Udruženja drvoprera?iva?ke industrije HGK, me?u kojima su dobavlja?i Peveca, odlu?it ?e o modelu najma Pevecovih prostora. Prvi je model klasi?an najam prostora, a drugi oblik franšize gdje bi uzeli najam u svoje ime i na ra?un Peveca

Weiterlesen...