Hrvoje Vojkovi? s Pjerinom Iv?evi?em imao je brod za koji sada u Craoatia osiguranje podnosi ra?un od ?ak milijun eura.

Weiterlesen...