoi. Amerias sagt, dass die Einwohner von Silene so von den Makedonen genannt werden.

   • σκοῖδος skoîdos 'oberster Gerichtshof'

    • {H} σκοῖδος· ἀρχή τις παρὰ Μακεδόσι τεταγμένη ἐπὶ τῶν δικαστηρίων. Ἡ λέξις κεῖται ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς Ἀλεξάνδρου = eine oberste Instanz bei den Makedonen, denen die Gerichtshöfe untergeordnet sind. Die Vokabel steht in den Briefen Alexanders. >>

     • idg. *skëi- 'trennen', *skei-d- 'scheiden' > 'entscheiden', aber meist technisch gebraucht


   • σμώγη smṍgē 'Ochsenzunge'

    • {A} σμώγη· ... βο(ύ)γλωσσον '... 'Ochsenzunge' >>

     • zu dt. schmecken


   • συῶν suôn 'See'

    • {H} Χαλαστραίων συῶν· πόλις τῆς Μακεδονίας καὶ λίμνη ἔνθα τὸ Χαλαστραῖον νίτρον γεγένηται = Stadt Makedoniens und See, von dem das Chalasträische Natron kommt


   • σχερόν skʰerón '?'

    • {A} σχερόν· κῦμα ἕτοιμον 'bereite Masse' (Sinn?) >>

     • idg. *seƺʰ- 'halten, festhalten, überwältigen', griech. σχερός skʰerós 'anhaltend, ununterbrochen'  • Τ Α-Η Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
   • ταγόναγα tagónaga 'Kommandeur, Anführer'

    • {H} ταγόναγα· Μακεδονική τις ἀρχή 'ein makedonischer Rang'

     • griech. ταγός 'Kommandeur' + ἄγων 'Führer'


   • τεθολώς tetʰolṍs '?'

    • {A} τεθολώς· ἀνάπλεως 'angefüllt'?, 'stromaufwärts'?


   Υ Α-Η Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω


   • *ὑφαίνειν hupʰainein 'anzetteln, anstiften'

    • {A} ὑφαίνει· ἐμπρῆσαι. ὑφᾶται. 'anzünden, zettelt an'

     • griech. ὑφαίνειν hypʰainein 'weben' hat im Makedonischen offenbar nur die Sondernbedeutung 'anzetteln, anstiften'  • Φ Α-Η Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
   • φώγω pʰôgō 'ich heile'

  • Χ
  • Ψ
  • Ω

 3. #3
  phαηtom
  edit.......

 4. #4
  Avatar von Mazedonier/Makedonier

  Registriert seit
  02.05.2008
  Beiträge
  2.045
  sieht für mich nach Griechisch aus

 5. #5
  Avatar von Mazedonier/Makedonier

  Registriert seit
  02.05.2008
  Beiträge
  2.045
  Was willst du eigentlich mit diesem Thread erreichen?

 6. #6
  phαηtom
  Nix will ich erreichen. Da steht ja extra "Für die, die's interessant" finden.
  Ich glaub' die wenigsten kennen halt die damalige makedonische Sprache. Da hast ja ur viele Ausdrücke usw., und ist für manche vielleicht auch interessant, verstehst? Wie für mich geschichtsklauender Fyrom-Westbulgarski.

  Muss ja nicht alles immer pseudo-politisch gemeint sein.

 7. #7
  Gast3013
  Zitat Zitat von artemi Beitrag anzeigen
  Nix will ich erreichen. Da steht ja extra "Für die, die's interessant" finden.
  Ich glaub' die wenigsten kennen halt die damalige makedonische Sprache. Da hast ja ur viele Ausdrücke usw., und ist für manche vielleicht auch interessant, verstehst? Wie für mich geschichtsklauender Fyrom-Westbulgarski.

  Muss ja nicht alles immer pseudo-politisch gemeint sein.
  Dann siehst du doch eigentlich ein, dass wir eure Identität nicht makedonisch nennen können oder?

 8. #8
  phαηtom
  Nochmal zur Erinnerung:
  Wenn ich sage ich bin Mazedonier, meine ich es geographisch verdammt.
  Ich klaue euch doch nichts damit. Jessas. Ich mein damit nicht repräsentativ, dass ich mich ausgebe als waschechten Makedonier von damals.

 9. #9
  phαηtom
  Die antiken Makedonier waren selber nur zu einem Teil griechisch eigentlich. Dass Thraker und Illyrer dazu gehört haben, erwähnt hier keiner. Durch die jahrhundertlange Isolation mit den südlicheren gelegenen griechischen Siedlungen, hat sich das dorische stark anders entwickelt, so dass Eumenes der griechische Feldherr ja extra sogar einen Übersetzer für die Ausübung seiner Befehle an das makedonische Herr gebraucht hat... Makedonier durften auch anfangs nicht an den olympischen Spielen teilnehmen. Aber das wird auch gern vergessen.

  Küsschen.

 10. #10
  phαηtom
  Und als sie doch zugelassen wurden, mussten einige Mitstreiter ihre hellenische Abstammung erst beweisen.

  Ist doch alles eigenartig, oder nicht?

Seite 1 von 28 1234511 ... LetzteLetzte

LinkBacks (?)


Ähnliche Themen

 1. Original - Balkan
  Von Grasdackel im Forum Musik
  Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 03.03.2008, 21:53
 2. Sprachkurse Makedonisch
  Von viti im Forum Geschichte und Kultur
  Antworten: 6
  Letzter Beitrag: 23.11.2005, 17:37
 3. Makedonisch-Orthodoxe Kirchen
  Von Makedonec_Skopje im Forum Geschichte und Kultur
  Antworten: 46
  Letzter Beitrag: 23.11.2005, 02:39
 4. Keine Heirat makedonisch-türkisch
  Von Albanesi im Forum Politik
  Antworten: 3
  Letzter Beitrag: 30.11.2004, 19:23