Zbog pomanjkanja organa za transplantaciju od preminulih osoba, posljednjih godina je u razvijenim zemljama u porastu broj živih donora bubrega

Weiterlesen...