Iako je o?igledno da je javnost sklona zatvoriti o?i pred koristima od visokih profita banaka, po?ele su prve polemike europskih politi?ara o tome treba li ili ne formirati novi zajedni?ki fond u slu?aju izbijanja nove krize.

Weiterlesen...