Apel gimnazijalaca op?eg i jezi?nog smjera te u?enika strukovnih škola: Zakinuti smo u odnosu na one koji imaju 4-5 sati matematike tjedno, a nama ona poslije na fakultetu ne?e ni trebati

Weiterlesen...