U kalendarskoj 2008. godini David Beckham je, prema novim podacima, pove?ao vlastite prihode od marketinga za fantasti?nih 91 posto.

Weiterlesen...