Za više od polovice 5,7-postotne ekspanzije profesor sa Sveu?ilišta New York smatra da se bazira na punjenju zaliha, a potrošnju 'pumpaju' monetarni i fiskalni poticaji

Weiterlesen...