Svake godine u svijetu se ubije i do 300 tisu?a mladun?adi tuljana, a u prolje?e se, kažu u Udruzi, masakr nad životinjama pove?a.

Weiterlesen...