Cijena je za gra?ane Srbije simboli?na, intervenciju ne pla?aju, ve? samo pokrivaju troškove materijala.

Weiterlesen...