Nakon što je završilo Danielovo šefovanje na "Farmi" ?ini se da je i on postao svjestan ?injenice da ?e zasigurno biti izabran za slugu.

Weiterlesen...