Samo u Britaniji godišnje se dijagnosticira oko 46 tisu?a slu?ajeva raka dojke, a ?ak 12 tisu?a žena od bolesti umre.

Weiterlesen...