Broj ADSL korisnika povećao se u 2009. godini za 69 posto u odnosu na godinu prije

Autor: ONASA
15.04.2010. 00:01


Kompanija BH Telecom je poslovnu 2009. godinu okončala sa pozitivnim finansijskim rezultatom u iznosu od 160,3 miliona KM, što je ostvarenje od 97 posto godišnjeg plana, rečeno je na današnjoj svečanosti "Ponosni na partnere 2009“, koju je organizirala ova kompanija.
Kako je pojašnjeno, neto dobit BH Telecoma u 2009. ostvarena je u iznosu od 144,2 miliona KM, zatim ukupni prihodi od 605,4 miliona KM, te ukupni rashodi sa 445,2 miliona KM.
- Ovakav pozitivan rezultat Društvo je ostvarilo, iako je bilo izloženo brojnim tržišnim uticajima, kao što su recesija, djelovanje konkurencije, te potpuna liberalizacija telekomunikacijskog tržišta, kazao je, ovom prilikom, generalni direktor BH Telecoma Nedžad Rešidbegović.
Prema njegovim riječima, BH Telecom je u 2009. godini ostao najuspješnija i najprofitabilnija kompanija u BiH.
Rešidbegović je dodao kako su poslovni planovi ove kompanije garancija da će BH Telecom ostati lider na bosanskohercegovačkom tržištu u segmentu u kojem posluje.
BH Telecom je u fiksnoj mreži 31. decembra 2009. godine imao 764.456 instalisanih priključaka. Istovremeno, broj iskorištenih priključaka je 536.307 pretplatnika, od čega 86 posto fizičkih lica, 12 posto pravnih lica i dva posto službenih telefona.
Ova kompanija je 2009. godinu okončala sa registriranih 14.83 dial-up korisnika.
Broj ADSL korisnika sa 31. decembrom prošle godine iznosi 85.288, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje ADSL korisnika za 69 posto.
- Navedeni podaci ukazuju da je ovo najznačajnija i najtraženija naša usluga u 2009. godini, kazala je portparol BH Telecoma Nađa Lutvikadić.
Prema njenim riječima, ukupni kapacitet mobilne mreže dostignut je za 1.900.000 korisnika, a ukupan broj korisnika ove mreže je 1.621.798, što je u odnosu na isti period 166.594 iskorištenih priključaka.
Lutvikadić je kazala i da je BH Telecom u prošloj godini otvaranjem 12 Telekom centara omogućio veću dostupnost informacija i raspoloživost usluga svojim korisnicima.
- Završene su i investicije sa procentom većim od 60 posto, povećan je asortiman usluga LBS i SDO i dr. Izvršena je modernizacija prenosne mreže uvođenjem DWDM tehnike, IP/ MPLS prenosa i MAN mreže čime je ostvarena prva faza realizacije NGN mreže BH Telecoma. Istovremeno, povećan je broj ADSL portova, i dr., kazala je ona.
Podsjetila je da je Nadzorni odbor BH Telecoma u 2009. usvojio Odluku o donacijama od 1,4 miliona KM, i sredstva su raspoređena na 179 udruženja i fondacija u Federaciji BiH.
Na kraju 2009. ova kompanija je imala ukupno 3.308 zaposlenika. U prošloj godini je u BH Telecomu 150 mladih studenata obavilo praktičan rad.
U okviru svečanosti "Ponosni na partnere 2009", dodijeljena su i priznanja u više kategorija.
U kategoriji Najveći korisnici svake mreže priznanja u mreži BH Line dobili su: Raiffesen bank d.d. Sarajevo, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, te Unicredit banka d.d. Mostar.
Istovremeno, u mreži BH Mobile dobitnici priznanja su: Ured OHR-a, Sarajevska pivara d.d. Sarajevo i Ambasada SAD-a u BiH.
Priznanja u VPN/ TOP TIM dobili su: Rudnici mrkog uglja "Banovići", Teloptic d.o.o. Sarajevo, te Boreas d.o.o. Kreševo.
U kategoriji BihNet dobitnika priznanja je UTIC- Univerzitetski teleinformatički centar.
Također priznanja su dodijeljena i u kategorijama: Poslovni partneri, zatim Projekti općedruštvenog značaja, te Predstavnici elektronskih i printanih medija.
U okviru pedstavljanja novih usluga BH Telecoma, najavljeni su: Mobile Office usluga, zatim PAY4ME, IP Centrex, te Ozone-HOTSPOT.


http://www.dnevniavaz.ba/dogadjaji/biznis/bh-telecom-2009-godinu-okoncao-sa-1442-miliona-km-neto-dobiti