BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Erweiterte Suche
Kontakt
BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Benutzerliste

Willkommen bei BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen.
Seite 6 von 27 ErsteErste ... 234567891016 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 266

Kulturelle Gemeinsamkeiten zwischen dem antiken Makedonien und der Rep. Mazedonien

Erstellt von Lahutari, 22.06.2011, 13:00 Uhr · 265 Antworten · 18.568 Aufrufe

 1. #51
  Avatar von Zoran

  Registriert seit
  10.08.2011
  Beiträge
  27.867
  Eine Legende über den "Tzaren Aleksandar Makedonski" von Nikola Andonov geboren 1883 in Konopishte


  Легенда за Цар Александар Македонски  Едно време Цар Александар беше дете. Он имаше татко. Татко му беше стар, а цар Александар беше дете малечко. Дојда време персискиот цар донесе којн у Македонија, сакаше да го продаде на цар Александар.
  Ко го донесе и му го занесе на татко му на цар Александар за да го купе. Ка му го занесе којнот, којнот бил многу плашлив. Hикој не можел да го jaa. Дојде време цар Александар као 12 годишно дете се качува на којнот и летнува. Сонцето иде за да зада, а он оде спроти сонцето. Majкa му и татко му кога тргна тој кога e jaнa којнот си рекоа дека детто загина. По време на вечерта детто си дода со којнот и му вика на татко му:
  - Татко - рече - фај којнот дека овој ке биде мој.
  Татко му го послуша. Персискиот цар му го остави којнот и си отиде. Тогин Александар како дете немаше презето цар, татко му одговараше. секојa вечер тој ки легне да спие, се моле да умре татко му, за да презеде тој. И у кратко време татко му умире. Ка умре он беше дете 15-16 годишно. Ка умре презе он да располага со војската. Персискиот цар му прати на цар Александар, му вика: "Цapje, ти честитам сега на теб, оти ти си цар на местото на татко ти и ти располагаш со твојот народ и затоа да станиш да дојдиш да те учам као да станиш цар".
  Цар Александар као дете му вика на персискиот цар: "Ти не си вреден мене да ме учиш. Многу си далеку".
  Шо прави персискиот цар? Му прака тиникиња од конзерви, клопотарки и му вика: "Со овие можиш да си играш по улицата".
  Цар Александар се замисли: "Aјдe, ајде - вика - ќе дојде време jac да ти расправам". Каде дојде у годинте му прака назад. Му вика: "Царе, ти шо ми праќше кутијте и клопотарките за да се занимавам по улицте со децта, jac ќи дојдам со се војскa да те видам теб, а не идам ти да ме учиш, не си поспособен да ме учиш!" И царот си вика: "Да станам у години!" Персискиот цар се насмеja: "Ех, то детто, тоа мисле да ме бие мен. Добро!"
  Ко цар Александар дојдe на 20 години фаќа му вика: "Ајде да се спремаш за војна!" Цар Александар му вика. Персискиот цар: "Ех, ех - се Hacмeja - цар Александар ки дојде мен да ме бие!" Фака товара 3, 4 - 5 камили просо, му ги праќа во столицта на цар Александар. Со пратеници (тогајн немаше телифон) со којнтe, со камилите му испрака и му вика: "Еве ти царе Александре вие камилите просо, ако можиш да го изброиш во просто, тогин можиш ти Персија да ja победиш!"
  Цар Александар му веле на војскатa:
  - Ајде, деца - вика - удрети ги чизмите - вика - удрете ja македонската гајда, едно оро ќи Haпрајмe да пулат пратениците. Едно дробно ситно оро ќе напрајме, ќи сокршме сендуцте и ќи го согазме просото и така - вика - персискиот цар ќи го согазме!
  И удрија Македонците една гајда. Фатија едно оро ситно и ги сокршија сандуцте со нозите. Ги изгазиja просто и му велат на пратениците:
  - Еве - вика - го видовте просто како го согазивме, не го броjaмe, и така Персија ќи ja согазме! - Цар Александар уште вика -Ajдe, да ти пратам jac нешто од Македонија. Зева од вие чушките ситните едно кило, му вика. - На, ќи му ги дајте на царот ваш, ако може да ги изеде вие чушките, тогин може Македонија да ja повладе.
  Фатије пратениците ги зeja чушките и ги зaнecoja во Персија. Ка му ги зaнеcoja на персискиот цар, му викат:
  - Велики царе - вика - Македонецот направка едно оро, една гајда свиpeja, го согазија просто и викат дека така ќи не согазат. Туку ни дадоа - веле - вие чушките и ми велат: "Ако можиш да ги изеиш, тогајн цар Александар ќи падне!"
  Зеве персискиот цар, каснува една. Не бре, брате, не се јаде никак, не се клава во устата. Се чуде, се уме да зеве друга, ама ништо, така го залути, не се јаде:
  - А, не бива ва работа! Цар Александар му jaвувa:
  Aјдe - рече - војнa!
  И почна војнатa. Оде, оде, оде до река Илини. Дојде на река Илини. Оде cja, ќи влезе во персискиот цар. Ко дојде на река Илини, не можат да минат Македонците. Се чудат, се умат. Цар Александар као Македонец му вика на војскатa:
  - Е, деца - рече - вие тука ќи окрепте. Jac ќи одам - вика - при царот да го видам шо му е планот, како работе и шо има. Да му го видам домакинството.
  Му викат нејнитe, официрте, командири што му 6eja:
  - Как - рече - велики царе, ти ќи одиш тамака. Ќи те фате персискиот цар, ние шо ќи npaјмe?
  И вој му веле:
  - Не бојтe се вие, jac ќи одам и ќи си дојдам!
  И така прегазе преку ректа, преку река Илини и отиде. Отиде во персискиот цар. Отиде во персискиот цар, по патот си направи книга као од цар Александар иде, а он истиот. Ка отиде тамака:
  - Добро вечер!
  - Добро вечер!
  - Велики царе, цар Александар ме прати менека ва писмото да ти го дам - вика - и да ми одговориш. Туку едно ќи ти кажам. устаj го!
  И персискиот цар рипнува:
  - Как - рече - да гу уставам. Голку илјади војскa ми натепа, толку жени има сираци, море ќи го терам сега, туку на река Илини да минам!
  А он цар Александар си слуша, зева мерки. Еден беше од Солун, со цар Александар биле заедно во едно кафене. Му веле:
  - Ех, абре, ти како те умее да си цар Александар?
  И вој му веле:
  - Да, истиот сум - веле - така приличам и за тоа мен цар Александар ме прака на на тешките работи. И во војската коа врвам, сета војскa ми стое, веле: "Цар Александар иде!"
  И nepсискиот цар се замисли. Му вика на вој од Солун:
  - Слуши ваки, добро е ако е он. Ќе те кладам на десната страна, ами ако не е он, ако не е цар Александар, шо прајмe?
  Зеле да се чудат:
  - Абре, он е, заедно ние, го знам - вика - он е!
  - Иди - рече - питaj го пак. Оде там. Му вика тој:
  - Абре, истиот сум - веле - ти кажувам оти истиот сум, на него прилегам. Ви велам затоа цар Александар ме прака мен.
  Ајде вие пак застанаа. Дојде да вичерат:
  - Ајде, - веле - сум изморен, да вичераме!
  - Как ки речиш!
  Дојде да вичерат. Му давале златни чеши. Boj цар Александар си ja испи чешта, си ja кладе во цебот. Му вели другарот:
  - Е, ej - вика - шо правиш? Колку чеши ќе пиеш, толку златни чеши ако земиш, шо прајш?
  - А, аа - веле - как ќи ме знае цар Александар оти колку чеши пи вино. Ќе му речам: "Ja, колку богат бил царот, колку чеши ми даде вино и чеште ми ги остави у цебот да ги земам!"
  И царот се усрами, му даде уште една чаша. Тури, цар Александар си ги кладе у другте чеши. Персијскиот цар зе да се чуде. Не може ништо - дојден е. Вика:
  - Мислејте, cлaгaјтe - му вика цар Александар - jaзикa да одам да приспијам тро и да ни правиш книга как да му одговорам на цар Александар.
  - А, ќи му одговорам сега jac. Ќи ja соберам целата војскa и ќи те терам тебе!
  - Добро!
  Отидоа, му Haправијa тамака еден кревет. Си легна да спие. Ка легна да спие, шо праве? Клаве едно дрвце на креветот, клал една перничка и оде. На првиот стражар му вика:
  - На ова чеша од царот, за как се врнам да си ja зевам! Оде на другата стража:
  - На, на теб ваа чеша, ќе се врнам, ќи си ja зевам!
  Оде на третата стража и нему му ja даве и таа чеша и станува си го вјaнyвa којнот. Цар Александар си избега. Вие мислат, кројат како да го фатат, а он си отиде сиромавиот.
  Дојде времето персијскиот цар му вика на тој од Солун;
  - Оди, бре - веле - разбуди го, белки ќи го докачиме на нешто. Оде вој. Ja дека спие. Се враќа назад и му веле:
  - Ja го, нека спие!
  - Ми, aj нека преспие уште тро. Дошло времето:
  - Ајде, бре, оди скорни го, шо сака нека биде!
  Ко одат да видат, во креветот нема го. Цар Александар си избегал сиромавиот. Излегват надвор:
  - Бре, мина човек тука?
  - Мина. Ми даде чеша златна!
  Одат на другиот - чеша златна. Одат на третиот - чеша златна. Toj му ги дал и сега он ќи мине ќи си ги зеве чеште. И отамка летат и дошле на ректа Илини. Ко притераа они до реката Илини, пуле војскa. Цар со се војската лете на ваки. Му вика:
  - Ej, не ги тепајте колите, jac сум истиот цар Александар, што дојдов да ве вида. Туку згазете се да не умира војската!
  Цар Александар ja испулел ректа. Му вика на војската:
  - Деца, - вика - на царот сега ќе му ja фатме целата војскa.
  - Што? - Му вика војскатa. Рече:
  - Ќе ja навртиме река Илини позад нив. Едно ќе секне водта, нијa на суво ќе поминме и Персија ќи ja победиме.
  Ех, дошло времето как рекол. Фаќат војскатa копaj, копaj, ja навртеле ректа. Вие на ваки тргнуват и одат и го победуват. Тере, тере, как одел цар Александар го нашол царот легнат, ранет. Персискиот цар го фаќа цар Александар и му вика:
  - Кажи, дали мојaтa војскa те рани или твојатa? И он му веле:
  - Не од твoјтa - вика - мојтa војскa. Туку ти се молам цар Александре - му вика - скоро да стигнеме на палатот. Ќерка ми Илена да ти дaj столица, да ти биде домаќинка и царството да ти го потпишам!
  Цар Александар киниса. Го зетна којнот, го занесоа персијскиот цар без којн. Ко го занесоа, му вика на ќерка му:
  - Синку, керко - рече - скоро 3eвaj царските столици, туриј двете само колку да ве видам оти ти си кралица на Александар. Едно - вика - ќе ви кажам - на ќерка му и на зет му. - Да не се гордејте со вашто богатство. Jac бев најпрвиот богат, најголемиот цар, а дојде времето едно дете да ме падне и да ми го земе царството.

  Според Никола Андонов (род. 1883) од македонското село Конопиште.
  (Танас Вражиновски: Македонски народни преданија, цит. дело, стр. 26-29).

  Легенда за Цар Александар Македонски

 2. #52
  Avatar von Schiptar

  Registriert seit
  30.04.2005
  Beiträge
  14.116
  Zitat Zitat von makedonier91 Beitrag anzeigen
  Одма се насобрале грците како муви.
  муви? повеке како оси. сети се на лессинг.

 3. #53
  Avatar von hippokrates

  Registriert seit
  30.12.2005
  Beiträge
  13.211
  Möglicherweise denke ich scheisse, aber im Gegensatz zu dir schreibe ich diese nicht hin.
  Hippokrates

 4. #54
  Avatar von hippokrates

  Registriert seit
  30.12.2005
  Beiträge
  13.211
  Zitat Zitat von Zoran Beitrag anzeigen
  Eine Legende über den "Tzaren Aleksandar Makedonski" von Nikola Andonov geboren 1883 in Konopishte


  Hippokrates

 5. #55
  Avatar von Heraclius

  Registriert seit
  01.01.2011
  Beiträge
  13.284
  Zitat Zitat von Zoran Beitrag anzeigen
  1.Das habe ich gestern auch hier gelesen

  http://www.balkanforum.info/f16/make...ml#post2398486

  Ich hatte es ja erwähnt, nur der Übersetzung wegen habe ich aus Wikipedia zitiert.


  2. Bezweifle ich, mir ist das auch schniepe was du so denkst, denn das du durchweg nur Scheiße denkst sieht sogar ein Blinder  Er denkt keineswegs "durchwegs nur Scheiße", und zumal nicht in diesem Thema. Muss denn diese ganze Disserei sein, wenn man nicht gleicher Meinung ist? Du wirst hier doch auch nicht ständig dumm angemacht. Und übrigens ist die Umgangssprache Thessalonikis im Frühmittelalter in unzähligen Inschriften und oströmischen Chroniken überliefert und dokumentiert.

  Heraclius

 6. #56
  Avatar von H3llas

  Registriert seit
  18.04.2010
  Beiträge
  16.959
  Zitat Zitat von Zoran Beitrag anzeigen
  Eine Legende über den "Tzaren Aleksandar Makedonski" von Nikola Andonov geboren 1883 in Konopishte


  Легенда за Цар Александар Македонски  Едно време Цар Александар беше дете. Он имаше татко. Татко му беше стар, а цар Александар беше дете малечко. Дојда време персискиот цар донесе којн у Македонија, сакаше да го продаде на цар Александар.
  Ко го донесе и му го занесе на татко му на цар Александар за да го купе. Ка му го занесе којнот, којнот бил многу плашлив. Hикој не можел да го jaa. Дојде време цар Александар као 12 годишно дете се качува на којнот и летнува. Сонцето иде за да зада, а он оде спроти сонцето. Majкa му и татко му кога тргна тој кога e jaнa којнот си рекоа дека детто загина. По време на вечерта детто си дода со којнот и му вика на татко му:
  - Татко - рече - фај којнот дека овој ке биде мој.
  Татко му го послуша. Персискиот цар му го остави којнот и си отиде. Тогин Александар како дете немаше презето цар, татко му одговараше. секојa вечер тој ки легне да спие, се моле да умре татко му, за да презеде тој. И у кратко време татко му умире. Ка умре он беше дете 15-16 годишно. Ка умре презе он да располага со војската. Персискиот цар му прати на цар Александар, му вика: "Цapje, ти честитам сега на теб, оти ти си цар на местото на татко ти и ти располагаш со твојот народ и затоа да станиш да дојдиш да те учам као да станиш цар".
  Цар Александар као дете му вика на персискиот цар: "Ти не си вреден мене да ме учиш. Многу си далеку".
  Шо прави персискиот цар? Му прака тиникиња од конзерви, клопотарки и му вика: "Со овие можиш да си играш по улицата".
  Цар Александар се замисли: "Aјдe, ајде - вика - ќе дојде време jac да ти расправам". Каде дојде у годинте му прака назад. Му вика: "Царе, ти шо ми праќше кутијте и клопотарките за да се занимавам по улицте со децта, jac ќи дојдам со се војскa да те видам теб, а не идам ти да ме учиш, не си поспособен да ме учиш!" И царот си вика: "Да станам у години!" Персискиот цар се насмеja: "Ех, то детто, тоа мисле да ме бие мен. Добро!"
  Ко цар Александар дојдe на 20 години фаќа му вика: "Ајде да се спремаш за војна!" Цар Александар му вика. Персискиот цар: "Ех, ех - се Hacмeja - цар Александар ки дојде мен да ме бие!" Фака товара 3, 4 - 5 камили просо, му ги праќа во столицта на цар Александар. Со пратеници (тогајн немаше телифон) со којнтe, со камилите му испрака и му вика: "Еве ти царе Александре вие камилите просо, ако можиш да го изброиш во просто, тогин можиш ти Персија да ja победиш!"
  Цар Александар му веле на војскатa:
  - Ајде, деца - вика - удрети ги чизмите - вика - удрете ja македонската гајда, едно оро ќи Haпрајмe да пулат пратениците. Едно дробно ситно оро ќе напрајме, ќи сокршме сендуцте и ќи го согазме просото и така - вика - персискиот цар ќи го согазме!
  И удрија Македонците една гајда. Фатија едно оро ситно и ги сокршија сандуцте со нозите. Ги изгазиja просто и му велат на пратениците:
  - Еве - вика - го видовте просто како го согазивме, не го броjaмe, и така Персија ќи ja согазме! - Цар Александар уште вика -Ajдe, да ти пратам jac нешто од Македонија. Зева од вие чушките ситните едно кило, му вика. - На, ќи му ги дајте на царот ваш, ако може да ги изеде вие чушките, тогин може Македонија да ja повладе.
  Фатије пратениците ги зeja чушките и ги зaнecoja во Персија. Ка му ги зaнеcoja на персискиот цар, му викат:
  - Велики царе - вика - Македонецот направка едно оро, една гајда свиpeja, го согазија просто и викат дека така ќи не согазат. Туку ни дадоа - веле - вие чушките и ми велат: "Ако можиш да ги изеиш, тогајн цар Александар ќи падне!"
  Зеве персискиот цар, каснува една. Не бре, брате, не се јаде никак, не се клава во устата. Се чуде, се уме да зеве друга, ама ништо, така го залути, не се јаде:
  - А, не бива ва работа! Цар Александар му jaвувa:
  Aјдe - рече - војнa!
  И почна војнатa. Оде, оде, оде до река Илини. Дојде на река Илини. Оде cja, ќи влезе во персискиот цар. Ко дојде на река Илини, не можат да минат Македонците. Се чудат, се умат. Цар Александар као Македонец му вика на војскатa:
  - Е, деца - рече - вие тука ќи окрепте. Jac ќи одам - вика - при царот да го видам шо му е планот, како работе и шо има. Да му го видам домакинството.
  Му викат нејнитe, официрте, командири што му 6eja:
  - Как - рече - велики царе, ти ќи одиш тамака. Ќи те фате персискиот цар, ние шо ќи npaјмe?
  И вој му веле:
  - Не бојтe се вие, jac ќи одам и ќи си дојдам!
  И така прегазе преку ректа, преку река Илини и отиде. Отиде во персискиот цар. Отиде во персискиот цар, по патот си направи книга као од цар Александар иде, а он истиот. Ка отиде тамака:
  - Добро вечер!
  - Добро вечер!
  - Велики царе, цар Александар ме прати менека ва писмото да ти го дам - вика - и да ми одговориш. Туку едно ќи ти кажам. устаj го!
  И персискиот цар рипнува:
  - Как - рече - да гу уставам. Голку илјади војскa ми натепа, толку жени има сираци, море ќи го терам сега, туку на река Илини да минам!
  А он цар Александар си слуша, зева мерки. Еден беше од Солун, со цар Александар биле заедно во едно кафене. Му веле:
  - Ех, абре, ти како те умее да си цар Александар?
  И вој му веле:
  - Да, истиот сум - веле - така приличам и за тоа мен цар Александар ме прака на на тешките работи. И во војската коа врвам, сета војскa ми стое, веле: "Цар Александар иде!"
  И nepсискиот цар се замисли. Му вика на вој од Солун:
  - Слуши ваки, добро е ако е он. Ќе те кладам на десната страна, ами ако не е он, ако не е цар Александар, шо прајмe?
  Зеле да се чудат:
  - Абре, он е, заедно ние, го знам - вика - он е!
  - Иди - рече - питaj го пак. Оде там. Му вика тој:
  - Абре, истиот сум - веле - ти кажувам оти истиот сум, на него прилегам. Ви велам затоа цар Александар ме прака мен.
  Ајде вие пак застанаа. Дојде да вичерат:
  - Ајде, - веле - сум изморен, да вичераме!
  - Как ки речиш!
  Дојде да вичерат. Му давале златни чеши. Boj цар Александар си ja испи чешта, си ja кладе во цебот. Му вели другарот:
  - Е, ej - вика - шо правиш? Колку чеши ќе пиеш, толку златни чеши ако земиш, шо прајш?
  - А, аа - веле - как ќи ме знае цар Александар оти колку чеши пи вино. Ќе му речам: "Ja, колку богат бил царот, колку чеши ми даде вино и чеште ми ги остави у цебот да ги земам!"
  И царот се усрами, му даде уште една чаша. Тури, цар Александар си ги кладе у другте чеши. Персијскиот цар зе да се чуде. Не може ништо - дојден е. Вика:
  - Мислејте, cлaгaјтe - му вика цар Александар - jaзикa да одам да приспијам тро и да ни правиш книга как да му одговорам на цар Александар.
  - А, ќи му одговорам сега jac. Ќи ja соберам целата војскa и ќи те терам тебе!
  - Добро!
  Отидоа, му Haправијa тамака еден кревет. Си легна да спие. Ка легна да спие, шо праве? Клаве едно дрвце на креветот, клал една перничка и оде. На првиот стражар му вика:
  - На ова чеша од царот, за как се врнам да си ja зевам! Оде на другата стража:
  - На, на теб ваа чеша, ќе се врнам, ќи си ja зевам!
  Оде на третата стража и нему му ja даве и таа чеша и станува си го вјaнyвa којнот. Цар Александар си избега. Вие мислат, кројат како да го фатат, а он си отиде сиромавиот.
  Дојде времето персијскиот цар му вика на тој од Солун;
  - Оди, бре - веле - разбуди го, белки ќи го докачиме на нешто. Оде вој. Ja дека спие. Се враќа назад и му веле:
  - Ja го, нека спие!
  - Ми, aj нека преспие уште тро. Дошло времето:
  - Ајде, бре, оди скорни го, шо сака нека биде!
  Ко одат да видат, во креветот нема го. Цар Александар си избегал сиромавиот. Излегват надвор:
  - Бре, мина човек тука?
  - Мина. Ми даде чеша златна!
  Одат на другиот - чеша златна. Одат на третиот - чеша златна. Toj му ги дал и сега он ќи мине ќи си ги зеве чеште. И отамка летат и дошле на ректа Илини. Ко притераа они до реката Илини, пуле војскa. Цар со се војската лете на ваки. Му вика:
  - Ej, не ги тепајте колите, jac сум истиот цар Александар, што дојдов да ве вида. Туку згазете се да не умира војската!
  Цар Александар ja испулел ректа. Му вика на војската:
  - Деца, - вика - на царот сега ќе му ja фатме целата војскa.
  - Што? - Му вика војскатa. Рече:
  - Ќе ja навртиме река Илини позад нив. Едно ќе секне водта, нијa на суво ќе поминме и Персија ќи ja победиме.
  Ех, дошло времето как рекол. Фаќат војскатa копaj, копaj, ja навртеле ректа. Вие на ваки тргнуват и одат и го победуват. Тере, тере, как одел цар Александар го нашол царот легнат, ранет. Персискиот цар го фаќа цар Александар и му вика:
  - Кажи, дали мојaтa војскa те рани или твојатa? И он му веле:
  - Не од твoјтa - вика - мојтa војскa. Туку ти се молам цар Александре - му вика - скоро да стигнеме на палатот. Ќерка ми Илена да ти дaj столица, да ти биде домаќинка и царството да ти го потпишам!
  Цар Александар киниса. Го зетна којнот, го занесоа персијскиот цар без којн. Ко го занесоа, му вика на ќерка му:
  - Синку, керко - рече - скоро 3eвaj царските столици, туриј двете само колку да ве видам оти ти си кралица на Александар. Едно - вика - ќе ви кажам - на ќерка му и на зет му. - Да не се гордејте со вашто богатство. Jac бев најпрвиот богат, најголемиот цар, а дојде времето едно дете да ме падне и да ми го земе царството.

  Според Никола Андонов (род. 1883) од македонското село Конопиште.
  (Танас Вражиновски: Македонски народни преданија, цит. дело, стр. 26-29).

  Легенда за Цар Ð�лекÑ�андар МакедонÑ�ки


  ''Eine Legende über den "Tzaren Aleksandar Makedonski" von Nikola Andonov geboren 1883 in Konopishte''


  allein wenn ich das lese, ist es beweis genung das ich mehr chinese bin als ihr makedonen

 7. #57
  Avatar von hippokrates

  Registriert seit
  30.12.2005
  Beiträge
  13.211
  Zitat Zitat von H3llas Beitrag anzeigen
  ''Eine Legende über den "Tzaren Aleksandar Makedonski" von Nikola Andonov geboren 1883 in Konopishte''


  allein wenn ich das lese, ist es beweis genung das ich mehr chinese bin als ihr makedonen
  Dann dürfte in Makedonien solche eine Zeitung von 1887 nie existiert haben.


  Hippokrates

 8. #58
  Avatar von Heraclius

  Registriert seit
  01.01.2011
  Beiträge
  13.284
  Ihr Vardar-Slawen wollt euch aus Minderwertigkeitskomplexen heraus eine Kontinuität mit "Exklusivrecht" zur griechischen (= antiken makedonischen) Antike "zurechtlegen oder zurechtbiegen", die so nicht beweisbar ist und mit 99.8% Wahrscheinlichkeit so auch nicht stimmt. So grotesk es auch ist, die einzigen die nicht darüber lachen seid ihr Fyromer, auch wenn der Rest der Menschheit über diese Attitüde lacht - sofern es sie überhaupt interessiert.

  Heraclius

 9. #59
  Avatar von H3llas

  Registriert seit
  18.04.2010
  Beiträge
  16.959
  Zitat Zitat von Heraclius Beitrag anzeigen
  Ihr Vardar-Slawen wollt euch aus Minderwertigkeitskomplexen heraus eine Kontinuität mit "Exklusivrecht" zur griechischen (= antiken makedonischen) Antike "zurechtlegen oder zurechtbiegen", die so nicht beweisbar ist und mit 99.8% Wahrscheinlichkeit so auch nicht stimmt. So grotesk es auch ist, die einzigen die nicht darüber lachen seid ihr Fyromer, auch wenn der Rest der Menschheit über diese Attitüde lacht - sofern es sie überhaupt interessiert.

  Heraclius

  man wird bis eine bestimmte grenze drüber lachen..bis man weinen muss.
  das es solche menschen gibt, die kein schimmer haben von der weltgeschichte.

 10. #60
  Avatar von Zoran

  Registriert seit
  10.08.2011
  Beiträge
  27.867
  Zitat Zitat von H3llas Beitrag anzeigen
  ''Eine Legende über den "Tzaren Aleksandar Makedonski" von Nikola Andonov geboren 1883 in Konopishte''


  allein wenn ich das lese, ist es beweis genung das ich mehr chinese bin als ihr makedonen

  In der slawischen Mundart eine legitime Bezeichnung, siehe alte Illustrationen aus Russland:

Seite 6 von 27 ErsteErste ... 234567891016 ... LetzteLetzte

Ähnliche Themen

 1. Gemeinsamkeiten zwischen Ariern und Slawen
  Von made in china im Forum Geschichte und Kultur
  Antworten: 11
  Letzter Beitrag: 08.11.2013, 06:52
 2. FYROM oder Mazedonien/Makedonien?
  Von Lucky Luke im Forum Rakija
  Antworten: 60
  Letzter Beitrag: 24.06.2010, 22:20
 3. Neuer Streit zwischen (EJR) Mazedonien und Griechenland
  Von Der_Buchhalter im Forum Politik
  Antworten: 113
  Letzter Beitrag: 09.11.2008, 13:04
 4. Antworten: 23
  Letzter Beitrag: 19.06.2005, 11:25