Aviokompanija je objavila da ?e u prvom krugu, do kraja velja?e, na dopust poslati 80 od 7.800 trenuta?no aktivnih pilota, kako bi se prilagodili smanjenom kapacitetu poslovanja

Weiterlesen...