Prva ekipa vatrogasaca iz Varaždinske županije otputovala je na dežurstva protupožarne sezone na moru. Izmijenjuju se svakih 15 dana, a putuju i profesionalci i dobrovoljci

Weiterlesen...