Gradona?elnica Kotora Marija Maja ?atovi?, gradona?elnik Mostara Ljubo Bešli? i gradona?elnik Dubrovnika Andro Vlahuši? potpisali su deklaraciju o suradnji i zajedni?koj kandidaturi za 19. Mediteranske igre 2021. godine.

Weiterlesen...