Svjedok Pintari? demantirao je i drugu Far?i?evu tvrdnju i rekao da su Manovi kamioni, koji nisu kupljeni, mogli koristiti vojno gorivo F-34. Su?enje Ron?evi?u i Ba?i?u za štetu prora?unu od 10,2 mil. kuna nastavlja se u petak.

Weiterlesen...