Op?ina Koška obe?ala je nesretnoj obitelji jednokratnu pomo? od 10.000 kuna, koja bi joj trebala biti uru?ena ve? po?etkom sljede?eg tjedna.

Weiterlesen...