"Shumë europian te ashtuquajtur "te ndershëm" kanë më pak moral sesa nje i ashtuquajtur "kriminel" ne Malësi"

Franz Nopcsa