Zagreb ipak ne?e, barem ne sljede?e godine, biti polazna to?ka Dakarskog relija, koji ?e se tre?i put u nizu održati na podru?ju Argentine i ?ilea.

Weiterlesen...