24SI - Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je danas predstavnike austrijske građevinske kompanije PORR da kandiduju projekte za ulaganja u oblast hidroenergetike RS. Na sastanku Dodika i predstavnika PORR-a razgovarano je o mogućnostima saradnje i ulaganja te kompanije u RS, a predstavnici ove kompanije pokazali su zainteresovanost za ulaganja u hidroenergetiku, saopšteno je iz Generalnog sekretarijata Vlade RS.

Predstavnici austrijske kompanije pokazali su zainteresovanost ne samo kao građevinsko preduzeće, već i da budu suinvestitori u projektima zajedno sa partnerima iz RS.

PORR AG je članica APET grupe, konzorcija u kome su okupljene najveće austrijske kompanije VA TECH Hydro, ALSTOM, SIEMENS, ALPINA, PÖYR, koji je namjeravao investirati u izgradnju i modernizacij elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH. Ponuđena investicija APET grupe u Bosni i Hercegovini je bila 2 milijarde eura kroz zajedničko ulaganje sa EPBiH i EPHZHB.

PORR AG je veliki austrijski koncern koji se profilirao u jednu od najjačih građevinskih kompanija u srednjoj i jugoistočnoj Evropi. Svoj status, PORR je stekao pružanjem pravovremenih i profesionalnih usluga, ulogom generalnog izvođača radova i vlastitim razvijanjem projekata.

PORR AG je koncern koji je osnovan još 1869. godine i od tada kotira na Bečkoj berzi. Od tada do danas, PORR bilježi konstantni uspjeh i poslovni rast, koji je prošle godine dostigao promet od 2,4 milijarde EUR-a.

PORR AG je prisutan u 16 evropskih zemalja i to: Austrija, Njemačka, Švicarska, Francuska, Češka, Slovačka, Poljska, Ukrajina, Rumunija, Bugarska, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina.

Koncern PORR AG sačinjavaju 5 kompanija koje su specijalizirane za najveće poslove u visokogradnjim, niskogradnji, izgradnji najvećih energetskih i infrastrukturnih objekata.

PORR Sarajevo i PORR Banja Luka, na bazi internacionalne povezanosti sa svojom centralom i svim ograncima koncerna, mogu osigurati realizaciju najvećih projekata u oblasti visokogradnje, niskogradnje, gradnje željeznica, energetskih projekata , cestogradnje, mostogradnje, tunelogradnje i tehnologije zaštite okoline, kao i iskustvo u oblasti koncesija i modela preduzeća u svim oblastima.

(24sata.info)
Besser mit den oesterreichern als mit den Russen