Izvršni direktor Deutsche banke Josef Ackermann poru?io je da ima puno povjerenje u premijera Papandreoua koji je poru?io da ?e njegova zemlja u?initi sve da podmiri sve svoje obveze

Weiterlesen...