Ameri?ka vlada optužila ih je da su planovi protekcionisti?ki. I fond menadžeri sa sjedištem u Londonu složili su se de ?e odluka fondovima izvan EU-a onemogu?iti prikupljanje novca u Europi

Weiterlesen...