Tereti ga se da je od 2006. godine do 13. svibnja 2010. godine u više navrata primio novac kako bi kao odgovorna osoba u granicama svoje ovlasti obavio radnju koju bi ionako trebao obaviti.

Weiterlesen...