Rukopis Casanovinih memoara, koje je pisao izme?u 1789. i 1793., završio je napokon u Francuskoj nacionalnoj biblioteci, ali je papreno pla?en – ?ak 6,8 milijuna eura

Weiterlesen...