Svi potrebni dokumenti ve? su dobiveni. Na?elnik Ližnjana Sre?ko Ševrlica kaže da ima informaciju kako se zadnji potpisi za projekt ?ekaju u Ministarstvu turizma

Weiterlesen...