Nakon sada ve? davne 1982. godine i susreta Jugoslavije i Norveške, Varaždin ?e od 5. do 7. ožujka sljede?e godine ponovno biti doma?in susreta Davisova kup.

Weiterlesen...