Nakon potvrde u Donjem domu, Zakon sada ide pred Senat. O?ekuje se da ?e tamo biti potvr?en u lipnju ili srpnju.

Weiterlesen...