Tvrtka Oikon d.o.o., koja je izradila elaborat za županiju, ocijenila je da je Ivani?-Grad najpogodniji za zbrinjavanje otpada prema najve?em broju kriterija.

Weiterlesen...