BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Erweiterte Suche
Kontakt
BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Benutzerliste

Willkommen bei BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen.
Seite 3 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 54

Projekte in der Republika Srpska

Erstellt von Gospoda, 14.08.2006, 19:59 Uhr · 53 Antworten · 8.040 Aufrufe

 1. #21

  Registriert seit
  26.02.2006
  Beiträge
  2.296

  Re: Projekte in der Republika Srpska

  NACRT PLANA SO ČELINAC

  ČELINAC: Danas je nakon više javnih rasprava provedenih ovog mjeseca održana i tematska sjednica Skupštine opštine Čelinac posvećena primjedbama na Nacrt prostornog plana Republike Srpske do 2015. godine.
  Odbornici su na osnovu više inicijativa grupa građana jasno definisali projekte koji bi se u narednoj deceniji morali izgraditi kako bi se čelinačka opština izvukla sa začelja razvijenosti na kojem se nalazi. Jednoglasno je usvojen zakljuak da opštinsko rukovodstvo ove primjedbe u predviđenom roku dostavi autorima Nacrta prostornog plana kako bi one ušle u proceduru njegove dogradnje.

  Zatraženo je od Urbanističkog zavoda RS da u nacrt ovog strateškog razvojnog dokumenta ugradi rekonstrukciju i rehabilitaciju magistarlnog puta Banja Luka - Teslić, dovršetak izgradnje regionalnih puteva Čelinac - Prnjavor i Ukrina - Klupe - Teslić, te prekategorizaciju lokalnog puta Čelinac - Popovac - Memići u regionalni. Podržan je prijedlog Grada Banja Luka da se buduća saobraćajnica Banja Luka - Doboj umjesto 'brzi put' definiše kao auto-put.

  Iz oblasti energetske infrastrukture energično je zatraženo da se iz projekta izbriše hidroelektrana 'Čelinac' zajedno sa predviđenim akumulacionim jezerom na Vrbanji. Umjesto tog projekta čija je opravdanost veoma sumnjiva predložena je izgradnja više manjih protočnih hidroelektrana.
  Odbornici su zaključili da je potrebno budući gasovod od Banje Luke proširiti do Čelinca.
  Iz oblasti obrazovanja i nauke zatraženo je da se planira izgradnja nove zgrade osnovne škole u Čelincu i sportske dvorane.
  Istaknuto je da je u narednih deset godina neophodno uraditi regulaciju rijeka Vrbanje i Jošavke čime bi se spriječile česte poplave gradskog naselja i velikih poljoprivrednih površina.

  Iznesene su i primjedbe zašto u poglavlje Nacrta strateškog plana Spomenici istorije i kulture nisu uneseni manastiri Stuplje i Liplje, kao i stara crkva brvnara u Javoranima, te je predloženo ispravljanje ovog propusta.
  Kada je riječ o životnoj sredini zatraženo je da se kao zaštićeni eko-sistem u republički Strateški plan uvrsti Međunarodni izviđački sportsko-rekreacioni centar 'Mlinska Rijeka', te kompleksi Vis Lipovac gdje je predviđena izgradnja centra za zimske sportove i Park-šuma 'Gozna'.

  Fotografija Čelinca:


 2. #22

  Registriert seit
  26.02.2006
  Beiträge
  2.296

  Re: Projekte in der Republika Srpska

  "MANJUREVI - STADION - TOPLANA", GRADIŠKA

  Odluku o izradi Urbanističkog projekta "Manjurevi-Stadion-Toplana" u Gradišci (u daljem tekstu UP) donijela je Skupština opštine Gradiška. Nosilac izrade UP je Urbanistički zavod Republike Srpske iz Banja Luke u kooperaciji sa Arhitektonskim biroom "Rakočević" iz Beograda.
  Urbanistički projekat "Manjurevi-Stadion-Toplana" u Gradišci donosi se za planski period od 5 godina. Ovaj period se može posebnom odlukom SO Gradiška i produžiti, ukoliko postoje potrebe, interesi i uslovi za nastavak realizacije UP i nakon ovog perioda, bez bitnih izmjena koncepcije i urbanističko-tehničkih uslova UP.
  UP se donosi za prostornu cjelinu obuhvaćenu sljedećim granicama: osovinom ulice Knjaza Miloša, osovinom Puta Despota Stefana, osovinom Puta krajiških junaka, osovinom ulice Vojvode Mišica, granicom koridora novoprojektovane ulice pored kompleksa preduzeca
  "Triko" i "Metal", granicom koridora novoprojektovane ulice izmedu Gradskog stadiona i
  kompleksa preduzeća "Metal", osovinom koridora novoplanirane ulice između parka i
  Autobuske stanice, osovinom Kninske ulice, granicom koridora ulice Manjurevi 6,
  osovinom ulice Hamdije Topića do spajanja sa ulicom Knjaza Miloša.
  Bruto površina prostorne cjeline obuhvaćene granicama UP iznosi 38,62 hektara.


  POSTOJEĆA PLANSKA DOKUMENTACIJA

  Područje UP obuhvaćeno je Regulacionim planom (u daljem tekstu RP) za naselje gradskog
  karaktera Bosanska Gradiška iz 1972. godine koji ima karakter urbanističkog plana. Ovaj plan
  je djelimično realizovan, ali je zastario i za područje UP ne posjeduje adekvatno programsko
  i prostorno rješenje. Pošto su u međuvremenu promijenjeni ključni društveno-ekonomski i
  sistemski uslovi, SO Gradiška je 2003. godine donijela odluku o izradi novog Urbanističkog
  plana Gradiške.
  RP za područje Manjurevi iz osamdesetih godina prošlog vijeka definisao je namjenu ovog
  prostora za višeporodično stanovanje viših gustina. U odnosu na njega ovaj UP zadržava planiranu
  namjenu površina i objekata. Medutim, pošto plan organizacije prostora i tip izgradnje nisu prilagođeni
  aktuelnim uslovima i realnim mogućnostima realizacije, u UP je dato novo rješenje prostorne
  organizacije i regulacije. Usvajanjem UP "Manjurevi-Stadion-Toplana" prestaje da važi RP za
  podrucje Manjurevi. Ovaj plan uskladen je sa Regulacionim planom južnog dijela centra Gradiške
  iz 2001. godine (područje postojeće pijace i Tekije) u pogledu namjene površina i saobraćajne mreže.  STANJE ORGANIZACIJE, UREĐENJA I KORIŠCENJA PROSTORA

  Pozicija i značaj područja UP u odnosu na okruženje
  Područje UP predstavlja ulazni, južni dio šire centralne zone Gradiške, odnosno tzv. područje
  Gradiške-građa. Po svojoj lokaciji u odnosu na šire okruženje, ovaj prostor posjeduje visok nivo
  pristupačnosti i izuzetne potencijale i najznačajniju zemljišnu rezervu za dalji i relativno dugoročni
  razvoj centralne zone Gradiške. Tokom vremena, prostor je uglavnom sačuvan i zaštićen od
  bespravne gradnje i degradacije. Relativno dobro je povezan sa južnim dijelom urbanog
  područja Gradiške.
  Izuzetnu poziciju područja UP obezbjeduju dva važna saobraćajna pravca.
  Prvo, to je magistralni put Banja Luka - Laktaši - Gradiška - granica sa Hrvatskom na Savi
  (ulica Vuka Stefanovica Karadžica na dionici kroz Gradišku-grad). Drugo, prostorna cjelina se
  tangencijalno oslanja na potez Put Despota Stefana - Put krajiških junaka - Jelšingrad 1 -
  Krošnja - Bok Jankovac, na pravcu zapad-istok. Ovaj saobraćajni potez predstavlja tranzitni i
  distributivni saobraćajni pravac koji povezuje buduću zonu petlje novog Autoputa Banja Luka -
  Okućani na zapadu i područje buduće riječne luke na Savi i željeznicke stanice u zoni Bok
  Jankovca na sjeveroistoku. Naspramna strana ovog poteza u postojećem stanju koristi se kao
  veća industrijsko-skladišna zona.
  Sa sjeverozapadne strane, područje se neposredno nastavlja na sadašnju najužu centralnu
  zonu grada i potencijalno predstavlja njen prirodni i funkcionalni nastavak. Sa sjeveroistoka, područje
  tangira industrijske komplekse preduzeća "Triko" i "Metal" i stambeno područje Senjak, a na
  jugozapadu industrijski kompleks preduzeća "Radnik".
  U cjelini, povoljan položaj područja Manjurevi - Stadion - Toplana obezbjeđuje mu kvalitetne
  lokacijske pogodnosti, prije svega za razvoj različitih poslovnih, komercijalnih, sportskorekreativnih
  i drugih sadržaja od gradskog i šireg funkcionalnog i privrednog značaja.


  PROJEKTNI PROGRAM

  Definisanje budućeg karaktera prostorne cjeline Manjurevi - Stadion - Toplana
  U skladu sa ukupnim lokacijskim i prostornim potencijalom, razvojnim perspektivama i ciljevima,
  prostorna cjelina UP Manjurevi -Stadion - Toplana treba da ima karakter atraktivnog prioritetno
  poslovno-komercijalnog i sportsko-rekreativnog područja, kao budući novi dio integralne centralne
  zone Gradiške i prostorno-programska cjelina sa sadržajima i intenzitetotm djelatnosti od
  opštinskog i šireg regionalnog značaja.
  Ovakav budući karakter prostorne cjeline podrazumijeva da se u najvećoj mjeri ovaj prostor
  namijeni profitabilnim komercijalnim djelatnostima koje treba da podstaknu obimniju privrednu
  revitalizaciju grada i opštine Gradiška, kako bi se njegove vrijednosti kontinuirano kapitalizirale
  kroz različite oblike urbane rente. U tom smislu, UP treba da stvori uslove za tržišnu selekciju
  ponude aktivnosti i sadržaja u prostornoj cjelini, kao i odgovarajuce prostorne uslove za njihov
  fleksibilan i prilagodljiv razvoj u skladu sa dinamikom i zahtjevima tržišta.  omercijalne djelatnosti i poslovanje

  Poslovne i komercijalne djelatnosti su tipološki i programski definisane, locirane i
  dimenzionisane kao:

  Veci tržni centri tipa supermarketa i diskontnih centara za intenzivnu trgovinu na veliko
  i malo, prosječne bruto površine prodajnog objekta od oko 3000-4000 m2 i površine
  parcela prosječno 4000-5000 m2, sa obaveznim što većim parking prostorom, locirani
  uz značajne saobraćajnice (ulica Vuka Stefanovica Karadžica, Put Despota Stefana
  i Put krajiških junaka).,

  Funkcionalno kombinovane strukture trgovina, ugostiteljstva i srodnih usluga sa objektima
  prosječne bruto površine od 500-700 m2, na parcelama prosječne površine oko 3000 m2,
  uz značajnije saobraćajnice kao u prethodnom slučaju.,

  Kompleks novog gradskog sajmišta, na lokaciji sadašnjeg "buvljaka" sa ukupnom bruto-
  površinom izgradenog prostora od oko 5000 m2 za sajamske izložbe i manifestacije,
  raznovrsnu trgovinu tipa pijace, za usluge i poslovanje, na parceli površine oko 1 hektar i
  obaveznim većim parking prostorom za automobile i teretna vozila. Ovaj prostor treba da
  se organizuje tako da dugoročno postane funkcionalno komplementarna cjelina sa prostorom
  sadašnjeg carinskog terminala, ukoliko ovaj prostor promijeni namjenu iz sadašnje
  (carina) u trgovačko-poslovnu. U tom smislu, moguće je formiranje većeg sajamskog
  kompleksa regionalnog ranga.,

  Poslovno-trgovački objekti sa manjim lokalima sa trgovačkim i ugostiteljskim sadržajima, u
  zoni Puta krajiških junaka, uz ulice Kozarskih ustanika i Vojvode Mišica, prosjećne bruto površine
  oko 1500 m2, na parcelama prosječne površine 1000-1500 m2, sa obaveznim
  parking-prostorima.,

  Poslovni, trgovački i uslužni sadržaji u srednjim i manjim lokalima (50-200 m2), u sastavu
  stambeno-poslovnih parcela i objekata uz ulicu Vojvode Mišica i u zoni Manjureva. Istu namjenu
  treba da dobije i prostor sportsko-poslovnog kompleksa u dijelu prema Dositejevoj ulici,
  odnosno ispod tribina postojećeg stadiona i u dijelu sportske dvorane prema ovoj ulici.,

  Gradski turističko-ugostiteljski centar sa smještajnim kapacitetima tipa garni-hotela ili motela
  i pratećim poslovnim i trgovackim sadržajima, prosječne bruto-površine oko 2500 m2, na
  parceli prosječne površine oko 1000-1500 m2, sa obaveznim parking prostorima, lociranim
  izmedu ulica Vuka Stefanovica Karadžica i Kozarskih ustanika i uz postojeći park.


  Sportske i rekreativne aktivnosti

  Sportske i rekreativne aktivnosti su tipološki i programski definisane, locirane i
  dimenzionisane kao:

  Sportsko-rekreativno-poslovni kompleks sa polivalentnom sportskom dvoranom za
  profesionalna i amaterska sportska takmicenja, rekreativne i obrazovno-rekreativne
  aktivnosti i kulturno-zabavne priredbe, sa oko 3000 mjesta za gledaoce, sa pratećim
  pomoćnim prostorima (teretana, manje prostorije za treninge, svalačionice i garđerobe,
  skladišta) i pratećim poslovnim, trgovačkim i uslužnim sadržajima, prosječne bruto-površine
  oko 7000 m2, na parceli prosječne površine oko 1,5 hektara. Sportsku dvoranu treba locirati
  uz postojeći fudbalski stadion, na mjestu postojećeg devastiranog rukometnog stadiona,
  kojeg je potrebno ukloniti. Obavezna je izgradanja velikog javnog parkinga u sklopu sportsko-
  rekreativno-poslovnog kompleksa, sa oko 150 parking mjesta.,

  Potrebno je izgraditi novu, istočnu tribinu postojeceg fudbalskog stadiona, sa pomoćnim
  prostorijama, ispod njih, koje treba da budu isključivo u funkciji sportskih i rekreativnih
  aktivnosti. Postojeće zapadne tribine potrebno je rekonstruisati i natkriti, a cjelinu stadiona
  urediti i opremiti prema standardima FIFA.,

  Uz ovaj sportsko-poslovni kompleks potrebno je rekonstruisati postojeći pomoćni fudbalski
  teren - uspostaviti orijentaciju sjever-jug i izgraditi i urediti nove kombinovane sportske
  terene (3-5) za mali fudbal, odbojku, košarku, rukomet, tenis i slicno, prema raspoloživim
  prostornim mogućnostima, uz obaveznu izgradnju parking prostora.,

  U sklopu sportskog kompleksa stadiona, dvorane i sportskih terena potrebno je urediti
  posebnu parkovsku cjelinu sa dječijim igralištima, kao ogradenu javnu zelenu površinu,
  površine oko 0,6-0,7 hektara.,

  Potrebno je izgraditi i urediti biciklističku stazu, minimalne širine 2,5 m tako da njena trasa
  prolazi duž čitavog područja UP, prevashodno kroz nove parkovske prostore, a posebno
  da se stvore mogučnosti da se ona nastavi ka neizgradenim i budućim zelenim površinama
  uz Put Despota Stefana i Put kozarskih junaka.,

  Različite forma rekreacije, kao što su šetnja, odmor, igra itd. treba da se razviju i u
  postojećem parku uz ulicu Vuka Stefanovica Karadžica i u novom parku na Manjurevima,
  površine oko 2,5 hektara.


  Proizvodne djelatnosti i servisi

  Unutar područja UP potrebno je obezbijediti uslove za lociranje, izgradnju i
  funkcionisanje proizvodnih i servisnih djelatnosti:

  Razvoj, izgradnju i djelatnosti manjih pogona za industrijsku i zanatsku proizvodnju,
  preradu i servisiranje sa tehnologijom i sirovinskim i proizvodnim asortimanom koji
  ni na koji način (bukom, otpadnim materijama i gasovima itd.) ne zagaduje životnu
  sredinu, a posebno neposredno okruženje. To mogu biti djelatnosti proizvodnje i
  prerade gotovih proizvoda i polufabrikata od drveta, metala, plastike, keramike i slično,
  servisi za elektrotehniku i elektroniku, motorna vozila i mašine (bez zagađivačkih
  komponenti i procesa), kućne aparate, građevinske elemente, namještaj i slično,
  prema potrebama preduzetnika i zahtjevima tržišta. Objekti za ovakve proizvodne
  djelatnosti i servise treba da budu tipski, približno iste veličine i forme, prosječne
  bruto površine 300-400 m2, na parcelama prosječne površine oko 1000 m2, locirani
  izmedu postojeće toplane i postojećeg kompleksa preduzeca "Triko" i "Metal". Dijelovi
  ovih objekata koji su orijentisani ka ulici treba da se koriste isključivo kao poslovno-
  prodajni prostor, a ostali veći dio objekta ka unutrašnjosti parcele treba da bude
  namijenjen proizvodnji.,

  Potrebno je zadržati postojeći kompleks i funkciju Carine BiH. Buduća izgradnja i
  uređenje ovog prostora unutar kompleksa, u pogledu namjene, kapaciteta i tipa
  objekta i urbanističke regulacije, ne smije da bude u suprotnosti sa ovim UP,
  odnosno ne smije da ugrozi njegova rješenja u cjelini ili u pojedinostima.
  U koncepciji UP i budućoj implementaciji ovog projekta potrebno je računati sa
  realnom mogućnošcu da se u budućnosti namjena prostora carine promijeni u
  trgovačko-poslovnu, odnosno da se na njenoj parceli proširi planirano novo
  gradsko Sajmište, kako bi se dobio cjelovit sajamski kompleks
  regionalnog ranga.,

  U cjelini je potrebno zadržati postojeće namjene parcela i objekte gradske toplane
  i postojećeg hidrotehnickog postrojenja uz Put krajiških junaka.


  Stanovanje

  U području UP stanovanju treba da bude namijenjeno oko 15-20 % raspoložive
  površine gradevinskog zemljišta koje treba da se organizuje na sljedeći način:

  Potrebno je stvoriti mogucnosti za izgradnju manjeg stambenog naselja za
  višeporodično stanovanje, prosječne gustine oko 200-250 stanovnika/hektar u
  stambenim objektima niže spratnosti, prosječne pojedinačne bruto površine oko
  1200 m2, na pojedinacnim parcelama površine oko 2000 m2. U skladu sa lokacijskim
  pogodnostima, potrebno je da ovo stanovanje bude višeg kvaliteta. Ukupno je moguće
  izgraditi oko 150 stambenih jedinica prosječne površine 60-70 m2, za oko 700
  stanovnika. Stambene površine treba da sadrže privatne prostore za parkiranje i
  garažiranje individualnih vozila. Prizemlja pojedinih stambenih objekata mogu se koristiti
  za trgovčke, uslužne i poslovne namjene sa manjim lokalima (30-100 m2), tako da
  ne ometaju stanovanje.,

  Potrebno je zadržati postojeću namjenu - porodično stanovanje u bloku 10 (oslonjen
  na ulicu Kozarskih ustanika), uz mogućnost da se prilikom parcijalne rekonstrukcije
  bloka u njemu izgrade i novi poslovno-stambeni objekti niže spratnosti. Prizemlja
  porodičnih stambenih zgrada, prema potrebama vlasnika, mogu se koristiti i kao
  poslovni prostor, za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge, tako da ne ometaju funkciju i
  kvalitet stanovanja. U ovom bloku treba omogućiti postepenu obnovu i zamjenu
  građevinskog fonda, tako da nove zgrade i dalje služe za porodično stanovanje.,

  Duž ulice Vojvode Mišica potrebno je omogućiti izgradnju stambeno-poslovnih objekata
  niže spratnosti, prosjećne bruto površine od oko 1000 m2, na parcelama prosječne
  površine od oko 1200 m2, sa obaveznim pripadajucim parkinzima u sklopu parcela.,

  U sklopu parcela i objekata namijenjenih isključivo komercijalnim djelatnostima -
  trgovini, ugostiteljstvu i poslovanju, potrebno je omogućiti izgradnju manjeg broja
  stambenih jedinica, isključivo za potrebe vlasnika, tako da ove jedinice ne zauzimaju
  više od 15 % novoizgradene bruto-površine.  Program za javne površine

  U području UP potrebno je izgraditi i urediti novi park na Manjurevima uz ulicu
  Put Despota Stefana i to na površini od oko 0,6-0,7 hektara, sa uređenim pješackim
  stazama i biciklistickom stazom. Potrebno je odgovarajuće ozeljenjavanje, uključujući
  obnovu travnatih površina i nove zasade stabala odgovarajućih vrsta.
  Postojeći park i muslimansko groblje u cjelini se zadržavaju. Park je potrebno
  revitalizovati i dodatno hortikulturno urediti, uključujući izgradnju pješačkih staza. Ovo
  se odnosi i na park u bloku 9 (staro muslimansko groblje i park) i na parkovske površine
  u bloku B-8 (privremeni trgovački objekti uz Kninsku ulicu i park kod Autobuske stanice),
  izmedu ulica Vuka Stefanovica Karađžica i Dositejeve.
  Potrebno je revitalizovati neizgradene površine u blokovima 7 (silazak sa petlje, na
  lijevoj strani, u pravcu Banja Luke) i 8 (dolazak na petlju, na lijevoj strani, u pravcu Banja
  Luke) i urediti ih kao zaštitno zelenilo u okviru saobraćajne petlje. Blok 11 (dolazak na petlju,
  na desnoj strani, u pravcu Banja Luke) je potrebno iskoristiti za izgradnju novog
  javnog parkinga.
  Dio ulice Kozarskih ustanika, od raskrsnice sa Kninskom do raskrsnice sa ulicom
  Vuka Stefanovica Karadžica, pored muslimanskog groblja i postojećeg parka potrebno je
  pretvoriti u pješačku ulicu, pošto će novi produžetak ulice Kozarskih ustanika preuzeti kolsko-
  pješački saobraćaj sa postojece petlje ka Kninskoj ulici, postojećoj gradskoj pijaci u području
  Tekije i ka Vidovdanskoj ulici. Postojeću raskrsnicu ulica Vuka Stefanovica Karadžica i
  Kozarskih ustanika potrebno je oblikovati i urediti kao poseban javni prostor-plato ili trg sa
  javnom česmom, sa ulazom u park.
  Važnije postojeće i nove saobraćajnice treba da budu opremljene jednostranim i dvostranim
  drvoredima. Takođe, sve ulice treba da imaju trotoare.

  PARCELACIJA


  Prilikom parcelacije građevinskog zemljišta za novu izgradnju na neizgradenim površinama
  u području UP potrebno je primijeniti sljedeće principe:

  Oblik: građevinske parcele treba da budu pravilnog, poželjno pravougaonog oblika, tako da omoguće funkcionalno situiranje i izgradnju objekata.,

  Dimenzionisanje: unutar pojedinačnih novih građevinskih blokova namijenjenih izgradnji poželjno je da sve parcele budu približno iste površine. Parcelaciju novih blokova potrebno je izvršiti tako da dubina parcele po pravilu bude veća od njene širine. Pored objekta sa odgovarajućom namjenom mora biti moguće organizovati potreban prostor za parkiranje i garažiranje vozila.

  Mogućnost sekundarne podjele: prilikom parcelacije novih blokova za izgradnju vecih tržnih centara i objekata trgovine, ugostiteljstva i srodnih usluga i poslovanja, potrebno je omogućiti da se veće parcele mogu podijeliti na 2-3 manje parcele podjednakih
  površina, kako bi se prilikom realizacije UP omogućila jednostavna naknadna parcelacija
  za istu ili slicnu namjenu, bez izmjena UP,a u skladu sa potrebama
  potencijalnih novih investitora.

  PROGRAM SAOBRAĆAJA

  UP-om se definišu trase novih saobraćajnica koje je potrebno izgraditi i to:

  Novu glavnu saobraćajnicu prostorne cjeline UP tipa i sa funkcijom malog bulevara
  u produžetku ulice Miloša Crnjanskog do postojeće saobraćajne petlje na magistralnom
  putu - ulici Vuka Stefanovica Karadžica. Ovo je strateški značajna saobraćajnica koja
  treba da rastereti postojeću tranzitnu saobraćajnicu Put krajiških junaka i u cjelini opsluži
  najveći dio područja UP, odnosno zone sportsko-rekreativno-poslovnog centra, novog
  gradskog Sajmišta, carinskog terminala i toplane.,

  Produžetak i raskrsnicu ulice Knjaza Miloša sa Putem Despota Stefana,

  Novu ulicu izmedu Autobuske stanice i parka, od raskrsnice sa Kninskom, preko
  raskrsnice sa ulicama Vuka Stefanovica Karadžica i Dositejeve, zatim trasom uz
  sjevernu granicu stadiona do carinskog terminala.,

  Novu ulicu od postojeće petlje kroz Manjureve,

  Nove prilazne saobraćajnice za opsluživanje pojedinačnih novih blokova u području UP,

  Biciklisticke staze na pomenutim planiranim saobraćajnim trasama za
  biciklisticki saobraćaj.

  Izgradnjom ovih saobraćajnica u potpunosti se mogu realizovati ciljevi urbanističkog
  projekta u domenu saobraćaja.

 3. #23

  Registriert seit
  26.02.2006
  Beiträge
  2.296

  Re: Projekte in der Republika Srpska

  REGULACIONI PLAN "JELŠINGRAD 1", GRADIŠKA

  Prema zakonu o prostornom uređnju, prostorno uređenje kao cjelovito staranje
  o prirodnoj i izgrađenoj sredini usmjerava se odgovarajućim planovima. Regulacioni
  plan kao provedbeni plan ima osnovu u razvojnom planu višeg reda, a kada se radi o
  Opštini Gradiška to je Urbanisticki plan opštine koji je utvrdio opšte i posebne ciljeve
  urbanog razvoja i osnovnu koncepciju urbanog razvoja grada.
  Prostorni obuhvat plana je dio centralnog područja uklopljen organizaciono i oblikovno
  u izduženu formu izmedu ulica Petra Mrkonjica, Meše Selimovića, Puta krajiških junaka
  i Vojvode Mišića.

  PODACI O PLANIRANJU

  Prostorni obuhvat izmedu ulica Petra Mrkonjića, Meše Selimovića, Puta krajiških junaka
  i Vojvode Mišića čini granice obuhvata Regulacionog plana "Jelšingrad 1" (u daljem tekstu "Plan").
  Za prostor regulacionog plana "Jelšingrad 1" Opština Gradiška donesena je Odluka o
  pristupanju izradi Plana na sjednici Skupštine opštine Gradiška 28.12.2000. godine, u obuhvatu
  koji je definisan uličnim potezima Petra Mrkonjica, Meše Selimovica, Puta krajiških junaka i
  Vojvode Mišica. Na sjednici Skupštine opštine Gradiška održanoj 21.02.2002. godine usvojena je
  Odluka o donošenju Regulacionog plana "Jelšingrad 1" Opštine Gradiška.
  Autor plana je Urbanisticki zavod Republike Srpske a.d. Banja Luka.
  Plan je dovoljno fleksibilan da omoguci razlicite arhitektonske interpretacije u oblikovanju
  prostora uz visok kvalitet u projektovanju i gradenju.


  POSTOJECE STANJE ORGANIZACIJE I UREĐENJA PROSTORA

  Lokalitet prostornog obuhvata Plana cije granice cine ulice Petra Mrkonjica, Meše Selimovica,
  Puta krajiških junaka i Vojvode Mišica nalazi se na sjeveroistocnom dijelu urbanog područja Opštine
  Gradiška sa već izgradenom uličnom mrežom i mrežom komunalne infrastrukture u koridorima
  postojećih saobraćajnica. Ukupna površina prostornog obuhvata iznosi oko 17,75 hektara.
  Saobraćajno je vezan za centar grada ulicom Vojvode Mišića.


  NAMJENA POVRŠINA

  Veći dio plana zauzima slobodna površina na prostoru koji je nekada bio poplavno područje, te
  je zbog toga ostalo neizgradeno, ali predstavlja dobar potencijal za razvijanje sportsko rekreativnih
  sadržaja. Prostor obuhvaćen regulacionim planom možemo u cjelini nazvati zonom stanovanja sa
  pratećim sadržajima centralnih gradskih funkcija inkorporiranih u mješovitoj zoni stanovanja i rekreacije.
  Planirana mreža saobraćajnica koja za osnov ima postojeću saobraćajnu mrežu dijeli prostor na više
  stambenih blokova. U sklopu blokova, pored objekata stanovanja, inkorporirani su poslovni objekti za
  sadržaje uslužnih djelatnosti.
  U prostornom obuhvatu plana se detaljnije diferenciraju:

  površine namijenjene za saobraćaj,

  površine namijenjene za sport i rekreaciju,

  površine pokrivene zaštitnim-urbanim zelenilom,

  površine namijenjene objektima društvenog standarda,

  površine namijenjene stanovanju.


  PLANIRANA IZGRADNJA I OPŠTI URBANISTIČKO TEHNICKI USLOVI

  Stambeni objekti

  U obuhvatu plana u postojećem stanju pretežno su zastupljeni stambeno-
  poslovni objekti. Kad su u pitanju individualni stambeni objekti gradnja novih
  objekata nije planirana, otvorena je mogućnost rekonstrukcije, adaptacije i dogradnje
  postojećih individualnih stambenih objekata na postojećim parcelama
  te mogućnosti povećanja spratnosti ovih postojećih individualnih objekata do
  P+2. Značajne stambene površine i mogućnost izgradnje novih stambenih
  jedinica predvideni su kroz dogradnju postojećih zgrada u vidu adaptacija
  potkrovnih etaža, dogradnji mansardi, dogradnji sprata ili povučenih etaža.
  Ukupno planirana bruto gradevinska površina stambenih objekata
  iznosi 7021,00 m2.

  Stambeno poslovni objekti

  Stambeno poslovni objekti planirani su u obuhvatu u zonama slobodnih površina, zonama rekonstrukcije i potezima koji su planirani za rušenje. Veći broj objekata planiran je po tipu zgrada kolektivnog stanovanja sa pratećim sadržajima uslužnih djelatnosti u prizemljima. Ovako planirani objekti koncipirani su uglavnom po lamelnom principu poštujući postojeće katastarske parcele kako bi se omogućila etapna građnja. Spratnost stambeno poslovnih objekata kreće se do P+4.
  Obzirom da su stambene jedinice u postojećim objektima skromnih struktura očekuje se pri projektovanju novih objekata visoki standard stanova u pogledu funkcije, strukture, kvadrature, pratećih sadržaja te savremeno arhitektonsko oblikovanje, tehnologija građenja i upotreba modernih materijala, te umjeren likovni izraz prilagoden jednostavnim formama postojećih fizičkih struktura u prostoru. Potrebno je posebnu pažnju posvetiti fasadama objekata koji čine fasadno platno ulice Petra Mrkonjica i ulice Vojvode Mišića.
  Stambeno poslovni objekti koji su planirani na individualnim parcelama uglavnom su predviđeni u vidu dogradnji i interpolacija, treba da slijede gabarite uličnih poteza kao i postojeći arhitektonski ambijent.
  Bruto površina planiranih stambeno poslovnih objekata iznosi 2849,00 m2.

  Objekti društvenog standarda

  Od objekata društvenog standarda na ovom području možemo izdvojiti ugostiteljske i
  objekte kulture u okviru rekreativne zone.

  Sport i rekreacija
  Prostor sporta i rekreacije planira se na sada neizgradenom prostoru. Predviđeni su objekti
  sporta i rekreacije kao i objekti uslužnih djelatnosti, odnosno ugostiteljstva.

  Saobraćaj
  Za saobraćajno povezivanje posmatranog Plana sa ostalim dijelovima Gradiške
  poslužiće postojeće ulice Vojvode Mišića, Petra Mrkonjića i Put krajiških junaka.
  Interna mreža u obuhvatu posmatranog Plana zasnovana je na sabirnim i
  pristupnim saobraćajnicama diferenciranim prema značaju u mreži i sadržajima u
  poprečnom profilu. Pješačke površine obostrano prate kolske saobraćajne površine
  u minimalnoj širini od 1,00 m duž javnih parkirališta, dok se proširenja javljaju
  prema specifičnostima određenih lokacija.
  Za potrebe pješačkog saobraćaja planirani su trotoari u profilu saobraćajnica.
  Zbog uravnoteženog ravničarskog terena u naselju su povoljni topografski uslovi za
  razvoj biciklističkog saobraćaja, tako da su u profilu saobracajnica kroz naselje
  date i biciklističke staze koje treba da zadovolje saobraćajno-sportsko-
  rekreativne potrebe stanovništva.
  U skladu sa funkcijom prostora i konkretnim sadržajima potrebni su zahvati
  u smislu izgradnje kolovoza, trotoara i biciklističkih staza kao i rješavanje efikasne
  odvodnje atmosferskih voda.
  Sistemom pristupnih ulica riješen je kolski prilaz svakoj od parcela individualne
  gradnje kao i lokalitetima namijenjenim zajedničkim funkcijama i planiranim sportskim
  objektima. U skladu sa tim principom u zonama javnih sadržaja predvideni su parking
  prostori za potrebe parkiranja motornih vozila korisnika tih prostora.
  Pri odredivanju potrebnih kapaciteta za parkiranje motornih vozila korišcena je
  Metodna normativa.
  U oblastima individualnog stanovanja nisu predviđene javne površine za parkiranje,
  jer je predviđeno da svaka stambena jedinica može osigurati po jedno mjesto za
  parkiranje ili garažu u okviru svoje građevinske parcele.

  Toplifikacija
  Planirana količina toplotne energije potrebna za zagrijavanje objekata cija se izgradnja
  planira (bruto površina stambenog dijela 7853 m2 i poslovnog 7021 m2) je 2178 kW.
  Kad se tome doda i potreba već izgradenih objekata ukupna količina potrebne toplotne
  energije za zagrijavanje ovih objekata bi iznosila oko 3500 kW. U ovu količinu
  nije uračunata toplotna energija za zagrijavanje tople potrošne vode. Ukoliko bi se topla
  potrošna voda u objektima grijala iz istog izvora toplotne energije kao i za zagrijavanje
  prostorija, ovu količinu planirane toplotne energije treba uvećati za taj iznos. Toplana trenutno
  nema većih mogućnosti za priključenje novih potrošača. Postojeći
  objekti u ovom obuhvatu već imaju vlastite uredaje za grijanje, i to, uglavnom, peći za
  lokalno zagrijavanje prostorija, te bi se, u bližoj budućnosti, teže odlučili za ulaganje u
  priključenje na cjevovodnu mrežu daljinskog grijanja.Shodno rečenom, za planirane objekte
  individualnog stanovanja treba planirati gradnju objekata tako da se zagrijavanje prostorija
  vrši lokalnim loženjem po prostorijama ili toplovodnim kotlovima
  za centralno ili etažno grijanje, a po izboru vlasnika objekta. Za objekte u okviru sportskog
  centra trebaizgraditi kotlovnice za centralno grijanje.
  Planirana trasa cijevne mreže predviđena je za obezbjeđenje koridora za budući
  razvoj mreže daljinskog grijanja kada se za to steknu uslovi u Toplani.
  Kotlovi za centralno grijanje mogu koristiti čvrsto ili tekuće gorivo sa temperaturom
  polazne tople vode do maksimalno 90 oC. Električnu energiju za kotlove za centralno
  grijanje koristiti samo po posebnom odobrenju isporučioca električne energije. Za kućnu
  instalaciju koristiti radijatore ili podne odnosno panelne grijače.
  Pored centralnog grijanja, u objektima obezbijediti i dimnjake za lokalno loženje
  peći po prostorijama kao rezervnu varijantu izvora toplote.
  Cjevovodi za snabdijevanje gasom su predvideni za snabdijevanje potrošaca gasom
  kada se za to steknu uslovi. Mjesta za prikljucenje na glavne cijevi dovoda gasa i mjerno-
  regulacione stanice nisu odredivani i biće predmet studije gasifikacije grada.


  PARCELACIJA, GRAĐEVINSKE I REGULACIONE LINIJE

  U zoni postojećeg individualnog stanovanja maksimalno je zadržana postojeća parcelacija
  po principu da svaki objekat ima pripadajuću parcelu.
  Kod javnih objekata i postojećih objekata kolektivnog stanovanja pripadajuća parcela je
  površina pod objektom a preostali dio parcele je površina javnog korišćenja. Pripadajuće parcele
  novih objekata će površine javnog korišcenja definisati kroz urbanističko-tehničke uslove. Za dio
  objekata primjenjen je princip lamelne gradnje u okviru postojeće katastarske parcele čime
  se omogućava fazna izgradnja.
  Sve parcele definisane su granicama koje odreduju koordinate geodetskih tačaka.
  Građevinskim linijama definisani su horizontalni gabariti i dispozicija planiranih objekata.
  Regulacione linije čine granice parcela prema saobraćajnicama ili površinama javnog korišcenja.

 4. #24

  Registriert seit
  26.02.2006
  Beiträge
  2.296

  Re: Projekte in der Republika Srpska

  Most pobjede, laktaška opština


 5. #25

  Registriert seit
  26.02.2006
  Beiträge
  2.296

  Re: Projekte in der Republika Srpska

  Пошто сви разумијете српски, не да ми се писати на енглеском. Милоше [Kommandant Mark], што се тиче позоришта имаш слику међу овим које сам поставио, а трг се гради када се заврши позориште, дворана и хотел, то јест градња почиње на прољеће вјероватно. Ево како ће то изгледати:

  [img]Што се тиче посјете, па ја бих ти савјетовао да сачекаш још мало, немаш сад баш шта видјети, много скела, кранова и блата, град се још ради. Истина доста тога је већ урађено, али то је све некако раштркано, оно што ја показујем је Лукавица и дијелом Добриња један и два, али много је стамбених блокова и насеља широм наше територије, а многа још нису ни повезана цестом [али ове су године доста тога повезали], тако да је све још доста конфузно. Сад кад сам био на Српску Нову годину снимио сам само ово у Лукавици, и намјеравао сам узети од кума мотор и све обићи, али све је испало на врат на нос и нисам имао времена. Али сљедеће '07 ће се ту већ имати шта видјети, па наврати [/img]

 6. #26

  Registriert seit
  26.02.2006
  Beiträge
  2.296

  Re: Projekte in der Republika Srpska

  Possible construction of Republika Srpska's second airport, in southern-most town of Trebinje, ~20km from Adriatic Coast.

  Dejan Todorović, direktor Direkcije za civilnu vazdušnu plovidbu RS

  D. ŠAJINOVIĆ

  Moguće da RS izgradi aerodrom u Trebinju
  U toku je intenzivno ispitivanje mogućnosti izgradnje aerodroma u Trebinju a koji bi pored potreba Hercegovine služio i susjedima, a što je svakako veliki interes, tvrdi u intervjuu za "Nezavisne" Dejan Todorović, direktor Direkcije za civilnu vazdušnu plovidbu RS.

  Todorović kaže da se narednih dana očekuju odluke koje će značajno uticati na budućnost civilnog vazduhoplovstva u BiH. Naime, očekuje se donošenje odluke o uspostavljanju sistema za upravljanje vazdušnim prostorom BiH a ozbiljno se govori i o izgradnji novog aerodroma u Trebinju.

  NN: Kakva je situacija oko uspostavljanja sistema za upravljanje vazdušnim prostorom BiH, odnosno oblasne kontrole letenja BiH?

  TODOROVIĆ: Direkcija za civilnu vazdušnu plovidbu RS je dio sistema vazduhoplovne vlasti BiH. Obavlja poslove u skladu sa Zakonom o vazduhoplovstvu BiH odlukom o delegiranju funkcija i servisa, poslove kontrole letenja na aerodromu Banja Luka, kao i održavanje navigacionih uređaja na teritoriji RS. Uspostavljanje Oblasne kontrole letenja BiH je definisano u ATM strategiji BiH (strategiji upravljanja vazdušnim saobraćajem) koju je usvojio Savjet ministara 6. oktobra 2005. godine.

  Utvrđeni su jedinstven sistem s dvije operativne jedinice u Banjoj Luci i Sarajevu, radar na Jahorini, mreža vazduhoplovnih podataka u Sarajevu, Servis vazduhoplovnih publikacija u Mostaru, Služba traganja i spasavanja BiH, koja funkcioniše u Banjoj Luci od oktobra 2002. godine, Centar za vazduhoplovnu meteorologiju (MET) i Služba za pružanje informacija u letu (FIS) u Banjoj Luci.

  Plan je da naš sistem pustimo u operativni rad u drugoj polovini 2008. godine. Uspostavljanje kontrole nad bh. nebom iz centara u Banjoj Luci i Sarajevu će biti praćeno prihodom od oko 50 miliona KM na godišnjem nivou, a zavisno od obima saobraćaja moguće je da ovaj iznos bude i veći. Trenutno bh. nebo kontrolišu iz Zagreba i Beograda gdje odlazi oko 75 odsto prihoda.

  NN: Savjet ministara je pored ATM strategije BiH usvojio zaključak da će u roku od tri mjeseca donijeti odluku o sjedištu Vazduhoplovne vlasti BiH i Oblasne kontrole letenja BiH uz princip da budu u različitim entitetima. Zašto to još nije realizovano?

  TODOROVIĆ: To je tačno. Rok za donošenje odluke o sjedištima vazduhoplovne vlasti i oblasne kontrole letenja BH, koji je Savjet ministara postavio, je istekao 6. januara. Vazduhoplovna vlast BiH (BiH DCA) je već smještena i funkcioniše u Sarajevu, tako da Savjet ministara treba donijeti odluku da je Banja Luka sjedište Oblasne kontrole letenja BiH, za šta postoje svi tehnički i infrastrukturni preduslovi, kao i apsolutna ekonomska i finansijska opravdanost. Probijanje roka koji je Savjet ministara odredio ne želimo shvatiti kao poruku da Banja Luka nije poželjna za sjedište bh. institucija, već da se radi o poslu koji će biti završen na nekoj od narednih sjednica.

  Ovaj projekat je praćen velikom pomoći od strane svih međunarodnih organizacija i institucija a posebno OHR-a i EUFOR-a. Našu spremnost za realizaciju aktivnosti koje su u zajedničkom interesu za BiH već smo pokazali slanjem četiri kontrolora letenja 2002. godine koji su preuzeli kontrolu letenja na sarajevskom aerodromu od SFOR-a, i još mnogo toga. Opravdano i s razlogom smatramo da Banja Luka treba da bude sjedište Oblasne kontrole letenja BiH.

  NN: Ovih dana se puno govori o problemima u vezi sa aerodromom Banja Luka, a "Air Srpska" je već dugo na zemlji, saobraćaja nema. Šta se tu zapravo dešava, gdje je izlaz?

  TODOROVIĆ: Aerodrom Banja Luka je u velikim problemima i zaista treba pomoć sa svake strane. On je veliki potencijal i resurs, ali ako se nastavi ovakvom praksom i nebrigom, postoji realna opasnost da aerodrom vrlo brzo izgubi dozvolu za rad, kao što je nebrigom izgubljena i "Air Srpska". Ovo su mnogo ozbiljni i duboki problemi, moramo ih rješavati a ne premazivati tankim bezidejnim bojama kratkog vijeka.

  NN: Koji su to novi projekti?

  TODOROVIĆ: Mi smo prethodnih godina završili desetak velikih projekata, neki su u toku, od čega posebno izdvajamo izgradnju mreže heliodroma u sedam gradova RS, kao i ispitivanje mogućnosti izgradnje aerodroma u Trebinju, na čemu se intenzivno radi, a koji bi pored potreba Hercegovine služio i susjedima, a što je svakako veliki interes. Aerodrom u Trebinju postojao je još u prvoj polovini prošlog vijeka, čitav prostor je zaštićen regulacionim planom i riješeni su svi imovinsko-pravni poslovi.

 7. #27
  Avatar von lupo-de-mare

  Registriert seit
  14.07.2004
  Beiträge
  11.988
  Also das mit der Telekom Privatisierung klappt wohl dort

  Final phase of RS telco privatisation under way

  22/08/2006

  After three years of preparations, the state share in Telekom Srpske is up for sale. However, the tender announcement earlier this month was met with objections.

  By Vlatko Vukotic for Southeast European Times in Banja Luka –22/08/06
  photo

  BiH Prime Minister Adnan Terzic wants the central government to handle the sale of all three of the country's telecoms. [Getty

  The final privatisation phase of the Republika Srspka telecommunications firm Telekom Srpske officially began earlier this month with the announcement of an international tender for 65 per cent of the state's share. All interested companies must deliver their offer by 4 October.

  However, the process has become mired in a dispute between the entity and the central authorities over who has authority to sell off the firm. Bosnia and Herzegovina (BiH) Prime Minister Adnan Terzic wrote a letter to High Representative Christian Schwarz-Schilling, requesting foreign intervention.

  Terzic inists the central government should manage not only the sale of RS's Telekom Srpske but also that of the Federation of BiH's two telcos, BH Telekom and HT Mostar.

  "The prime minister is disputing the sale of Bosnia's three telecom operators by the entities' governments, and is of the opinion that the central government should sell the operators," a government official told London's AFX Financial news agency.

  "I am convinced that, no matter how much the privatisation of telecommunications operators is necessary, in these conditions it will not bring expected benefits to all citizens of Bosnia," Terzic wrote on 15 August. Telekom Srpske -- with about 350,000 users in fixed telephony and about 580,000 users of mobile phones -- covers one-third of the market in BiH. For several years the operator's annual profit has been about 40m euros.

  Under the announced tender, potential buyers must meet certain criteria. The bidding company must have at least 800,000 subscribers in fixed telephony, 1.5 million mobile phone customers, and an annual income exceeding 500m euros. The telecom must not be moved from Banja Luka, even after the privatisation, and present obligations towards workers must be respected. The winner must invest at least 50m euros in Telekom Srpske in the year following the purchase, and guarantee the government's right to use the company's telecommunication infrastructure.

  During the last year, many foreign companies have shown interest in buying Telekom Srpske, including operators in Austria, Germany, France and Serbia. Although a minimum price is not mentioned in the privatisation programme, RS Prime Minister Milorad Dodik has said several times that bids under 400m euros will not be considered.

  http://setimes.com/cocoon/setimes/xh.../22/feature-02

 8. #28

  Registriert seit
  08.07.2006
  Beiträge
  562
  Уби Зaкoлjи дa шиптap, хрвaт муслиман не пoctojи

  ändere deine signatur du schwein

 9. #29
  Nedd
  Zitat Zitat von Naser_Oric-
  Уби Зaкoлjи дa шиптap, хрвaт муслиман не пoctojи
  ändere deine signatur
  Das sagst du mit deinem Namen.

 10. #30

  Registriert seit
  08.07.2006
  Beiträge
  562
  Zitat Zitat von nedd
  Zitat Zitat von Naser_Oric-
  Уби Зaкoлjи дa шиптap, хрвaт муслиман не пoctojи
  ändere deine signatur
  Das sagst du mit deinem Namen.
  UBI ZAKOLJI DA SRBIN NE POSTOJI

Seite 3 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte

Ähnliche Themen

 1. Die REPUBLIKA SRPSKA
  Von Tesla im Forum Landschaft, Tier- und Pflanzenwelt
  Antworten: 610
  Letzter Beitrag: 15.04.2013, 18:45
 2. REPUBLIKA SRPSKA (BiH)
  Von jugo-jebe-dugo im Forum Balkan-Städte
  Antworten: 194
  Letzter Beitrag: 05.08.2010, 22:59
 3. Republika Srpska
  Von jugo-jebe-dugo im Forum Balkan-Städte
  Antworten: 676
  Letzter Beitrag: 05.08.2010, 22:59
 4. Antworten: 12
  Letzter Beitrag: 30.10.2006, 18:18
 5. Republika Srpska
  Von Albanesi im Forum Politik
  Antworten: 25
  Letzter Beitrag: 01.01.2005, 13:46