- Ne ukidamo nijedan kolektivni ugovor ni kolektivno pregovoranje, ali situacija nalaže nova pravila igre - rekao je Šuker.

Weiterlesen...