Govor ?elnika FED-a nakratko je vratio optimizam me?u ulaga?e i potaknuo rast cijena dionica, no kada su analizirali njegove rije?i, shvatili su da nije previše optimisti?an.

Weiterlesen...