Na gradilištu nasipa izme?u Gornjeg Hraš?ana i Trnovca u Me?imurju otkrivene su nove ljudske kosti koje su djeca iz obližnjega romskog naselja Parag donijela ku?i!

Weiterlesen...