Od 580.000 na mamografiju pozvanih zdravih žena u dobi od 50 do 69 godina u sklopu nacionalnog probira, na pregled se u dvije godine odazvalo oko 300.000 žena ili 56 posto.

Weiterlesen...