Uz to što se smanjuje povjerenje u euro, nagli rast inflacije može i smanjiti vrijednost obveznica. No za sada briga o inflaciji za ulaga?e još nije velika,pa su cijene njema?kih i britanskih državnih obveznica u porastu

Weiterlesen...