Milan Bandi? na turneji po Zadarskoj županiji poru?uje kako ?e braniteljima i Domovinskom ratu vratiti dignitet. Našalio i na ra?un svoje brade koju kaže, nije obrijao od pada Vukovara, 18. studenog 1991. godine.

Weiterlesen...