PU karlova?ka ima znanje i kvalitetne projekte da u dogledno vrijeme vrati povjerenje gra?ana i da policijskog službenika predstavimo kao prijatelja i pomaga?a gra?ana koji poštuju zakone.

Weiterlesen...