- U ponedjeljak ?e Niko biti pregledan pod anestezijom i bude li potrebno, odmah ?e biti operiran - ka˛e dr. Zoran Bahtijarevi?.

Weiterlesen...