Kad bi moje katoli?ke studentice bile na pozicijama mo?i, one bi druk?ije rješavale pitanje seksualnog zlostavljanja u Katoli?koj crkvi - kazala je Seren Jones za CNN.

Weiterlesen...