Ima li još takvih slu?ajeva zatvaranja dugova u posljednji ?as i prebacivanja imovine tvrtke na tre?e osobe, tek se treba istražiti.

Weiterlesen...