Dolazak ameri?kog gorostasa još nije sasvim siguran, no organizatori spektakla vjeruju kako Spli?ani ne?e biti uskra?eni za ovakvu borila?ki spektakl.

Weiterlesen...