Na raspravu je došao jedino Avin de?ko Špiro Mili?i? koji je odbio išta komentirati. Majka Sanja poslala je lije?ni?ki nalaz da je nesposobna svjedo?iti.

Weiterlesen...