Polupana su stakla na trgovinama Kraš, Croata i Varteks, a policija je osiguravala džamije i Ameri?ku ambasadu.

Weiterlesen...