BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Erweiterte Suche
Kontakt
BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Benutzerliste

Willkommen bei BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen.
Seite 1 von 11 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 101

Doku über das antike Makedonien

Erstellt von Skitnik, 20.02.2013, 15:59 Uhr · 100 Antworten · 5.505 Aufrufe

 1. #1
  Avatar von Skitnik

  Registriert seit
  19.01.2010
  Beiträge
  1.370

  Doku über das antike Makedonien

  ich seh schon die ersten Griechen protestieren: "FYROMPROPAGANDA" und ich seh den thread schon im mk vs. gr thread landen.

  Jedoch hier an alle die der mazedonischen sprache mächtig sind: Eine äusserst sachliche Doku über das Antike Mazedonien.

  Die Doku ist eine Zusammenarbeit des Mazedonischen Nationalen Radio und Fernsehens mit Kontrabanda, welche berühmt sind für ihre Politsatyre "Ednooki".
  Sie besticht vorallem durch das sachliche und zugleich spannendem erzählen der geschichte, schöne animationen und durch die bildliche sowie akustische Kulisse.


  Teil 1:
  Teil 2:
  Teil 3:
  Teil 4:
  Teil 5:

  Gruss.

 2. #2
  Avatar von Zoran

  Registriert seit
  10.08.2011
  Beiträge
  27.867
  Vielleicht sollte man den Titel ändern und dies als Sammelbecken für Geschichtsschreibung aus MK umgestalten.  Десетици факти дека древните Македонци не биле Хелени

  Labels: Antike, Geschichte

  ФЕЉТОН ОД "МИТОЛОГИЈАТА И ПОСТАНОКОТ НА ДРЕВНИОТ МАКЕДОНСКИ НАРОД" (1)
  Во обраќањето кон Александар, меѓу другото, тој вели: "Кога ќе се вратиш дали и Хелените ќе ги присилуваш на божествено почитување или ќе ги поштедуваш, а на Македонците ќе им ја наметнеш таа срамота. Или при изразувањето на почест ќе одредиш разлика за сите - така што Хелените и Македонците ќе ти искажуваат почест на човечки и хеленски начин, а само варварите на варварски начин". И на други места во Анабазата на Аријан името на Македонците посебно се нагласува. Македонците биле прикажувани одвоено од Хелените и кај Плутарх, кој исто така користел постари автори, современици на Александар Македонски.


  Во делата на оние антички автори кои живееле и пишувале во времето на Филип II и Александар III Македонски, исто така, Македонците се одвојувале од Хелените.
  Кај Теопомп Хиоски, на пример, во неговата "Philippika" се наведува дека хетајрите од Македонија биле варвари, а оние од Хелада - Хелени.


  Од "Александровата анабаза" на Фл. Аријан, кој користел постари автори меѓу кои ги спомнува Птоломеј Лагов и Аристобул Аристобулов, современици на Александар Македонски, дознаваме дека и постарите автори ги издвојувале Македонците од Хелените. Токму Птоломеј, за Аријан бил изворот за битката на реката Ис каде Хелените, како Дариеви платеници, навалиле на Македонците, таму каде нивната фаланга била најмногу развлечена. Тука настанала жестока битка, бидејќи платениците настојувале Македонците да ги потиснат во реката и да ја спасат победата на Персијците кои бегале, а Македонците не сакале да заостанат пред видливите Александрови успеси, ниту да ја затемнат славата на фалангата... Притоа "и едните и другите ги опфати некое народно честољубие меѓу Хелени и Македонци".
  На друго место кај Аријан стои дека "Тој (Дареј) кога стапил на кралскиот престол морал да војува и со Македонците и со Хелените".


  ДРУГИ МАКЕДОНЦИ И ДРУГИ ХЕЛЕНИ
  Во епизодата за бунтот на македонската војска пред реката Хифас во Индија, како што запишал Аријан, Којнос ќе се обрати кон Александар Македонски со следните зборови: "Сам, имено, знаеш колку наши Македонци и Хелени со тебе тргнаа, а колку останаа живи...". Потоа не исклучувајќи ги новите подвизи по враќањето дома, Којнос рекол: "Тебе ќе те следат други Македонци и други Хелени, млади наместо стари".  Кај Аријан, Македонците се издвојувале од Хелените и при кавгата меѓу Антипатер и Олимпијада: "Имено, тој сака првенство меѓу Македонци и Хелени". Потоа во истата книга, глава 15,4: ..."Тогаш Хелените и Македонците за првпат ги запознале имињата и носиите на тие народи".
  Истото се потврдува и во книга IV, каде настанала поделба "за" и "против" желбата на Александар за проскинеза. Според зборовите на Анаксарх, Македонците (не Хелените) можеле да оддаваат божествени почести на Александар, затоа што ниту Дионис ниту Херакле се македонски богови. Првиот бил тебански, а вториот аргивски, т.е. и двата се хеленски богови.
  Анаксарх вели: "Александар има повеќе право да биде почитуван како бог, отколку Дионис и Херакле, поради тоа што Дионис беше Тебанец, кој на Македонците ништо не им значи, а Херакле Аргеец, кој дотолку им значи што Александар - како Хераклид - припаѓа на неговиот род. Македонците, наспроти (Хелените), имаат поголеми права на својот крал да му оддаваат божествени почести. Против проскинезата се изјаснил олинтискиот филозоф Калистен.


  СЛОЖНО ДА УДРАТ НА МАКЕДОНЦИТЕ
  Во обраќањето кон Александар, меѓу другото, тој вели: "Кога ќе се вратиш дали и Хелените ќе ги присилуваш на божествено почитување или ќе ги поштедуваш, а на Македонците ќе им ја наметнеш таа срамота. Или при изразувањето на почест ќе одредиш разлика за сите - така што Хелените и Македонците ќе ти искажуваат почест на човечки и хеленски начин, а само варварите на варварски начин".


  И на други места во Анабазата на Аријан името на Македонците посебно се нагласува.
  Македонците биле прикажувани одвоено од Хелените и кај Плутарх, кој исто така користел постари автори, современици на Александар Македонски. Во животописот "Демостен", Плутарх вели: "Придружувајќи им се на пратениците од Атина, Демостен помагал на сите градови сложно да удрат на Македонците и заеднички да ги исфрлат од Хелада. Филарх, навел дека во Аркадиј дури и во народното Собрание дошло до заемно навредување меѓу Питеј и Демостен кога едниот ги застапувал Македонците, а другиот Хелените".
  ПОБЕДАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ НАД ХЕЛЕНИТЕ
  Во животописот на Александар од Плутарх, според овој автор Александар им се обратил на Ксенодох Кардиецот и Артемиј Колофоњанинот со зборовите: "Зарем не ви се чини дека Хелените меѓу Македонците се шетаат како полубогови меѓу ѕверови?"


  Кај Диодор Сицилиски, во неговото дело "Историска библиотека", книга XVIII, меѓу другото, се наведува дека "коњаницата ја сочинувале илјада и осумстотини Македонци и шестотини од Хелада". Од книга XVIII, дознаваме за победата што Македонците ја извојувале над Хелените предводени од војсководецот Питон. По победата, откако им било наредено да го положат оружјето Хелените се измешале со Македонците... Понатаму се кажува дека "Македонците го прекршиле договорот со Хелените, ненадејно ги нападнале и ги погубиле".


  Нехеленскиот карактер на Македонците многу јасно се нагласува и во книгата XVII, 100, 101 каде се раскажува за двобојот меѓу Македонецот Кораг и Атињанинот Диоксип. На договорениот ден повеќе од десетина илјади луѓе се собрале да ја следат борбата... Македонците, а со нив и кралот Александар навивале за Кораг, а Хелените за Диоксип... По поразот на Кораг "кралот го распуштил собирот и се повлекол незадоволен од македончевиот пораз, а Диоскип по победата се здобил со слава за сите Хелени".


  Македонците се одделуваат од Хелените и на други места кај Диодор.
  Кај Полибиј, кој го пренесува владеењето на последните македонски кралеви стои дека за Хелените македонското владеење било ропство. Во својата "Истории", книга IV, Полибиј го пренесува говорот на етолскиот пратеник против Филип В, одржан пред Спартанците: "Уверен сум Лакедајмонци дека никој не се осмелува да одрече дека власта од Македонците не значи ропство за Хелените". Инаку, и самиот Полибиј, Македонците не ги смета за Хелени. Тој јасно ги одделува едните од другите на повеќе места. Во книга XVIII, споредувајќи го римското и македонското вооружување, тој истакнува дека македонскиот боев ред во поранешните времиња на дело се докажал понадмоќен од другите формации во Азија и Хелада".


  Во книга I, се наведува дека "сакал на сите да им ја објасни ситуацијата на Македонците и Хелените" во времето пред војната со Римјаните, односно "каква била тогашната ситуација во Хелада, во Македонија, а исто така и во Картагина...".


  Полибиј ги одвојувал настаните во Македонија од оние во Хелада и Сирија. Истото го прави и на други места, на пример, во книга XXXCIII, итн.


  Претходните податоци од античките автори покажуваат дека Македонците од стапувањето на историската сцена биле сметани за посебен народ, одделен од Хелените. Од претходните автори, исто така дознаваме дека по битката на Херонеја (338 г. пред н.е.) каде Хелените биле поразени од Македонците, предводени од Филип II, им била наметната македонската власт, која ја чувствувале како ропство, се до појавата на Римјаните, кога дошло само до смена на господарите. Тоа го потврдува и самиот Полибиј, кој во својата "Истории" запишал: Римјаните од Филип В ги презеле "оковите на Хелада, а со тоа дошло само до смена на господарите, а не и до ослободување на Хелените".

  ПРОДОЛЖУВА: Земјата Македонија е наречена по Македон

  ПОДГОТВИЛ: Де.Т.


  Книгата од Драги Арсов може да се набави со специјален попуст од 30 проценти во просториите на Макавеј, во Домот на градежниците (приземје) во Скопје или да ја порачате на телефон 075 209 446.

  ВЕЧЕР пренесува дел од книгата напишана од Драги Арсов, во која се пренесени историски факти за корените на древните Македонци. Издавач на делото е "Макавеј"

 3. #3
  Gast829627
  südserbische dokus sind die besten................

 4. #4
  Avatar von Macedonian

  Registriert seit
  24.05.2005
  Beiträge
  5.797
  Hier ein paar nicht-griechische und nicht-EX-Jugoslawische Dokumentationen zum Thema ''Doku über das antike Makedonien'' in deutscher Sprache.  Macedonian

 5. #5
  Gast3013
  ... sind wohl unsere nördlichen Nachbarn so frustriert dass in keiner Doku ihre Geschichtsauffassung vertreten wird, so dass sie ihre eigenen drehen müssen ... HAHAHAHAHAHAHA

  BTW: Aber schon klar dass diese Doku auch nur innerhalb FYROMs bleibt d.h.: uninteressant für die aufgeklärte Gesellschaft, da diese Doku mit 100% Sicherheit auf Lügen und Geschichtsverdrehungen basiert.

 6. #6
  Avatar von Heraclius

  Registriert seit
  01.01.2011
  Beiträge
  13.284
  Zitat Zitat von Big MD Beitrag anzeigen
  ich seh schon die ersten Griechen protestieren: "FYROMPROPAGANDA" und ich seh den thread schon im mk vs. gr thread landen.

  Jedoch hier an alle die der mazedonischen sprache mächtig sind: Eine äusserst sachliche Doku über das Antike Mazedonien.

  Die Doku ist eine Zusammenarbeit des Mazedonischen Nationalen Radio und Fernsehens mit Kontrabanda, welche berühmt sind für ihre Politsatyre "Ednooki".
  Sie besticht vorallem durch das sachliche und zugleich spannendem erzählen der geschichte, schöne animationen und durch die bildliche sowie akustische Kulisse.


  Gruss.  Big MD, was sind denn die geschichtlichen Aussagen und Schlussfolgerungen welche aus diesen Dokumentationen hervorgehen? Meine beschränkten Kenntnisse der mazedonischen Sprache erlauben es mir leider nicht den Zusammenhang zu erfassen.


  Heraclius

 7. #7
  Avatar von Stresi

  Registriert seit
  18.12.2012
  Beiträge
  7.174
  Normal beste weil alles gelogen ist

 8. #8
  Avatar von Komandant Mark

  Registriert seit
  30.05.2010
  Beiträge
  7.653
  Sehr gute Doku

 9. #9

  Registriert seit
  19.09.2008
  Beiträge
  16.602

 10. #10
  Strassenapotheker
  Und was habt ihr mazedonische Slawen mit den antiken Makedonier zu tun?

Seite 1 von 11 12345 ... LetzteLetzte

Ähnliche Themen

 1. Zitate über Griechen und Griechenland (Antike,Mittelalter,Neuzeit)
  Von De_La_GreCo im Forum Geschichte und Kultur
  Antworten: 434
  Letzter Beitrag: 05.01.2016, 03:17
 2. Doku über Balkan
  Von tetovë1 im Forum Balkan im TV
  Antworten: 1
  Letzter Beitrag: 06.08.2012, 11:52
 3. Antworten: 29
  Letzter Beitrag: 10.07.2010, 02:37
 4. Doku über Kosovo
  Von Jehona_e_Rahovecit im Forum Kosovo
  Antworten: 8
  Letzter Beitrag: 05.05.2010, 21:50
 5. Doku: Antike Griechenland
  Von Der_Buchhalter im Forum Balkan im TV
  Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 05.07.2008, 20:05