BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Erweiterte Suche
Kontakt
BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Benutzerliste

Willkommen bei BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen.
Seite 6 von 6 ErsteErste ... 23456
Ergebnis 51 bis 55 von 55

Staatswappen und deren bedeutung.

Erstellt von latinoitaliano, 05.07.2014, 13:22 Uhr · 54 Antworten · 4.047 Aufrufe

 1. #51
  Avatar von Kalampakiotis

  Registriert seit
  04.05.2012
  Beiträge
  5.128
  Zitat Zitat von Ohër Beitrag anzeigen
  Die Doppeladler der Balkanstaaten führen übrigens alle zurück auf Byzanz. Albanien, Serbien, Montenegro usw.
  Der von Russland und der gr. Kirche auch.

 2. #52
  Nik
  Zitat Zitat von Strahimir I Beitrag anzeigen

  Zârje Harwâtye (čakavsko zvieždje, ranohrvatski grb i starohrvatski Zadar): U ranomu srednjem vieku na prvomu pračakavskom govoru doseljenih Hrvata bio je važan ovaj izraz (donedavna očuvan u pradialektu Gan-Veyãn na jugoistoku Krka), koji je istodobno označavao 3 razna pojma iz pučkog zvjezdoslovlja, pa iz državne heraldike Trpimirovića, ter iz obalnog mjestopisa kao ime grada.


  - Srednjovjeko staročakavsko zvieždje "Zârje Harwâtye" se do 19. stoljećab rabilo za noćnu orientaciu u jadranskom pomorstvu, a obuhvaća medjunarodna zvieždja Pegaz + Andromeda.
  - U starohrvatskoj heraldici "Zarje Harwâtye" (= Hrvatsko kockovlje) takodjer na ranočakavskom označava hrvatski kraljevski grb Trpimirovića, osobito očuvani Zvonimirov grb klesan na zidu Sv. Lucije kod Baške.
  - U ranohrvatskom mjestopisu "Zarje (harwatye)" takodjer znači i '(hrvatski) Zadar', koji se grad u ranohrvatsko doba kao priestolnica Dalmacie na pračakavskom još nazivao i "Uri-Zarje" (veliki grad Zadar).
  Etimologia nazivlja
  U srednjovjekom ranohrvatskom nazivlju uz Jadran se kroz više kombinacia u pračakavskim složenicama nalaze arhaizmi zarje (kockovlje-šahovica), harwatye (ranohrvatski) i uri (velegrad-sjedište ili priestolnica):
  Zarje (kockovlje)
  Prvotna obća imenica zara u značenju kocka, kvadrat ili četverokut je u južnoj Europi poznata bar oko 3 tisućljeća, a prvi put je pismeno potvrdjena iz ranoantičkog etrurskog jezika. Kasnije se zamalo u istomu približnom značenju nalazi i u ranohrvatskoj srednjovjekoj čakavici jugozapadne Hrvatske (na Krku sve do 20. st.), kamo je najvjerojatnije stigla preko slaviziranih potomaka jadranskih Liburna, zbog njihovih ranijih pomorsko-trgovačkih razmjena s Etruskima. U klasičnoj čakavici je to zatim bila plodotvorna osnovica i za razvitak inih srodnih rieči, npr. zbirni plural zârje, genit. zarjah (kockovlje - šahovnica), zaràt (kockati - izkockati, karirati), zarni, -na,-no (kockast - četvrtast, kariran), zarnýk (kockar - kockovnik), ...itd.
  Harwatya (rana Hrvatska)
  Zemlja Harwâtya i prilog/pridjev harwâtye su najstariji domaći ranočakavski izrazi za Hrvatsku i hrvatsko, koji su tek kasnije u klasičnoj čakavici preobličeni u Harvâška i harvâški-harvâško, ter najnovije vukovsko-štokavski Hrvatska i hrvatski-hrvatsko (kajkav. Horvátska i horvátski-horvátske, u Bosni: `Rvacka i `rvacki-`rvacko). Gornji ranočakavski oblici su izrazito slični na satrapiju Harauvatya iz antičke Perzije, odakle se smatra da bi pdrietlom bio bar dio plemenske elite u srednjovjekoj kraljevini Hrvatskoj (glagoljsko-ranočakavski: Harwâtye Krolêstvo).
  Ti klasični staroperzijski oblici etimologijski bi potjecali iz prapoviestnoga rigvedskog Sarasvati, posredstvom prekoAveste u obliku Harahvaiti (o tomu još pobliže Indoiranski Prahrvati. Naprotiv kajkavsko Horvâtska je nešto mladjega antičkog izkona, iz grčkih etnonima Horouathos i Horoathoi, triput uklesanih na zidnim pločama u pomorskoj luci Tanais na Azovskom moru: vidi o tomu pobliže Tanajske ploče.
  Uri (velegrad-sjedište)
  Uri (genitiv urih = velegrad, sjedište, priestolnica = engl. city - capital) je osobiti ranočakavski arhaizam na otoku Krku, a drugdje u Europi je poznat tek dijelom sličan naziv irri (grad) u izoliranomu baskijskom jeziku. Inače su vrlo slični prapoviesni nazivi dobro poznati na Starom iztoku, gdje blisko značenje kao tu kod nas imaju akadosumerski "ur" i mitanski "uri" u značenju velegrad, glavni grad, npr. prastari mezopotamski gradovi Ur, Uruk, Urkiš, urska dinastia, itd. Zato se npr. grad Zadar u srednjem vieku kao tad najvećči i glavni grad Dalmacie ranočakavski još zvao i Uri-Zarje, a Zagreb kao hrvatska priestolnica se još nazivao i Uri-Harwâtye (kasnije novočakavski: Žagrêb).
  Slična takova značenja iz starohrvatskog pomorskog nazivlja imaju još npr. i egzotični ranočakavski toponimi:Vlaskeûri (Beograd), Urtohôrna (Copenhagen), Garskeûri (Atena), Urhatÿah (Ankara), Urmišÿreh (Cairo),Uryndrãn (Delhi), Urzihòdna (Peking), Ursemêra (Mexico City) itd. - usp. još pobliže Starohrvatski mjestopis. Svi ovi i ini slični izvorni starohrvatski nazivi iz našega ranijeg pomorstva su u 20. stoljeću pod Jugoslavijom odreda odbačeni iz vukopisa uglavnom zato, jer ih nemaju nepomorski Srbi.
  Zarje: rano ime Zadra
  Prvo dosad poznato i zapisano ilirsko ime grada Zadra od ranih starogrčkih moreplovaca na Jadranu iz rane antike pred 3 tisućljeća je bilo Ίδασσα (Idassa), a nakon toga iz kasne antike pod Rimskim Carstvom je taj grad većinom zapisivan kao Iadera. Nakon propasti Rimljana i selidbe naroda, pojavljuju se kroz srednji viek 2 uglavnom istodobna i paralelna naziva sadanjeg Zadra: romansko-mletački Zara koji je dosad očuvan u talianskom jeziku, ter staročakavski srednjovjeki Zarje koji je u novoštokavskom vukopisu od 20. st. pod Jugoslavijom odbačen. Umjesto toga je naknadno uveden kao službeni vukovski naziv Zadar, što je mladji novovjeki toponim koji je nastao tek nakon turskih provala, odkad se u taj grad i okolicu iz dubljeg zaledja priseljuju novoštokavski prebjezi.
  Drugo svečanije staročakavsko ime grada Zadra je još bilo i Uri-Zârje u značenju "velegrad Zadar, sjedište Zadar", kao bivše administrativno središte Dalmacije. U srednjovjeko doba dinastia Trpimirovića i Arpadovića, kada je Zadar bar povremeno bio u Kraljevini Hrvatsko (ili Hrvatsko-Ugarskoj), ova se pripadnost ponekad označavala staročakavskim izrazom Zarje harwâtye (= 'hrvatski Zadar'). Ovaj naš stariji toponim Zarje za Zadar je primljen i zbog gradskog izgleda, jer na iztočnom Jadranu je grad Zadar zbog razmjerno ravnog položaja najpravilnije izgradjen stari dalmatinski grad, uglavnom sa četvrtastim kućnim blokovima i pravilno-kariranim ulicama kao kockovlje - šahovnica (= čakav. zarje). Inače su uz naše staro srednjovjeko Zarje (= novo Zadar) još nastale i ine čakavske izvedenice kao npr. pridjev zarâjni, -na,-no (zadarski), Zarjãn, plur. Zarjâne (Zadranin) i Zarjanýca (Zadranka), dok je isto usporedno romansko-mletački Zaratìn i Zaratína (novije talianski: Zaratino).
  Zarje kao zvieždje
  Srednjovjeko čakavsko zvieždje "Zârje Harwâtje" se do 19. stoljeća rabilo za noćnu orientaciu u jadranskom pomorstvu, a obuhvaća medjunarodna zvieždja Pegaz + Andromeda. Zarje-Harwâtye ( novije: Oltâri)= Andromeda + Pegaz: Ovo zvjezdovno ime je poznato iz Vejskih legenda (Veyske Povede) na otoku Krku i tu znači 'Hrvatsko kockovlje' tj. kao naš grb iz zvonika Sv. Lucije zbog četvrtastog poretka glavnih zvijezda. Ovo dvojno zvieždje ima prividni oblik većeg četverokuta na noćnom nebu, po čemu ima to naše rano ime zato jer naše pomorce donekle podsjeća na kockasti starohrvatski grb. Spominje se uzastopce u 2 razne legende:

  • Legenda o kralju Zvonimiru i hrvatskom grbu (Povêda ud_kruôla Zminivèra tar_Zârjah Harwâtyeh)
  • Legenda o kralju Beli i kosookim Tatarima (Povêda ud_kruôla Belògva tar_pašoglàveh Uôbrih)

  Stara imena zviezda
  U tom su zviježdju poznatom starohrvatskim pomorcima do 20. st. bile čakavski imenovane glavne pripadne zviezde, većinom po starohrvatskim srednjovjekim vladarima: Zminivèr (Alferaz), Belòva (Algenib), Kunjelàbor (Markab), Zarnÿk (Šeat) i Mićamàtja (Andromedina maglica).

  • Zminivêr (novije: Žvanimîr) = Alferaz (alfa Andromede): ovim imenom iz Vejskih legenda (Povêda ud_kruôla Zminivêra tar_Zârjah Harwâtyeh) uznesen je u kvarnerskom žvezdoslôvju na nebo u liku te zvijezde i predzadnji hrvatski kralj Zvonimir.
  • Beva = Algenib (gama Andromede): ovaj čakavski naziv iz Vejskih legenda (Povêda ud_kruôla Belòva tar_pašoglàveh Uôbrah) označuje hrvatsko-ugarskog kralja Belu IV.
  • Kunjelàbor = Markab (alfa Pegaza): taj prastari kvarnerski naziv znači "Sveti oltar" i možda je podrietlom od antičkih Liburna. Iz toga je potom u novijemu pučkom zvizdoslovju proširen naziv "Oltari" na cijelo to dvojno zvieždje.
  • Zarnÿk = Sheat (beta Pegaza: etrur. zara): staročakavski naziv te zviezde znači 'kockar-kockovnik' i povezan je s imenom pripadnog zvieždja Zarje-Harwâtye.
  • Mićamàtja = Andromedina maglica (M 31): to je najbliža, kod nas jedina okom jasno vidljiva i posebno imenovana spiralna galaksija, a čakavski znači "sitna pjega".

  Pegaz: tipovi zviezda
  Sjajnije zviezde Pegaza su medjunarodno nazvane arabskim imenima, a najsjajnija zviezda je Enif (ε Pegaza). Ostale su pripadne zviezde, s oznakom veličine sjaja i spektalnih boja: α Markab (arab.= sedlo) 2,49 B9; β Sheat (noga) 2,4—2,8 M2; γ Algenib (pupak) 2,84 B2; ε Enif (nos) 2,4 K2; ζ Homam 3,4 B8; η Matar 3,02 G2; ϑ Baham 3,5 A2 domaće životinje, μ Salabari 3,6 M2. Za osam zviezda koje pripadaju ovom zvieždju se zna da imaju planete, a 51 Pegaza je prva zviezda nalik Suncu oko koje je nadjen ekstrasolarni planet. Oko zvezde HD-209458 kruži planet HD 209458 b, što je prvi ekstrasolarni planet u čijoj je atmosferi nadjena vodena para. IK-Pegasi je najbliža eksplozivna zviezda kandidat za supernovu. Od maglica se u Pegazu nalazi zbijeno zvjezdano jato M15. NGC-7331 je spiralna galaksija udaljena 14,249 megaparseka od Sunčevog sustava. U zvieždju Pegaz se nalazi i Stefanov kvintet kao grupa od 5 spiralnih galaksija, od čega su 4 gravitacijski povezane u zajedničko jato, a peta je dalje i samo prividno se nalazi u susjedstvu.
  Zviezde u Andromedi
  Zvieždje Andromeda je poznato po većoj i vidljivoj Andromedinoj galaksiji. Najsjajnija zvijezda je Alpheratz (Sirrah, čakav. Zvanimêr), koja čini glavu Andromede i ima Bayerovu oznaku Alfa Andromede. Prije je ta zvijezda pripadala Andromedi i Pegazu, pa je bila poznata kao Delta Pegaza. Danas zajedno s Alfom, Betom i Gamom Pegaza čini Veliki pegazov kvadrat = čakav. Zarje Harwatye. Beta Andromede je poznata pod imenom Mirach, a nalazi se 200 ly od nas i ima prividni sjaj od + 2.1 magnitudu. Gama Andromede ili Alamak, je dvostruka zviezda udaljena 350 ly i ima prividni sjaj od + 2.1 magnitude.
  To zvieždje je inače najpoznatije po spiralnoj galaksiji M31, Andromedinoj maglici. Andromedina galaksija je jedan od najdaljih objekata koje možemo vidjeti golim okom. Ona je ujedno i nama najbliža spiralna galaksija divovskih dimenzija. Andromedina galaktika ima u blizini još nekoliko manjih povezanih (satelitskih) galaksija: M32, M110, NGC 147 i NGC 185. Sve su te galaktike vidljive već manjim amaterskim teleskopima od već 15 cm u promjeru. Od ostalih maglica je tu još značajna NGC-891, bridom okrenuta izdužena spiralna galaksija. NGC 752 je otvoreni zvjezdani skup južno od zviezde Mirach, a planetarna maglica NGC 7662 je još poznata pod imenom "Plava pahulja".
  Rani grb Trpimirovića
  Starohrvatski grb kralja Zvonimira (čakav. Zârje Harwâtye) uklesan uz ulaz srednjovjeke crkve Sv. Lucije kod Baške na Krku (naslovna slika)


  "Zarje Harwatye" (= Hrvatsko kockovlje) u starohrvatskom grboslovlju (heraldici) na ranočakavskom takodjer označava hrvatski kraljevski grb na[e srednjovjeke dinastie Trpimirovića, a osobito se to odnosi na još očuvani Zvonimirov grb, uklesan na zidu zavjetne Sv. Lucije u Jurandvoru kod Baške na otoku Krku. To je vjerojatno najstariji u Hrvatskoj i višestruko potvrdjeni nalaz starohrvatskoga heraldičkog kockovlja kao našega kraljevskog znaka je sve do danas očuvan iako erozijom oštećen, uklesan u bloku stiene na južnomu kamenom zidu uz pradavni portal kraljevske crkve Sv. Lucije kod Baške na otoku Krku (odakle je i Bašćanska ploča), što je kao kraljevsku zadužbinu dao izgraditi Dmitar Zvonimir (1075.- 1089.). Doduše noviji ideologizirani jugo-istoričari u težnji da skrate hrvatsku poviest i omalovaže nam simbole, lažno izmišljaju kako bi to navodno bilo dodano tek od godine 1930., - ali domaći profesionalni poviestnik, prof. Mihovil Lovrić iz Baške svjedoči kako mu je isti kameni grb tu poznat već od djetinjstva (rodjen 1897.), a bezuvjetno je tamo od 1921, kada on tu počinje svoja poviestna proučavanja.
  Ovaj kameni grb na Krku je podjednak perzijskom poviestnom grbu sa 64 kvadrata (8 x 8): vidi o hrvatskom grbu još širje Hrvatsko kockovlje. Ovdje se na kamenu izmjenjuju izbočene i udubljene plohe koje su jasno vidljive dopodne i predvečer kada koso Sunce tvori sjene u udubinama. O istom grbu Sv. Lucije dodatno još postoji dosad na Krku i popratna srednjovjeka legenda (iz ciklusa Veyske Povede) pod arhajskim ranočakavskim naslovom "Povêda ud kruôla Zminivèra tar Zarjah Harwàtyeh" (= Legenda o Kralju Zvonimiru i Hrvatskom kockovlju). Tu je Zârje Harwâtye naš najraniji naziv za hrvatski grb na srednjovjekoj čakavici iz otoka Krka: čakav. zara = kocka-kvadrat, zarje = šahovnica-kockovlje.
  Zarje iz rane legende
  Izim kamenoga glagoljskog zapisa na 2 Bašćanske ploče, o starohrvatskom grbu "Zarje harwatye" i kralju "Zminiveru" na staročakavskom pradialektu jugoistočnog Krka tisućljetnom predajom je još očuvana i pučka Legenda o kralju Zvonimiru i hrvatskom grbu (original: "Povèda ud kruôla Zminivèra tar Zârjah harwâtyeh") u okviru ranohrvatskog epskog ciklusa "Veyske Povede"- (vidi u originalu: Povèda br. 8). U doslovnom prijevodu na novoštokavski standard ta legenda glasi:
  "U srednjem vijeku je tu postojalo bogato i moćno Hrvatsko kraljevstvo (Harvàtje Krolêstvo), čiji su kraljevi većinom stolovali uz Kaštýlski (Kaštelanski) zaljev. Pod hrvatskim kraljem su tada bili bani koji su držali pokrajine tj. srednju Hrvatsku, Dalmaciju, Bosnu i Slavoniju, a pod ovima su još bili kotarski podbani (župani). Hrvatskom mornaricom je upravljao admiral (marjakýr), a vojskom su zapovijedali generali (jezdakýre) i pod ovima su bili satniki (pukovnici).
  U ono doba je na Krku u Jurandvoru bio samostan i njegovim je redovnicima stigla vijest da će hrvatski kralj Zminivêr obići otok Krk i posjetiti samostan u Jurandvoru. Svi stanovnici Bašćanske doline su se pripremili na veliku svečanost za taj kraljevski posjet. Kad je došlo vrijeme, na Kvarneriću se pojavilo hrvatsko brodovlje (Navje Harvàtje), a na najvećem jedrenjaku je stigao kralj Zminivêr sa svojim županima, admiralima, generalima i inim državnicima. Pri dolasku su ih Krčani pozdravili: 'Vaše Veličanstvo kralju Zvonimir i gospodo župani, generali i admirali, živjeli, živjeli!' Glazbenici su lijepo zasvirali, a plesači i plesačice su zaplesali domaće plesove. Potom su svi otišli u jurandvorski samostan, gdje je kralj Zminivêr obdario taj samostan gradilištem iz svog veleposjeda i gdje se ima izgraditi kraljevska crkva Sv. Lucije. Na njezin portal je dao postaviti svoj kraljevski znak tj. hrvatski grb (Zarje harwâtye), a uz oltar će biti ploče s glagoljskim zapisima o toj darovnici.
  Idućeg je dana kralj Zvonimir otišao iza brda Triskàvac (= Gromovnik), gdje je nasred otoka dao izgraditi svoje dvore, čije ruševine se još i sad nazivaju Zvonimirove zidine (Zminivèrove Kuôre). Potom je otišao na brdo Triskàvac i tu je na sedlu Boýna pod velikim hrastom Siondûb sazvao narodni zbor svih Krčana, gdje su mu u kamenu napravili kraljevsko prijestolje danas nazvano Biskupska stolica. Ovo je bio naš zadnji hrvatski vladar koji je tu govorio na našemu domaćem jeziku (čakavski), a nakon njega su nam kasnije tudji vladari na Krku govorili stranim riječima tj. magjarski, talijanski, njemački i vlaški sve do danas."
  Übersetzung, bitte. :

 3. #53
  Avatar von Strahimir I

  Registriert seit
  26.08.2009
  Beiträge
  1.431
  google:

  Zarya
  Harwâtye(tschakawischenzvieždje, frühekroatische Wappenundalten kroatischenZadar):Im frühen Mittelalterwar zunächsturtschakawischen SprachekroatischerSiedler wichtig dieserBegriff, derin der gleichen Zeitdreiandere Vorstellungvon Volks gekennzeichnet ist(bis vor kurzemin urdialektGan-Veyãnder Südostender Insel Krk erhalten)Sternkunde, und der StaatHeraldikTrpimirovići, vonKüstenortsschreiben wie der Nameder Stadt.


  - Medievalstaročakavskozvieždje"SarjaHarwâtye" von19.jahrhundert abfür Nachtorientierung der Adriamaritimeverwendet und umfasstinternationaleSternePegasus +Andromeda.
  -In den frühenkroatischenWappenkunde "Hat dieHarwâtye"(=kroatischekockovlje)zeigt auchdiekroatische KönigsranočakavskomTrpimirovićiArme, vor allembewahrt ZvonimirovEmbleman der Wand dergeschnitz tSt.Lucyin Baska.
  -In den frühenkroatischenmjestopisu"Hat die(harwatye)" auch"(Kroatisch)Zadar", die eine Stadt inder frühenkroatischenZeit wiepriestolnicaDalmacieaufpračakavskomimmer nochals die "Come-Hat die"(GroßstadtZadar)ist.
  EtimologieTerminologie
  In der frühenkroatischenmittelalterlichenTerminologieentlang der Adriadurch mehrere Kombinationen vonpračakavskimkomplexe Wörtersind archaischHat die(kockovlje-Sahovic),harwatye(AnfangKroatisch)und Uri(MetropoleBasis oder priestolnica):
  Hat der(kockovlje)
  Die ursprünglicheOBCASubstantivim Sinnedes Würfels,Quadrat oder Rechteckin Südeuropamindestens etwadreiJahrtausenden bekanntund wurde erstmalsschriftlichvonranoantičkogetruskischen Sprachebestätigtverdient.Später,fastim gleichenungefähreBedeutungin der frühenkroatischensrednjovjekojčakavicasüdwestlichenKroatisch (auf der Inselbis ins 20. Jahrhundert), wo erkamwahrscheinlich überslaviziranihNachkommenAdriaLiburns, die aufgrund ihrerfrüherenSeehandelAustausch mitEtruska.In der klassischenčakavicadann war esfruchtbareGrundlage für die Entwicklungandere verwandteWörter wiekollektive PluralZarya,genit.Sarja(kockovlje-Schachbrett),Zarate(Glücksspiel-izkockati,karirati), Glühlampen,-on,-no(riskant-Quadrat,kariert),zarnýk(Spieler-kockovnik),... etc.
  Harwatya(WundKroatien)
  LandHarwâtyaund Anhang /Adjektivharwâtyedie ältestenHausranočakavskiAusdrückeKroatien undKroatisch,die später ineinem klassischenčakavicainHarvâškaundharvâški-harvâško, terneuestenVukovskoŠtokavian-Kroatisch undKroatischKroatisch(kajkav.HorvatskoundHorvatsko-Horvatskotransformiert wurden,in Bosnien:`und`RvackaWrestlingWrestling-`).OberranočakavskiFormensind sehr ähnlich zuSatrapiHarauvatyaaus dem altenPersien, woes wird angenommen,pdrietlomwarzumindest ein TeildesStammes-Elite insrednjovjekojKönigreich Kroatien(Glagolitic-ranočakavski:HarwâtyeKrolêstvo).
  Diese klassischenaltpersischenFormenetymologischenOrdnungentstand ausprapoviestnogarigvedskogSaraswati,durchprekoAvesteförmigenHarahvaiti(mehr dazunäherindo-iranischenPrahrvati.VielmehrkajkavischenHorvatskoistetwas jüngeraltenizkona,aus der griechischenethnonymHorouathosundHoroathoi, drei aufden Wandplattenin der HafenstadtTanaisgeschnitztaufdem Asowschen Meer: siehedazu imDetailTanajskePlatte.
  Uri(Metropole-Sitz)
  Uri(GenitivURIH=Metropole, Sitz,priestolnica=EngCity -.Kapital)ist eine spezielleranočakavskiArchaismusauf der Insel,und anderswo in Europabekannt ist,nur teilweiseähnlichen NamenIRRI(Stadt)izoliranomuin der baskischenSprache.Ansonsten sind siesehr ähnlichprapoviesniNamenin der AltenIztok,woengauszulegen ist, dass, wenn wirakadosumerski"ur"undmitanski"uri" im Sinneder großen Stadt, die Hauptstadt,zum Beispiel diealten mesopotamischenStädteUr,Uruk,Urkiš,Urkdinastia,bekanntusw.Also, zum Beispiel,dieStadt Zadarim NahenViekanajvećčiund dannals die Hauptstadtvon DalmatiennochgenanntranočakavskidieUri-Hat derundZagrebKroatienpriestolnicanoch denUri-Harwâtyegenannt(späternovočakavski:Zagreb).
  Solcheähnlichen Bedeutungenausalten kroatischenmaritimeTerminologieEin weiteres Beispielranočakavskiund exotischenOrtsnamen:Vlaskeûri(Belgrad)Urtohôrna(Kopenhagen),Garskeûri(Athen),Urhatÿah(Ankara),Urmišÿreh(Kairo),Uryndrãn(Delhi),Urzihòdna(Beijing),Ursemêra(Mexiko-Stadt) usw.-siehe.Frühekroatischenmjestopisnäher.Alle diese undscheint wie eineoriginalalten kroatischenNamenaus unseren früherenSeefahrtim 20.Jahrhundert unter derMannschaft ausJugoslawienvukopisaverworfenvor allem, weil, dasie nicht übernepomorskiSerben.
  Hat das:früher NameZadar
  Erstesbekanntunddrei JahrtausendengeschriebenillyrischenNamen derStadt Zadarin den frühenantiken griechischenSeeleutein der Adriavon der frühenAntikewarΊδασσα(Idassa) und dannvon der Spätantikeim Römischen Reichdie Stadtden meisten alsIaderaverfolgtwar.Nach dem Fallder Römer undMenschen bewegen,zwei im Allgemeinenparallelundgleichzeitiger AnrufesadanjegZadarerscheinendurch die MitteVieka: Roman-venezianischenZara,die bisherintalianskiSprachebewahrt hat,hatterstaročakavskidasMittelalter in dieNeovukopisudes 20.Jahrhunderts unter demJugoslawienabgelehnt.Stattdessenwurdeesspäter alsder offizielle NameVukovskoZadar, diejüngerexklusive ResortOrtsname, die erst nachder türkischenInvasionentstandenisteingeführt,seit demUrteil in derStadt und Umgebungvon den tieferenHinterlandpriseljujunovoštokavskiLäufer.
  Eine anderefestlichestaročakavskoNamen derStadt Zadarist immer noch daund Uri-Sarjabedeutet "große StadtZadar, ZadarSitz", wie derehemaligeVerwaltungszentrumDalmatiens.Im MittelalterdinastiaTrpimirovićiAktivitätenundArpadwennZadardest gelegentlichim Königreichder kroatischen(oderkroatisch-ungarischenReiches)gewesen,dieseZugehörigkeitmanchmalanzeigtstaročakavskimAusdruckHat dieharwâtye(= 'kroatischenZadar).Dieseunsere älterenOrtsnameHat derZadarempfangen wird, undsieht die Stadt, denn inöstlichen AdriaistZadaraufgrund einer relativflachen Positionmehrrichtig konstruiertaltendalmatinischen Stadt, meist mitquadratischen Blöckenundrichtiges Zuhause-kariertenStraßenalskockovlje-.Schachbrett(=tschakawischenHat die).Ansonsten sind siemit unserem altenmittelalterlichenAktivitätenHat die(= newZadar)entstandenund WegetschakawischenDerivate wiezarâjniAdjektiv,-on,-no(Zadar),Zaryana,plur.Zaryana(Zadranin)undZarjanýca(vonZadar),während die gleicheparallel-römischen undvenezianischenZaratinaZaratina(neueretalianski:Zaratina).
  Hat diewiezvieždje
  Mittelalterlichetschakawischenzvieždje"SarjaHarwâtje" des19. Jahrhunderts,für Nachtorientaciuder Adriamaritimeverwendet und umfasstinternationalezvieždjaPegasus +Andromeda.Hat die-Harwâtye(neuereAltäre)= +AndromedaPegasus:DiesezvjezdovnoName ist vonVejskihLegendebekannt(VeyskeEr führte) auf der InselKrk unddie Mittel'kroatischenkockovlje", dhals unserEmblem aus demGlockenturm derSt.Lucyder Platz, umder HauptSterne.Diese doppeltezvieždjeeine scheinbareForm eines großenRechtecks​​in den Nachthimmel,ausdem esunser Namefrüh, weilunsere Seeleuteerinnert ein wenig andiealten kroatischenkariertenWappen.Es wird immer wiederin zwei verschiedenenLegendenerwähnt:

  Legendevon KönigZvonimirundkroatische Wappen(Bringud_kruôlaZminivèratar_ZârjahHarwâtyeh)
  Legendevon KönigBela,SchlitzaugenTataren(Bringud_kruôlaBelògvatar_pašoglàvehUôbrih)

  Die alten Namenzviezda
  In dieser Konstellationvon berühmtenalten kroatischenSeeleutebis zum 20. Jahrhundert, wurde zumHaupttschakawischenverbundenzviezde,meist vonalten kroatischenmittelalterlichenHerrscher:Zminivèr(Alferaz)Belov(Algenib),Kunjelàbor(Markab),Zarnÿk(SEAT)undMićamàtja(Andromedanebel).

  Zminivêr(vor kurzem:Žvanimîr)=Alferaz(AlphaAndromeda): der Name desVejskihLegende(Bringud_kruôlaZminivêratar_ZârjahHarwâtyeh) wurdein der Kvarneržvezdoslôvjuden Himmel inForm von Sternenund der vorletztekroatische KönigZvonimirübernommen.
  Belov=Algenib(GammaAndromeda): DiesetschakawischenNamen vonVejskihLegende(Bringud_kruôlaBelovtar_pašoglàvehUôbrah)bezeichnet diekroatisch-ungarischeKönig Bela IV..
  Kunjelàbor=Markab(AlphaPegasi):Diese alteKvarnerName bedeutet "Heiligtum"und vielleichtpodrietlomder altenLiburns.Von diesemist es danninnovijemubeliebtzvizdoslovjuerweiterten Namen"Altäre"in alldieser Doppelzvieždje.
  Zarnÿk=Scheide(betaPegasus:.Etrurverdient)undzviezdestaročakavskiName bedeutet "Spieler-kockovnik"und wird mit demNamen des zugehörigenzvieždjaSarja-Harwâtyeverbunden.
  Mićamàtja=Andromedanebel(M31): Esist die nächste,in unserem alleinigenAuge deutlich sichtbar, vor allemernannte eineSpiralgalaxieundtschakawischenbedeutet "kleiner Fleck".

  Pegasus:Typenzviezda
  BrighterzviezdePegasussind internationalgenanntarabischenNamen undhellstenzviezdaistEnif(εPegasus).Anderezviezdewerdenmit dem TagGröße undPrachtspektalnihFarbe zugeordnet:αMarkab(arab.=Sattel)2,49B9;βScheide(Bein)2,4-2,8M2;γAlgenib(Nabel)2,84B2;εEnif(Nase) 2.4K2;ζHomam3.4B8;ηMatar3.02G2;θBaham3,5A2Haustiere,μSalabari3.6M2.Seit achtzviezdadieserzvieždjugehörsind dafür bekannt,Planeten haben,und 51Pegasiwar der erstezviezdawie dieSonne, um dieextrasolare Planetgefundenwurden.Rund um denStern HD209458BahnenPlanetHD209458b,der ersteextrasolarePlanet, dessenAtmosphäreWasserdampfgefunden.IKPegasiist der nächsteexplosivezviezdaKandidat für eineSupernova.VonNebel imPegasusist dichtSternenströmenM15.NGC-7331ist eine Spiralgalaxieist14.249Megaparsecsdes Sonnensystems.InzvieždjuPegasusist auchStefanovQuintettals eine Gruppe vonfünfSpiralgalaxien,von denen vierSchwerkraftin einer gemeinsamenHerdeverbunden ist,und der fünfteist immer noch dienur scheinbarinder Nachbarschaft.
  ZviezdeinAndromeda
  ZvieždjeAndromedaist für seinemehrsichtbar undder Andromeda-Galaxiebekannt.Der hellste SternistAlpheratz(Sirri,tschakawischen.Zvanimêr), dieden Kopf desAndromedamachtund hat eineBayer-BezeichnungAlphaAndromeda.Vordem Sterngehörte zuAndromeda undPegasus,und wurde alsDeltaPegasibekannt.Heutezusammen mitAlpha,Wette auf dieGamaPegasusmacht einen großenPlatz vonPegasus=tschakawischen.Hat derHarwatye.BetaAndromedaalsMirachbekannt und ist200Lichtjahrevon uns entferntund hat ein scheinbaresScheinvon ±2,1Größenordnung.GammaAndromedaoderalmaak,einDoppelzviezda350Lichtjahre entferntund hat ein scheinbaresScheinvon ±2,1Größenordnung.
  Esist ansonstenzvieždjebekanntestenSpiralgalaxieM31,die Andromeda-Nebels.DieAndromeda-Galaxieist eine deram weitesten entfernten Objekte, die mitdem bloßen Auge gesehenwerden kann.Es ist auch dernächstgelegeneSpiralgalaxieunsgigantischen Dimensionen.AndromedaGalaxie hateine engemehrere kleinereverwandten(Satellit)Galaxien:M32,M110,NGC147 undNGC185Alle dieseGalaxiensichtbar, aberkleinenAmateurteleskopenvon mehr als 15cm im Durchmesser.Unter anderemNebelgibt esimmer noch erheblicheNGC-891,Kante nachlänglicheSpiralgalaxie.NGC752ist ein offenerSternSammlungsüdlich vonzviezdeMirach,eines planetarischen NebelsNGC7662wird auchals die "blaue Schneeflocken" bekannt.
  FrüheWappenTrpimirovići
  Frühekroatische Wappenvon KönigZvonimir(čakav.ZarjaHarwâtye)mit mittelalterlichenKirche St.Einganggeschnitzt.Lucyin Baskaauf der Insel Krk(Hauptbild)


  "Hat dieHarwatye"(=kroatischekockovlje)inalten kroatischenHeraldik(Wappenkunde)aufranočakavskomzeigt auchkroatischekönigliche Wappenauf der[EmittelalterlichenDinastieTrpimirovići, insbesonderebezieht sie sich aufeinem anderenerhaltenZvonimirovWappenan der Wand desVotivSt.graviertLucyinJurandvor beiBaskaauf der Insel.Es ist wahrscheinlich dieältestein Kroatienund der bestätigtedie Suche nach altenkroatischenWappenkockovljawie unsereköniglicheCharakterbis heute erhalten, obwohldurch Erosionbeschädigt,in einem BlockStieneder südlicheSteinmauerentlang deralten KönigskircheSt.Portalgeschnitzt.Lucyin Baska aufder Insel (wo ist dieTafel von Baska), dieeine königlicheErbevonDimitarZvonimir(1075.-1089.)gebautist.Die jüngstenideologischenSüd-Historikerin unseremWunsch, die"Geschichte derKroatienverkürzen undschmälernunsSymbole,fälschlicherweisezu erfinden, wie esangeblichbis zum Jahr1930aufgenommen,-.Dochlokalen Berufspoviestnik,prof.MichaelLovricvon Baskabezeugt, dasserdas gleicheWappen, dasseit der Kindheit(geb.1897).,Bedingungslosgewusst haben,und ist seit1921dort gewesen,als erbeginnt seinepoviestnadiese Studie.
  Dieses Wappenauf der Insel istgleichpersischenpoviestnomBuckelmit64Plätzen(8x 8): sieheauf der kroatischenWappen voneiner anderen Nebenbewaffnetenkroatischenkockovlje.Hierist der Steinabwechselndkonvexen und konkaven Flächen, die eindeutigin derMorgen-und Abendsichtbar sind, wenndieSonne schrägFormenSchatten in denMulden.Über dasgleicheWappenvon St..Lucyzusätzlichgibt esjeauf der Insel undbegleitetmittelalterlichen Legende(aus dem ZyklusVeyskeEr führte)Archaischeranočakavskimunter der Überschrift"TakeGliedmaßenkruôlaZminivèraTeerHarwàtyehSarja"(=Legendevon KönigZvonimirund kroatischenkockovlju).Es gibtZarjaHarwâtyeunserer erstenNamen für daskroatische Wappenaufsrednjovjekojčakavicavon der Insel:tschakawischen.Zara=Würfel-squared= Hatdieschachbrettkockovlje.
  Hatdie WundeLegende
  IzimSteinglagolitischenAufzeichnungenauf zweiBaskaTablette,auf der altenkroatischenWappen "Hat dieharwatye"der König"Zminiveru" aufstaročakavskompradialektusüdöstlichenKrkatausendjährigeTraditionnoch erhalten istdieFolk-Legendevon KönigZvonimirundkroatische Wappen(original: "NehmenGliedmaßenkruôlaZminivèraTeerZarjaharwâtyeh") innerhalbder frühchristlichenepischenZyklus"Veyskeer brachte"-(sieheoriginal:Bringen Siekeine8)..Die wörtliche Übersetzungdes Standardnovoštokavskider Legendelautet:
  "Im Mittelaltergab es einereiche und mächtigekroatischen Königreichs(HarvàtjeKrolêstvo), derenKönigemit der MehrheitKaštýlski(Kastel)Bayausgeschlossen.Unterkroatische KönigdannBaniwurden, diedie Provinz, dhSekundärKroatien, Dalmatien,Bosnien undSlawoniengehaltenundunter diesenwaren nochpodbanuBezirk (Landkreis).kroatischenMarine hatAdmiralbetrieben(marjakýr), und die Armeewurden vonGenerälen(jezdakýre)gebotenundunter diesenwarender Hauptmann(Oberst).
  Zu dieserZeit war esauf der Insel imJurandvorueinKloster und seineMönche, kam dieNachricht, dass derkroatische KönigZminivêrdie Insel Krkund besuchendas KlosterinJurandvoru.Alle EinwohnerdesBaska-Talwurdenzu einem großenFest fürden königlichen Besuchvorbereitet.Wennes darum ging,erschienKvarnerickroatischen Flotte(VerkündigungHarvàtje)und die größteSegelschiffangekommenKönigZminivêrmit ihrenGouverneuren,Admiräle, Generäleund Staatsmännervon anderen Dingen.Bei der Ankunft wurdensievon den Menschen inKrkbegrüßt:"IhreMajestät KönigZvonimirund HerrenGouverneure,Generäle undAdmiräle, Prost,Prost!"Die Musikerbegannen zu spielenschön,und die TänzertanztenlokaleTänze.Dann gingen siealle zuJurandvorKloster, woKönigZminivêrausgestattetdas KlosterBaustelleausihren Güternund wo eineköniglicheKirche Svbauen.Lucy.Aufseinem Portalgegeben, um IhreKronedhkroatische Wappen(Hat dieharwâtye),mitdem AltarwirdTafelglagolitischenSchriften desGrant.
  Am nächsten TagKönigZvonimirging hinter denHügelnTriskàvac(=Donner), dieinderMitte der Inselhatte ihreBurg, derenRuinennochheute alsZvonimirWände (ZminivèroveKuori)gebautist.Dann ging erauf den HügelTriskàvacund es gibt denSattelBoyneunter dergroßen EicheSiondûbeine Nationalversammlungeinberufen,deralle Menschen inKrk,wo ervonSteinthronheutigennamensder Bischofsstuhl.Das warunsere letztekroatische König, der dortredenwirunsere lokalenSprache (tschakawischen), gefolgt vonunseremHerrscherspäterjemand anderesauf der InselsprechenFremdwörterdhmagjarski, Italienisch, DeutschundVlachbis heute."

 4. #54
  Nik
  Zitat Zitat von Strahimir I Beitrag anzeigen
  google:

  Zarya
  Harwâtye(tschakawischenzvieždje, frühekroatische Wappenundalten kroatischenZadar):Im frühen Mittelalterwar zunächsturtschakawischen SprachekroatischerSiedler wichtig dieserBegriff, derin der gleichen Zeitdreiandere Vorstellungvon Volks gekennzeichnet ist(bis vor kurzemin urdialektGan-Veyãnder Südostender Insel Krk erhalten)Sternkunde, und der StaatHeraldikTrpimirovići, vonKüstenortsschreiben wie der Nameder Stadt.


  - Medievalstaročakavskozvieždje"SarjaHarwâtye" von19.jahrhundert abfür Nachtorientierung der Adriamaritimeverwendet und umfasstinternationaleSternePegasus +Andromeda.
  -In den frühenkroatischenWappenkunde "Hat dieHarwâtye"(=kroatischekockovlje)zeigt auchdiekroatische KönigsranočakavskomTrpimirovićiArme, vor allembewahrt ZvonimirovEmbleman der Wand dergeschnitz tSt.Lucyin Baska.
  -In den frühenkroatischenmjestopisu"Hat die(harwatye)" auch"(Kroatisch)Zadar", die eine Stadt inder frühenkroatischenZeit wiepriestolnicaDalmacieaufpračakavskomimmer nochals die "Come-Hat die"(GroßstadtZadar)ist.
  EtimologieTerminologie
  In der frühenkroatischenmittelalterlichenTerminologieentlang der Adriadurch mehrere Kombinationen vonpračakavskimkomplexe Wörtersind archaischHat die(kockovlje-Sahovic),harwatye(AnfangKroatisch)und Uri(MetropoleBasis oder priestolnica):
  Hat der(kockovlje)
  Die ursprünglicheOBCASubstantivim Sinnedes Würfels,Quadrat oder Rechteckin Südeuropamindestens etwadreiJahrtausenden bekanntund wurde erstmalsschriftlichvonranoantičkogetruskischen Sprachebestätigtverdient.Später,fastim gleichenungefähreBedeutungin der frühenkroatischensrednjovjekojčakavicasüdwestlichenKroatisch (auf der Inselbis ins 20. Jahrhundert), wo erkamwahrscheinlich überslaviziranihNachkommenAdriaLiburns, die aufgrund ihrerfrüherenSeehandelAustausch mitEtruska.In der klassischenčakavicadann war esfruchtbareGrundlage für die Entwicklungandere verwandteWörter wiekollektive PluralZarya,genit.Sarja(kockovlje-Schachbrett),Zarate(Glücksspiel-izkockati,karirati), Glühlampen,-on,-no(riskant-Quadrat,kariert),zarnýk(Spieler-kockovnik),... etc.
  Harwatya(WundKroatien)
  LandHarwâtyaund Anhang /Adjektivharwâtyedie ältestenHausranočakavskiAusdrückeKroatien undKroatisch,die später ineinem klassischenčakavicainHarvâškaundharvâški-harvâško, terneuestenVukovskoŠtokavian-Kroatisch undKroatischKroatisch(kajkav.HorvatskoundHorvatsko-Horvatskotransformiert wurden,in Bosnien:`und`RvackaWrestlingWrestling-`).OberranočakavskiFormensind sehr ähnlich zuSatrapiHarauvatyaaus dem altenPersien, woes wird angenommen,pdrietlomwarzumindest ein TeildesStammes-Elite insrednjovjekojKönigreich Kroatien(Glagolitic-ranočakavski:HarwâtyeKrolêstvo).
  Diese klassischenaltpersischenFormenetymologischenOrdnungentstand ausprapoviestnogarigvedskogSaraswati,durchprekoAvesteförmigenHarahvaiti(mehr dazunäherindo-iranischenPrahrvati.VielmehrkajkavischenHorvatskoistetwas jüngeraltenizkona,aus der griechischenethnonymHorouathosundHoroathoi, drei aufden Wandplattenin der HafenstadtTanaisgeschnitztaufdem Asowschen Meer: siehedazu imDetailTanajskePlatte.
  Uri(Metropole-Sitz)
  Uri(GenitivURIH=Metropole, Sitz,priestolnica=EngCity -.Kapital)ist eine spezielleranočakavskiArchaismusauf der Insel,und anderswo in Europabekannt ist,nur teilweiseähnlichen NamenIRRI(Stadt)izoliranomuin der baskischenSprache.Ansonsten sind siesehr ähnlichprapoviesniNamenin der AltenIztok,woengauszulegen ist, dass, wenn wirakadosumerski"ur"undmitanski"uri" im Sinneder großen Stadt, die Hauptstadt,zum Beispiel diealten mesopotamischenStädteUr,Uruk,Urkiš,Urkdinastia,bekanntusw.Also, zum Beispiel,dieStadt Zadarim NahenViekanajvećčiund dannals die Hauptstadtvon DalmatiennochgenanntranočakavskidieUri-Hat derundZagrebKroatienpriestolnicanoch denUri-Harwâtyegenannt(späternovočakavski:Zagreb).
  Solcheähnlichen Bedeutungenausalten kroatischenmaritimeTerminologieEin weiteres Beispielranočakavskiund exotischenOrtsnamen:Vlaskeûri(Belgrad)Urtohôrna(Kopenhagen),Garskeûri(Athen),Urhatÿah(Ankara),Urmišÿreh(Kairo),Uryndrãn(Delhi),Urzihòdna(Beijing),Ursemêra(Mexiko-Stadt) usw.-siehe.Frühekroatischenmjestopisnäher.Alle diese undscheint wie eineoriginalalten kroatischenNamenaus unseren früherenSeefahrtim 20.Jahrhundert unter derMannschaft ausJugoslawienvukopisaverworfenvor allem, weil, dasie nicht übernepomorskiSerben.
  Hat das:früher NameZadar
  Erstesbekanntunddrei JahrtausendengeschriebenillyrischenNamen derStadt Zadarin den frühenantiken griechischenSeeleutein der Adriavon der frühenAntikewarΊδασσα(Idassa) und dannvon der Spätantikeim Römischen Reichdie Stadtden meisten alsIaderaverfolgtwar.Nach dem Fallder Römer undMenschen bewegen,zwei im Allgemeinenparallelundgleichzeitiger AnrufesadanjegZadarerscheinendurch die MitteVieka: Roman-venezianischenZara,die bisherintalianskiSprachebewahrt hat,hatterstaročakavskidasMittelalter in dieNeovukopisudes 20.Jahrhunderts unter demJugoslawienabgelehnt.Stattdessenwurdeesspäter alsder offizielle NameVukovskoZadar, diejüngerexklusive ResortOrtsname, die erst nachder türkischenInvasionentstandenisteingeführt,seit demUrteil in derStadt und Umgebungvon den tieferenHinterlandpriseljujunovoštokavskiLäufer.
  Eine anderefestlichestaročakavskoNamen derStadt Zadarist immer noch daund Uri-Sarjabedeutet "große StadtZadar, ZadarSitz", wie derehemaligeVerwaltungszentrumDalmatiens.Im MittelalterdinastiaTrpimirovićiAktivitätenundArpadwennZadardest gelegentlichim Königreichder kroatischen(oderkroatisch-ungarischenReiches)gewesen,dieseZugehörigkeitmanchmalanzeigtstaročakavskimAusdruckHat dieharwâtye(= 'kroatischenZadar).Dieseunsere älterenOrtsnameHat derZadarempfangen wird, undsieht die Stadt, denn inöstlichen AdriaistZadaraufgrund einer relativflachen Positionmehrrichtig konstruiertaltendalmatinischen Stadt, meist mitquadratischen Blöckenundrichtiges Zuhause-kariertenStraßenalskockovlje-.Schachbrett(=tschakawischenHat die).Ansonsten sind siemit unserem altenmittelalterlichenAktivitätenHat die(= newZadar)entstandenund WegetschakawischenDerivate wiezarâjniAdjektiv,-on,-no(Zadar),Zaryana,plur.Zaryana(Zadranin)undZarjanýca(vonZadar),während die gleicheparallel-römischen undvenezianischenZaratinaZaratina(neueretalianski:Zaratina).
  Hat diewiezvieždje
  Mittelalterlichetschakawischenzvieždje"SarjaHarwâtje" des19. Jahrhunderts,für Nachtorientaciuder Adriamaritimeverwendet und umfasstinternationalezvieždjaPegasus +Andromeda.Hat die-Harwâtye(neuereAltäre)= +AndromedaPegasus:DiesezvjezdovnoName ist vonVejskihLegendebekannt(VeyskeEr führte) auf der InselKrk unddie Mittel'kroatischenkockovlje", dhals unserEmblem aus demGlockenturm derSt.Lucyder Platz, umder HauptSterne.Diese doppeltezvieždjeeine scheinbareForm eines großenRechtecks​​in den Nachthimmel,ausdem esunser Namefrüh, weilunsere Seeleuteerinnert ein wenig andiealten kroatischenkariertenWappen.Es wird immer wiederin zwei verschiedenenLegendenerwähnt:

  Legendevon KönigZvonimirundkroatische Wappen(Bringud_kruôlaZminivèratar_ZârjahHarwâtyeh)
  Legendevon KönigBela,SchlitzaugenTataren(Bringud_kruôlaBelògvatar_pašoglàvehUôbrih)

  Die alten Namenzviezda
  In dieser Konstellationvon berühmtenalten kroatischenSeeleutebis zum 20. Jahrhundert, wurde zumHaupttschakawischenverbundenzviezde,meist vonalten kroatischenmittelalterlichenHerrscher:Zminivèr(Alferaz)Belov(Algenib),Kunjelàbor(Markab),Zarnÿk(SEAT)undMićamàtja(Andromedanebel).

  Zminivêr(vor kurzem:Žvanimîr)=Alferaz(AlphaAndromeda): der Name desVejskihLegende(Bringud_kruôlaZminivêratar_ZârjahHarwâtyeh) wurdein der Kvarneržvezdoslôvjuden Himmel inForm von Sternenund der vorletztekroatische KönigZvonimirübernommen.
  Belov=Algenib(GammaAndromeda): DiesetschakawischenNamen vonVejskihLegende(Bringud_kruôlaBelovtar_pašoglàvehUôbrah)bezeichnet diekroatisch-ungarischeKönig Bela IV..
  Kunjelàbor=Markab(AlphaPegasi):Diese alteKvarnerName bedeutet "Heiligtum"und vielleichtpodrietlomder altenLiburns.Von diesemist es danninnovijemubeliebtzvizdoslovjuerweiterten Namen"Altäre"in alldieser Doppelzvieždje.
  Zarnÿk=Scheide(betaPegasus:.Etrurverdient)undzviezdestaročakavskiName bedeutet "Spieler-kockovnik"und wird mit demNamen des zugehörigenzvieždjaSarja-Harwâtyeverbunden.
  Mićamàtja=Andromedanebel(M31): Esist die nächste,in unserem alleinigenAuge deutlich sichtbar, vor allemernannte eineSpiralgalaxieundtschakawischenbedeutet "kleiner Fleck".

  Pegasus:Typenzviezda
  BrighterzviezdePegasussind internationalgenanntarabischenNamen undhellstenzviezdaistEnif(εPegasus).Anderezviezdewerdenmit dem TagGröße undPrachtspektalnihFarbe zugeordnet:αMarkab(arab.=Sattel)2,49B9;βScheide(Bein)2,4-2,8M2;γAlgenib(Nabel)2,84B2;εEnif(Nase) 2.4K2;ζHomam3.4B8;ηMatar3.02G2;θBaham3,5A2Haustiere,μSalabari3.6M2.Seit achtzviezdadieserzvieždjugehörsind dafür bekannt,Planeten haben,und 51Pegasiwar der erstezviezdawie dieSonne, um dieextrasolare Planetgefundenwurden.Rund um denStern HD209458BahnenPlanetHD209458b,der ersteextrasolarePlanet, dessenAtmosphäreWasserdampfgefunden.IKPegasiist der nächsteexplosivezviezdaKandidat für eineSupernova.VonNebel imPegasusist dichtSternenströmenM15.NGC-7331ist eine Spiralgalaxieist14.249Megaparsecsdes Sonnensystems.InzvieždjuPegasusist auchStefanovQuintettals eine Gruppe vonfünfSpiralgalaxien,von denen vierSchwerkraftin einer gemeinsamenHerdeverbunden ist,und der fünfteist immer noch dienur scheinbarinder Nachbarschaft.
  ZviezdeinAndromeda
  ZvieždjeAndromedaist für seinemehrsichtbar undder Andromeda-Galaxiebekannt.Der hellste SternistAlpheratz(Sirri,tschakawischen.Zvanimêr), dieden Kopf desAndromedamachtund hat eineBayer-BezeichnungAlphaAndromeda.Vordem Sterngehörte zuAndromeda undPegasus,und wurde alsDeltaPegasibekannt.Heutezusammen mitAlpha,Wette auf dieGamaPegasusmacht einen großenPlatz vonPegasus=tschakawischen.Hat derHarwatye.BetaAndromedaalsMirachbekannt und ist200Lichtjahrevon uns entferntund hat ein scheinbaresScheinvon ±2,1Größenordnung.GammaAndromedaoderalmaak,einDoppelzviezda350Lichtjahre entferntund hat ein scheinbaresScheinvon ±2,1Größenordnung.
  Esist ansonstenzvieždjebekanntestenSpiralgalaxieM31,die Andromeda-Nebels.DieAndromeda-Galaxieist eine deram weitesten entfernten Objekte, die mitdem bloßen Auge gesehenwerden kann.Es ist auch dernächstgelegeneSpiralgalaxieunsgigantischen Dimensionen.AndromedaGalaxie hateine engemehrere kleinereverwandten(Satellit)Galaxien:M32,M110,NGC147 undNGC185Alle dieseGalaxiensichtbar, aberkleinenAmateurteleskopenvon mehr als 15cm im Durchmesser.Unter anderemNebelgibt esimmer noch erheblicheNGC-891,Kante nachlänglicheSpiralgalaxie.NGC752ist ein offenerSternSammlungsüdlich vonzviezdeMirach,eines planetarischen NebelsNGC7662wird auchals die "blaue Schneeflocken" bekannt.
  FrüheWappenTrpimirovići
  Frühekroatische Wappenvon KönigZvonimir(čakav.ZarjaHarwâtye)mit mittelalterlichenKirche St.Einganggeschnitzt.Lucyin Baskaauf der Insel Krk(Hauptbild)


  "Hat dieHarwatye"(=kroatischekockovlje)inalten kroatischenHeraldik(Wappenkunde)aufranočakavskomzeigt auchkroatischekönigliche Wappenauf der[EmittelalterlichenDinastieTrpimirovići, insbesonderebezieht sie sich aufeinem anderenerhaltenZvonimirovWappenan der Wand desVotivSt.graviertLucyinJurandvor beiBaskaauf der Insel.Es ist wahrscheinlich dieältestein Kroatienund der bestätigtedie Suche nach altenkroatischenWappenkockovljawie unsereköniglicheCharakterbis heute erhalten, obwohldurch Erosionbeschädigt,in einem BlockStieneder südlicheSteinmauerentlang deralten KönigskircheSt.Portalgeschnitzt.Lucyin Baska aufder Insel (wo ist dieTafel von Baska), dieeine königlicheErbevonDimitarZvonimir(1075.-1089.)gebautist.Die jüngstenideologischenSüd-Historikerin unseremWunsch, die"Geschichte derKroatienverkürzen undschmälernunsSymbole,fälschlicherweisezu erfinden, wie esangeblichbis zum Jahr1930aufgenommen,-.Dochlokalen Berufspoviestnik,prof.MichaelLovricvon Baskabezeugt, dasserdas gleicheWappen, dasseit der Kindheit(geb.1897).,Bedingungslosgewusst haben,und ist seit1921dort gewesen,als erbeginnt seinepoviestnadiese Studie.
  Dieses Wappenauf der Insel istgleichpersischenpoviestnomBuckelmit64Plätzen(8x 8): sieheauf der kroatischenWappen voneiner anderen Nebenbewaffnetenkroatischenkockovlje.Hierist der Steinabwechselndkonvexen und konkaven Flächen, die eindeutigin derMorgen-und Abendsichtbar sind, wenndieSonne schrägFormenSchatten in denMulden.Über dasgleicheWappenvon St..Lucyzusätzlichgibt esjeauf der Insel undbegleitetmittelalterlichen Legende(aus dem ZyklusVeyskeEr führte)Archaischeranočakavskimunter der Überschrift"TakeGliedmaßenkruôlaZminivèraTeerHarwàtyehSarja"(=Legendevon KönigZvonimirund kroatischenkockovlju).Es gibtZarjaHarwâtyeunserer erstenNamen für daskroatische Wappenaufsrednjovjekojčakavicavon der Insel:tschakawischen.Zara=Würfel-squared= Hatdieschachbrettkockovlje.
  Hatdie WundeLegende
  IzimSteinglagolitischenAufzeichnungenauf zweiBaskaTablette,auf der altenkroatischenWappen "Hat dieharwatye"der König"Zminiveru" aufstaročakavskompradialektusüdöstlichenKrkatausendjährigeTraditionnoch erhalten istdieFolk-Legendevon KönigZvonimirundkroatische Wappen(original: "NehmenGliedmaßenkruôlaZminivèraTeerZarjaharwâtyeh") innerhalbder frühchristlichenepischenZyklus"Veyskeer brachte"-(sieheoriginal:Bringen Siekeine8)..Die wörtliche Übersetzungdes Standardnovoštokavskider Legendelautet:
  "Im Mittelaltergab es einereiche und mächtigekroatischen Königreichs(HarvàtjeKrolêstvo), derenKönigemit der MehrheitKaštýlski(Kastel)Bayausgeschlossen.Unterkroatische KönigdannBaniwurden, diedie Provinz, dhSekundärKroatien, Dalmatien,Bosnien undSlawoniengehaltenundunter diesenwaren nochpodbanuBezirk (Landkreis).kroatischenMarine hatAdmiralbetrieben(marjakýr), und die Armeewurden vonGenerälen(jezdakýre)gebotenundunter diesenwarender Hauptmann(Oberst).
  Zu dieserZeit war esauf der Insel imJurandvorueinKloster und seineMönche, kam dieNachricht, dass derkroatische KönigZminivêrdie Insel Krkund besuchendas KlosterinJurandvoru.Alle EinwohnerdesBaska-Talwurdenzu einem großenFest fürden königlichen Besuchvorbereitet.Wennes darum ging,erschienKvarnerickroatischen Flotte(VerkündigungHarvàtje)und die größteSegelschiffangekommenKönigZminivêrmit ihrenGouverneuren,Admiräle, Generäleund Staatsmännervon anderen Dingen.Bei der Ankunft wurdensievon den Menschen inKrkbegrüßt:"IhreMajestät KönigZvonimirund HerrenGouverneure,Generäle undAdmiräle, Prost,Prost!"Die Musikerbegannen zu spielenschön,und die TänzertanztenlokaleTänze.Dann gingen siealle zuJurandvorKloster, woKönigZminivêrausgestattetdas KlosterBaustelleausihren Güternund wo eineköniglicheKirche Svbauen.Lucy.Aufseinem Portalgegeben, um IhreKronedhkroatische Wappen(Hat dieharwâtye),mitdem AltarwirdTafelglagolitischenSchriften desGrant.
  Am nächsten TagKönigZvonimirging hinter denHügelnTriskàvac(=Donner), dieinderMitte der Inselhatte ihreBurg, derenRuinennochheute alsZvonimirWände (ZminivèroveKuori)gebautist.Dann ging erauf den HügelTriskàvacund es gibt denSattelBoyneunter dergroßen EicheSiondûbeine Nationalversammlungeinberufen,deralle Menschen inKrk,wo ervonSteinthronheutigennamensder Bischofsstuhl.Das warunsere letztekroatische König, der dortredenwirunsere lokalenSprache (tschakawischen), gefolgt vonunseremHerrscherspäterjemand anderesauf der InselsprechenFremdwörterdhmagjarski, Italienisch, DeutschundVlachbis heute."
  fy
  :

 5. #55
  Avatar von DarkoRatic

  Registriert seit
  05.01.2013
  Beiträge
  7.450
  Wappen Serbiens Neue VersionCoat_of_arms_of_Serbia.svg.jpg
  alte version 2004-2010 342px-Coat_of_arms_of_Serbia_(2004-2010).svg.png
  Ich finde die Republik Serbien sollte das "Kleiner Wappen" 320px-Coat_of_arms_of_Serbia_small.svg.jpg320px-Coat_of_arms_of_Serbia_small_(2004_-_2010).svg.jpg benutzen da es Serbien nun eine Republika und kein Königreich mehr ist und nur die Königsfamilie würdig ist das Große Wappen zu benutzen

Seite 6 von 6 ErsteErste ... 23456

Ähnliche Themen

 1. Islam und die Bedeutung !!!
  Von absolut-relativ im Forum Religion und Soziales
  Antworten: 30
  Letzter Beitrag: 20.10.2008, 18:50
 2. Türkische Namen und ihre bedeutung
  Von Sultan Mehmet im Forum Rakija
  Antworten: 4
  Letzter Beitrag: 28.12.2007, 13:17
 3. Albaner und deren Vorstellungen von Raub und Mord
  Von lupo-de-mare im Forum Politik
  Antworten: 9
  Letzter Beitrag: 14.06.2005, 19:11