U izvješ?u stoji da je do posljednjeg dana 2009. godine Milan Bandi? prikupio ukupno 6.986.061,15 kuna za troškove izborne promidžbe.

Weiterlesen...