Nakon velikih skandala u SAD-u i Irskoj, Katoli?ka crkva sada spašava svoj ugled i u Njema?koj. Provincijal isusova?kog reda u Njema?koj Stefan Dartmann rekao je da je šokiran razmjerom skandala. Dao je punu podršku istrazi.

Weiterlesen...