Lani je taj proizvo?a? isporu?io 498 zrakoplova, što je 15 više nego 2008. za koju se mislilo da je rekordna godina, no umjesto 13 obe?anih najve?ih svjetskih putni?kih zrakoplova A380 isporu?io je samo 10.

Weiterlesen...